31.12.1865 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Tack för ditt bref af den 28 dennes och för det besvär mina affärers utredande förorsakat dig. La contenuesvårtytt fr.francs 1 850 var riktigt inneliggande, hvarigenom våra affärer för ögonblicket äro reglerade, likvisst torde du tillföje af utrangeringssvårtyttafgiftens opåräknade läggsvårtytt tillsvårtytt ännusvårtytt hafva ett litet tillgodohafvande.

Jag ser att I firade julen ganska gladt. Äfven vi hade den icke otreflig. Julaftonen spred en väl eklärerad gran på finskt manér sitt sken öfver de inpaketteradesvårtytt julklapparne och påminte oss tre (min svägerska var naturligtvis hos oss) om det frostiga Suomi. Juldagen voro vi bjudna på middag till M.Monsieur Antérot, en af republikens patricier, hvarvid ostron, tryffel och annat godt förekom i öfverflöd.

Lifvet här ha föröfrigt varit sig likt. En tät och kall dimma har under två veckors tid på ett obehagligt sätt insvept hela naturen. Först i dag finna man åter att solstrålarna gör några svaga försök att genombryta den.

Le Temps och dess korrespondenser hafva af mig behörigen blifvit|2| genomgångna. Det är föga uppbyggligt att läsa skildringarne om tillståndet hos ett folk som vrålar bifall till en Mourawiefssvårtytt, en Kaufmans bragder. Hvilken kontrast bilda ej häremot den engelska nationen, då den bringat guvernören Eyre under tilltal för hans ”energi” på Jamaika!

Från hemlandet låta underrättelserna icke så synnerligen fördelaktiga för det konstitutionela sinnelaget. Creutz ha fått ovett för det han som guvernör icke visat nog likgiltighet för den skandinaviska industriexpositionen, och svarade härpå med sin afskedsansökning. Saken väckte en ofantlig sensation och föranledde adresser af länets innevånare, såväl till Creutz, för att bedja honom återtaga sin ansökning, som till Rokasoffsky. – Min bror skrifver till mig att tillfölje af hans och andras beslutningarsvårtytt det hålle på att bilda sig ett bolag för åvägabringandet af en direkt ångbåtsfart mellan HforsHelsingfors och London, samt frågar om du och Montgomery äro hugade att häri taga aktier.

Äfven här har arbetet ej velat skrida fram med rigtig fart. Under loppet af en vecka hvilade ”förbannelsen” blytung; på senaste dagar har det åter flödat skäligen bra.

Framför mina helsningar till din fru och till Montgomerys. Maria helsar eder alla och jag sluta nu, tecknande mig din tillgifne

Vän

Ernst Linder

|3|

P.S. Ännu en kommission besvärar jag dig med. När jag i Paris i sällskap med min svägerska besökte le Palais de l’industrie, skänkte jag henne en billet till la Loterie générale des bureaux de bienfaisance, organisée par les 20 mairies de Paris” hvars vinster der voro utställda. Då miss Ebba ännu är nog ung för att häraf vänta sig att skörda guld och gröna skogar, väntar hon med otålighet på dragningen, som skall skingra hennes illusioner, och ber dig efterhöra när de skall verkställas. Du torde med lätthet få reda på förhållandet i hvarje ”débit de tabac”, der lotter vanligen säljas.

Sånär hade jag glömt att tillönska eder alla ett godt nytt år. Måtte detta för oss båda blifva så lyckobringande som det nu förflutna!

Finsk text

Kelpo Veli!

Kiitos kirjeestä 28. päivältä ja siitä vaivannäöstä, jonka asioitteni hoitaminen sinulle aiheutti. Sisältö 1 850 frangia oli asianmukaisesti mukana, joten meidän raha-asiamme ovat toistaiseksi sujut, tosin sinulla lienee hieman saamisia odottamatta kaiken päälle tulleen järjestelymaksun vuoksi.

Huomaan, että vietitte joulua oikein mukavasti. Ei se hullumpaa ollut täälläkään. Jouluaattona hyvin koristeltu kuusi levitti suomalaiseen tapaan valoaan paketoitujen joululahjojen ylle ja muistutti meitä kolmea (kälyni oli luonnollisesti meidän luonamme) huurteisesta Suomesta.

Joulupäivänä meidät oli kutsuttu herra Antérotille, joka on yksi tasavallan patriiseista, ostereita, tryffeleitä ja muuta hyvää oli yllin kyllin.

Muutoin elämä on täällä ollut ennallaan. Tiheä ja kylmä sumu on nyt kahden viikon ajan epämukavalla tavalla kietonut koko luonnon sisäänsä. Vasta tänään voi nähdä joidenkin auringonsäteiden koettavan murtaa sitä. Olen käynyt huolella läpi Le Tempsiä ja sen kirjeenvaihtajien artikkeleita. Ei ole kovinkaan kohottavaa lukea kuvauksia sellaisen kansan tilasta, joka mylvii suosiotaan jonkin Muravjevin, jonkin Kaufmannin, urotöille. Millainen vastakohta onkaan Englannin kansakunta, joka asettaa kuverööri Eyren syytteeseen hänen ”innostaan” Jamaikalla!

