30.7.1869 A. Nykopp–LM

Svensk text

|1|

Min Heders Broder!

Jag sökte förekomma alla hinder för utfärden till Botby i dag och höll på att lyckas deri, då helt oförmodadt ett Jernvägs Direktions sammanträde blef utsatt till eftermiddagen kl. ½ 5. i dag. Det är ingalunda regnet, utan tjenstepligten som|2| tvingar mig att qvarblifva i staden; och tackar för inbjudningen

hjertligen, Din tillgifne

A Nykopp

Finsk text

Kunnon veljeni!

Koetin voittaa kaikki esteet tämänpäiväisen Puotilan matkani tieltä ja olin jo onnistumaisillani siinä, kun tälle Rautateiden johtokunnan kokous aivan odottamatta määrättiinkin täksi iltapäiväksi klo ½ 5. Sade ei siis estä minua lähtemästä kaupungista vaan pakottavat virkavelvollisuudet, ja kiitän sydämellisesti ystävällisestä kutsusta.

Uskollisesti sinun

A. Nykopp

Original (transkription)

|1|

1869 30/7tillagt senare Min Heders Broder!

Jag sökte förekomma alla
hinder för utfärden till Botby
i dag och höll på att lyckas
deri, då helt oförmodadt
ett Jernvägs Direktions sam-
manträde blef utsatt till
eftermiddagen kl. ½ 5. i
dag. Det är ingalunda reg-
net, utan tjenstepligten som
|2| tvingar mig att qvar-
blifva i staden; och tackar
för inbjudningen

hjertligen,
Din
tillgifne

A Nykopp

Dokumentet i faksimil