27.1.1862 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Käraste!

Återigen tack för brevet, för din hälsa – och hållning som alltid hänför oss. Fortsätt, min bäste!la Oron som nu lagt sig över oss och vår omgivning är uppenbar i naturen och i den moraliska världen. Bara med möda släpar man sig fram en liten sträcka i tjänsten – men man måste ständigt fara av och an och släpa sig till spelkvällar som är kvävande heta och motbjudande. Det finns nog få lika prosaiska sorter i hela landet som bjudningar i Fredrikshamn –! Imorgon hos oss för Forsbloms – (också Maria) – och doktorn – på lördag dito hos oss – på dans – för Ahrenbergs – Savanders – etcetera etcetera! Oj, vad roligt! – De övriga kvällarna – – – dito någonstans. Teater – repetit....

Måtte Gud låta Dig få mer och bättre ro! Snart verkligen, och äntligen, mer från

Pappa

Hälsan är god. Gud bevare Er!

Finsk text

Rakkahin!

Taasen kiitos kirjeestä, terveydestäsi – ja asenteestasi, jotka meitä aina ihastuttavat. Jatka näin, parahin! Levottomuus, joka on nyt asettunut meidän ja ympäristömme ylle, on ilmeinen luonnossa ja moraalisessa maailmassa. Vain vaivoin sitä raahautuu pienen välimatkan työhön – mutta on jatkuvasti raahauduttava peli-iltoihin, joissa on tukahduttavan kuumaa ja inhottavaa. On kyllä harvoja niin proosallisia lajeja koko maassa kuin Haminan kutsut! Huomenna meillä Forsblomien (myös Marian) kunniaksi – ja tohtorin – lauantaina sama meillä – tanssia – Ahrenbergeille – Savandereille – jne. jne.! Onpas hauskaa! Muina iltoina –samaa jossain. Teatteria – harjoituksia…

Kunpa Jumala soisi Sinun löytää enemmän ja parempaa rauhaa! No niin, kohta vihdoin tosiaan lisää (kirjoittaa)

Isä

Terveys hyvä. Jumala teitä varjelkoon!

Original (transkription)

Liebster!

Wieder ein Dank für den Brief,
deine Gesundheit – und Haltung, wel-
che uns immer entzücken. Pergas,
optime! Die Unruhe, welche sich
jetzt über uns und unsere Umge-
bung gelagert, ist in der Natur und
moralischen Welt auffallend. Nur
mit Mühe schleppt man sich eine klei-
ne Strecke in den Dienst – aber
fahrend muß man auf Spielabende
etc. fahrstruket geschleppt werden, welche
zum Ersticken heiß und abominabel
sind. Es giebt wohl wenig so pro-
saische Arte im ganzen Lande, wie
Frh. – Einladungen – ! Morgen bei
uns für Forsbloms – (auch Maria) – und
den Doktor – Sonnabends do bei
uns – auf Tanz – für Ahrenbgs –
Savdrs – etc. etc.! ai wie lustig! –
Die übrigen Abende – – – do
irgendwo. Theater – Repetit....

Gott laße Dich mehr und beßere
Ruhe finden! Nun endlich bald wirk-
lich mehr von

P–

Gesundheit gut. Gott erhalte Euch!

Dokumentet i faksimil