Kotimaan uutiset eivät perustuslaillismieliselle ole kovin ylentäviä. Creutz on saanut haukut siitä, että hän maaherrana ei suhtautunut riittävän välinpitämättömästi skandinaaviseen teollisuusnäyttelyyn, ja hän vastasi erohakemuksella. Asia nostatti suunnattoman kohun ja synntti adresseja läänin asukkailta adresseja niin Creutzille, jota pyydettiin peruuttamaan erohakemuksensa, kuin Rokassovskyllekin. – Veljeni kirjoittaa, että hänen sekä muiden päätösten pohjalta on syntymässä yhtiö harjoittamaan suoraa höyrylaivaliikennettä Helsingin ja Lontoon välillä, ja hän kysyy, olisitteko sinä ja Montgomery halukkaita tulemaan osakkaiksi.

Täälläkään ei työ ole oikein tahtonut edistyä. Viikon ajan lepäsi ”kirous” lyijynraskaana. Viime päivänä on alkanut taas sujua jokseenkin hyvin.

Kerro terveiset rouvallesi ja Montgomeryille, Maria lähettää terveiset kaikille ja minä lopetan nyt,

uskollinen ystäväsi

Ernst Linder.

P.S. Vielä vaivaan sinua yhdellä tehtävänannolla. Kun kävimme kälyni kanssa Pariisissa Palais de’l industriessä, lahjoitin hänelle arpalipun, ”la Loterie generale des bureaux de bienfaisance, organisée par les 20 mairies de Paris” jonka voitot olivat siellä asetettuna esille. Ebba-neiti on niin nuori, että uskoo saavansa yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista, ja niinpä hän odottaa kärsimättömänä arvontaluetteloa, joka tulee haihduttamaan hänen illuusionsa, ja hän pyytää sinua ottamaan selvää, milloin se on tiedossa. Sinä saat sen varmasti selville millä tahansa ”tupakkakioskilla”, missä arpoja myydään.

Samoin olen unohtanut toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta. Tulkoon siitä meille molemmille yhtä onnekas kuin nyt kulunut!

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Tack för ditt bref af den 28 dennes
och för det besvär mina affärers utredan-
de förorsakat dig. La contenuesvårtytt fr.francs 1 850
var riktigt inneliggande, hvarigenom våra
affärer för ögonblicket äro reglerade, lik-
visst torde du tillföje af utrangeringssvårtyttaf-
giftens opåräknade läggsvårtytt tillsvårtytt ännusvårtytt hafva
ett litet tillgodohafvande.

Jag ser att I firade julen ganska
gladt. Äfven vi hade den icke otreflig. Julaf-
tonen spred en väl eklärerad gran på finskt
manér sitt sken öfver de inpaketteradesvårtytt jul-
klapparne och påminte oss tre (min svägerska var naturligtvis hos oss) om det
frostiga Suomi. Juldagen voro vi bjudna
på middag till M.Monsieur Antérot, en af re-
publikens patricier, hvarvid ostron,
tryffel och annat godt förekom i öfver-
flöd.

Lifvet här ha föröfrigt varit
sig likt. En tät och kall dimma har
under två veckors tid på ett obehagligt
sätt insvept hela naturen. Först i dag
finna man åter att solstrålarna gör nå-
gra svaga försök att genombryta den.

Le Temps och dess korres-
pondenser hafva af mig behörigen blifvit
|2| genomgångna. Det är föga uppbyggligt
att läsa skildringarne om tillståndet hos
ett folk som vrålar bifall till en Moura-
wiefs
svårtytt, en Kaufmans bragder. Hvilken
kontrast bilda ej häremot den engelska
nationen, då den bringat guvernören Eyre
under tilltal för hans ”energi” på Jamaika!

Från hemlandet låta underrättelser-
na icke så synnerligen fördelaktiga för det
konstitutionela sinnelaget. Creutz ha
fått ovett för det han som guvernör icke
visat nog likgiltighet för den skandinaviska
industriexpositionen, och svarade härpå med
sin afskedsansökning. Saken väckte en ofant-
lig sensation och föranledde adresser af länets
innevånare, såväl till Creutz, för att bedja ho-
nom återtaga sin ansökning, som till Rokasoff-
sky. – Min bror skrifver till mig att tillfölje
af hans och andras beslutningarsvårtytt det hålle
på att bilda sig ett bolag för åvägabrin-
gandet af en direkt ångbåtsfart mellan
HforsHelsingfors och London, samt frågar om du
och Montgomery äro hugade att häri ta-
ga aktier.

Äfven här har arbetet ej velat skrida
fram med rigtig fart. Under loppet af
en vecka hvilade ”förbannelsen” blytung;
på senaste dagar har det åter flödat
skäligen bra.

Framför mina helsningar till din
fru och till Montgomerys. Maria hel-
sar eder alla och jag sluta nu, teck-
nande mig din tillgifne

Vän

Ernst Linder

|3|

P.S. Ännu en kommission besvärar jag dig
med. När jag i Paris i sällskap med min
svägerska besökte le Palais de l’industrie,
skänkte jag henne en billet till la Loterie gé-
nérale des bureaux de bienfaisance, organi-
sée par les 20 mairies de Paris” hvars vins-
ter der voro utställda. Då miss Ebba ännu
är nog ung för att häraf vänta sig atttillagt skörda guld och grö-
na skogar, väntar hon med otålighet på
dragningen, som skall skingra hennes illusio-
ner, och ber dig efterhöra när de skall
verkställas. Du torde med lätthet få reda
på förhållandet i hvarje ”débit de tabac”,
der lotter vanligen säljas.

Sånär hade jag glömt att tillönska
eder alla ett godt nytt år. Måtte
detta för oss båda blifva så lyckobrin-
gande som det nu förflutna!

Dokumentet i faksimil