2.4.1863 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Snart välkommen –!

Kära Ni!

Brevet kom rätt igår och anträffade oss friska. Efter långa förberedelser inför begravningen – var jag inte där –! Gyllenbögels slabbersv och Rehb.’s och andras dumhet gjorde det till min plikt att skicka återbud – och Döring intog min plats. – Alltså – vet jag ingenting om den stora saken. Annars frisk. –

Det blir ingen vinter mera. Oaktat den långa frosten är det – bar marksv – idag är det bara 0 grader till och med. Också vintern blir äntligen mildare. –

Man skrev till mig att Ni skulle få Torstens präktiga vagn! Är det sant? – Om det inte stämmer så beklagar jag Er – Måtte Gud låta Er finna ett medel för att komma därifrån – eller – för att stanna till sommaren! – Också mina förväntningar angående lördagen är då förgäves. Emellertid: Gud bevare Er alla – alla – och ytterligare en gång alla

Pappa

Mer muntligen inom kort –?

Finsk text

Tervetuloa pian –! Te rakkaat!

Kirje tuli juuri eilen ja tavoitti meidät terveinä. Pitkien hautajaisvalmistelujen jälkeen – en ollutkaan mukana –! Gyllenbögelin sähläämisen ja Rehbinderin ja muiden tollouden vuoksi velvollisuuteni oli perua – ja tilalleni tuli Döring. – Joten – en tiedä mitään tästä suuresta tapauksesta. Muuten terveenä.

Talvea ei enää tule. Pitkästä pakkasjaksosta huolimatta maa on paljaana – tänään jopa vain nollassa. Talvestakin tulee vihdoin leudompi.

Minulle kirjoitettiin, että saitte Torstenin komeat vaunut! Onko se tosiaan totta? Mikäli ei ole, niin pahoittelen puolestanne – Jumala suokoon teidän lopultakin löytävän keinon tulla sieltä – tai – jäädä sinne kesään asti! – Myös odotukseni lauantaille ovat silloin turhia. – Kuitenkin: Jumala varjelkoon teitä kaikkia – kaikkia – vielä kerran kaikkia

Isä

Kohta lisää suullisesti –?

Original (transkription)

Willkommen bald –!

Ihr Lieben!

Der Brief kam gestern richtig an,
und traf uns gesund. Nach langen
Vorbereitungen zum Begräbniß – war
ich nicht dabei –! Gyllenbögels slabber
und Rehb’s etc. Dummheit machten es
mir Zur Pflicht, abzusagen – und Dö-
ring trat an meine Stelle. – Also –
weiß ich nichts von der großen Geschichte.
Sonst, gesund. –

Winter wird es nicht mehr. Unge-
achtet des langem Frostes ist –
bar mark – heute sogar nur 0°. Auch
der Winter wird endlich gelinder. –

Man schrieb mir daß Ihr Torstens
prächtigen Wagen bekämet! Ist
es wohl wahr? – Ist es nicht, so be-
klage ich Euch – Gott laße Euch end-
lich ein Mittel finden davon zu
kommen – oder – bis zum Sommer
zu bleiben! – Auch meine Erwar-
tungen zum Sonnabend sind dann
umsonst. – Indeß: Gott erhalte Euch
Alle – Alle – noch einmal Alle

P

bald mündlich mehr –?

Dokumentet i faksimil