31.5.1866 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

I och med att jag säger att min hälsa förbättras dag för dag och att min lilla mår bra har jag nästan berättat allt som är värt att nämna. Jag kan tillägga att vi fortfarande är glada, lyckliga, nöjda att befinna oss vid det kära hemmets härd; – att de 10 kollin som anlände före oss (vi väntar ännu på 4 eller 5 med ”Alexander”) är tömda och innehållet väckte beundran bland medhjälparna; – att systrarna mår bra och verkar ha återvunnit något av glädjen i sina hjärtan; – slutligen att allt går bra i|2| ”inrikesaffärerna”. Och så vidare.

Om du inte tycker om duken jag köpte dig måste jag påpeka att den är av bästa sort, även om materialet inte är av ”högsta kvalitet”.

Vi pratade inte mycket senast vi sågs. Jag förväntar mig således att ditt löfte att återvända den 4 juli förverkligas utan hinder. – Mina affärer går framåt steg för steg, men det väsentligaste är att snart få reda på om jag kan räkna med min vän Törngren. Jag åker troligtvis till Tammerfors den 11 (Linnefabrikens bolagsstämmasv) som befullmäktigat ombud för svärmor och Henrik. På återvägen besöker jag Mustiala.

|3|

Nu till en ”trängande fråga”. Jag besväras över min stora lägenhet, så mycket mera som ”hovet” endast består av en hushållerska/köksa. En kammartjänare är oumbärlig för mig. Den gamle skojaren Löfbäck har anmält sig som kandidat till denna fördelaktiga plats, men han kan ännu inte säga när han blir friställd från baronessan, och hans krav är inte värst anspråkslösa. Jag kommer ihåg att du sagt att Pihlström redan är led på livet i Borgå och jag ber dig skriva så snabbt som möjligt om han kommer att lämna tjänsten hos dig eller inte, och när denna flytt kommer att ske.

Man kallar på mig till middagen, således på återseende! hos din bror

L. Mechelin

vändla

|4|

Mili ber dig ta med en liten blå halsduk, om den råkar finnas hos dig.

Finsk text

Rakas Torsten,

Kun kerron, että terveyteni kohenee päivä päivältä ja pikkuiseni voi mainiosti, olen jo kertonut lähestulkoon kaiken millä on merkitystä. Voin lisätä vielä, että olemme yhä vielä iloisia, onnellisia ja tyytyväisiä kun olemme päässeet asettumaan rakkaan kotilietemme ääreen; että kymmenen ennen meitä tullutta tavarakollia (”Alexanderilla” on vielä tulossa neljä tai viisi) on tyhjennetty ja sisältö herättänyt ihastusta läsnäolijoissa; että sisarukset voivat hyvin ja näyttäisivät saaneen hiukan takaisin elämäniloaan; lopuksi että ”kotiasioissa” kaikki on hyvin. Jne.

Ellet kelpuuta ostamaani pöytäliinaa, minun on sanottava että se on kaikkein moitteettominta lajia, joskaan ei niin hienoa materiaalia kuin ”ensiluokkainen”.

Rupattelimme kovin vähän viime tapaamisellamme. Odotan siis, että lupauksesi palata 4. heinäkuuta toteutuu esteittä. Asiani järjestyvät pikkuhiljaa, mutta oleellista on saada pian tietää, voinko laskea ystäväni Törngrenin varaan. Menen luultavasti Tampereelle 11. päiväksi (Puuvillatehtaan yhtiökokoussv) anoppini ja Henrikin antaman valtakirjan turvin. Paluumatkalla teen visiitin Mustialaan.

Nyt eräs ”kiireellinen kysymys”. Olen aivan pulassa suuren asuntoni kanssa, kun sen ”hovi” käsittää vain taloudenhoitaja-keittäjän. Kamaripalvelija on minulle välttämätön. Se Löfbäckin vanha tyyppi on ilmoittautunut ehdokkaaksi tähän tuottoisaan toimeen muttei osaa vielä varmasti sanoa, milloin vapautuu paronin rouvasta, eivätkä hänen vaatimuksensa ole kovin pieniä. Muistelen Sinun puhuneen Pihlströmistä, että hän on jo aivan ikävystynyt Porvoon-elämään, ja pyydänkin että kirjoitat minulle niin pian kuin mahdollista lopettaako hän Sinun palveluksessasi vai ei ja koska tämä muutto tapahtuisi.

Minua kutsutaan illalliselle, joten näkemiin! veljesi

L. Mechelinin luona

käännäla

Mili pyytää, että toisit mukanasi pienen sinisen huivin, mikäli se sattuu olemaan luonasi.

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

En te disant que ma santé
s’améliore de jour en jour et que
ma petite se porte très bien, je t’ai
presque raconté tout ce qu’il y a
de remarquable. Je peux ajouter, que
nous sommes toujours gais, heureux,
contents de nous trouver installés
auprès du foyer chéri; – que les
10 collys arrivés avant nous (il en
reste encore 4 ou 5 à recevoir par ”Alexandre”)
sont vidés et que le contenu en a
éveillé l’admiration des assistantes; –
que les soeurs se portent bien et
paraissent avoir regagné un peu
de leur gaité de coeur; – enfin, que
tout va bien dans les ”affaires de
|2| l’intérieur”. Etc.

Si tu n’approuves pas la nappe
que je t’ai achetée, je dois te dire
qu’elle est du genre le plus comme il
faut, quoique d’une matière moins
fine que la ”première-qualité”.

Nous avons très peu causé à la
dernière entrevue. J’attends donc que
ta promesse de revenir le 4 Juin sera
réalisée sans obstacles. – Mes affaires
s’arrangent peu à peu, mais l’essentiel
est d’apprendre bientôt si [...]oläslig/saknad text je peux
compter sur mon ami Törngren. J’irai
probablement à Tammerfors pour le
11 (Linnefarbrikens bolagsstämma) comme
plénipotentiaire de ma belle-mère
et de Henry. En revenant je rendrai
ma visite à Mustiala.

|3|

Voici maintenant une ”question
urgente”. Je me trouve très embar-
rassé de mon grand appartement tant
que ”la cour” n’est composée que d’une
maîtresse-cuisinière. Un valet de
chambre m’est indispensable. Ce
vieil animal de Löfbäck s’est présenté
comme candidat à cette place avantageuse,
mais il ne peut pas encore fixer
le temps où il sera libre de la baronne,
et ses prétentions ne sont pas très
modestes. Me rapplant que tu as parlé
de Pihlström comme déjà trop
ennuyé de la vie de Borgå, je te
prie de mestrukettillagtécrire le plus tôt possible
s’il quittera ton service ou non,
et quand aurait lieu ce déménagement.

On m’appelle pour le diner, donc
au revoir! chez ton frère

L Mechelin

verte

|4|

Mili te prie d’apporter un petit
foulard bleu, s’il se trouvait par
hasard chez toi.

Dokumentet i faksimil