2.10.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Med detta vill endast underrätta att Grahn idag kommer att anmäla kreditivaffären hos eder. För den händelse att han skulle uttrycka sig ofullständigt vill jag tillägga att jag begärt kreditivet å 26 000 msmark silver andra inteckning efter 12 000 msmark silver till amort:fordringamorteringsfordring enär fabriken är brandförsäkrad till 76 000 mark, samt att jag anhållit att få begagna det från 1sta Oktober med förbindelsen att ifall mera än 10 000 Mark på engång af oss behöfde uttagas derom göra tidig anmälan, på det inga kollisioner måtte inträffa. Jag hoppas att|2| centralbestyrelsen skall bifalla till denna anhållan i dess helhet och tillägger endast att pappren i nästa måndag troligen blifva klara att inlemnas, emedan Tranberg i slutet af veckan torde hemkomma. –

Procope beder mig påminna om ditt godhetsfulla löfte att tillsända honom en på hans bekostnad tagen afskrift af förslaget till valordning för HforsHelsingfors, emedan detta vore af stor nytta för den kommission, som här blifvit nedsatt i och för upprättandet af en valordning för fristaden. –

|3|

Jag gratulerar uppriktigt till ditt beslut att nu definitivt lemna föreningsbanken. Måtte Du nu bara slippa fri utan att banken behöfver sitta emellan. Genom detta ditt beslut kan man åtminstone hafva någonslags säkerhet för att icke behöfva se Dig kroppsligen duka under för öfveransträngningar inom förloppet af ett par år. – Välkommen derföre, heders vän, åter till lifvet och den framtida verksamheten!

Hjertliga helsningar från oss alla till både Alexandra och Dig genom

vännen

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kerron nyt vain, että Grahn ilmoittaa teille kreditiiviasian tänään. Siltä varalta, että hän esittäisi asian epäselvästi, haluan lisätä, että olen pyytänyt 26 000 hopeamarkan kreditiivin toista kiinnittämistä 12 000 hopeamarkan kuoletussaatavaan, koska tehdas on palovakuutettu 76 000 markan arvosta, ja lisäksi olen pyytänyt saada käyttää sitä lokakuun 1. päivästä lähtien sitoumuksella, että jos meiltä tarvitsisi ottaa kerralla yli 10 000 markkaa, siitä ilmoitetaan hyvissä ajoin, jolloin ei pitäisi tulla törmäyksiä. Toivon, että pankin johtokunta hyväksyy tämän anomuksen kokonaisuudessaan, ja lisään vain, että paperit ovat luultavasti ensi maanantaina valmiit jätettäviksi, koska Tranberg tiettävästi palaa kotiin loppuviikolla.

Procopé pyytää minua muistuttamaan hyväntahtoisesta lupauksestasi lähettää hänelle hänen kustannuksellaan otettu kopio Helsingin vaalijärjestysesityksestä, sillä siitä olisi paljon hyötyä toimikunnalle, joka on asetettu laatimaan vapaakaupungille vaalijärjestystä.

Onnittelen sinua vilpittömästi päätöksestäsi lähteä nyt lopullisesti Yhdyspankista. Kunpa vain pääsisit vapaaksi ilman että pankki tulee väliin. Tämän päätöksen ansiosta voinee luottaa siihen, ettei tarvitse nähdä sinun uupuvan fyysiseen ylirasitukseen parin vuoden sisällä. – Joten, hyvä ystävä, tervetuloa takaisin elämään ja tulevaisuuden työhön!

Sydämelliset terveiset meiltä kaikilta Alexandralle ja sinulle, lähettää

ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Med detta vill endast under-
rätta att Grahn idag kommer
att anmäla kreditivaffären hos
eder. För den händelse atttillagt han skulle
uttrycka sig ofullständigt vill
jag tillägga att jag begärt kredi-
tivet å 26 000 msmark silver andra inteck-
ning efter 12 000 msmark silver till amort:fordringamorteringsfordring
enär fabriken är brandförsäkrad
till 76 000 mark, samt att jag
anhållit att få begagna det
från 1sta Oktober med förbindelsen
att ifall mera än 10 000 Mark
på engång af oss behöfde uttagas
derom göra tidig anmälan,
på det inga kollisioner måtte
inträffa. Jag hoppas att
|2| centralbestyrelsen skall bifalla
till denna anhållan i dess
helhet och tillägger endast
att pappren i nästa måndag
troligen blifva klara att
inlemnas, emedan Tranberg
i slutet af veckan torde
hemkomma. –

Procope beder mig på-
minna om ditt godhetsfulla
löfte att tillsända honom
en på hans bekostnad tagen
afskrift af förslaget till
valordning för HforsHelsingfors, emedan
detta vore af stor nytta
för den kommission, som
här blifvit nedsatt i och
för upprättandet af en val-
ordning för fristaden. –

|3|

Jag gratulerar uppriktigt
till ditt beslut att nu defini-
tivt lemna föreningsbanken.
Måtte Du nu bara slippa
fri utan att banken behöf-
ver sitta emellan. Genom
detta ditt beslut kan man
åtminstone hafva någonslags
säkerhet för att icke behöfva
se Dig kroppsligentillagt duka under för
öfveransträngningar inom
förloppet af ett par år. –
Välkommen derföre, heders
vän, åter till lifvet och
den framtida verksamheten!

Hjertliga helsningar
från oss alla till både
Alexandra och Dig genom

vännen

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil