3.7.1862 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Stort tack, käre bror, för de ”tusen hälsningar” du sände genom ”fähunden Lerches” vänliga förmedling. Mili och jag hade sökt oss ombord på Viktoria för att träffa Mathilda Ekbom; hon var inte där, men däremot Lerche, i hela sin skinande älskvärdhet, och Emilie Savander, som berättade om din vänlighet mot henne. – Jag tillstår att det hade glatt mig mycket att få brev av dig och Jätten, som är skyldig mig ett: som tur kan jag hämta tröst ur de goda böckerna och dito cigarrerna som ni sänt mig.

Vistelsen på Malina är måttligt angenäm, vilket du kan föreställa dig när den vackra årstiden är grå, när man måste värma upp rummen och gå i galoscher och så vidare. I går och i dag har vädret varit vackrare och vi får hoppas på att denna förändring är mera bestående, vilket vore av stor|2| betydelse för Mamma och Mili som har börjat dricka mineralvatten: Marienbader och Emser. Mamma skriver till dig snart; de senaste dagarna har hon varit för upptagen med sin kur, som oroar henne mycket och som för att ge ett gott resultat inte borde oroa henne. Om du ändå vore här! Det känns som att jag själv inte får en enda människa engagerad!

När man har ett stort förråd vänlighet får man alltid dela med sig av det. Dina väninnor, Amanda Willström och hennes mor, anländer på söndag till Helsingfors. De ber dig reservera biljetter för dem till måndagens och tisdagens föreställningar, – av rädsla för att bli utan biljett och gå miste om detta nöje om de inte har reserverat biljetterna. Anledningen till att de kommer till Helsingfors är att de ska göra inköp för hemgiftenru, som kommer att bli ståtlig.

Adjö! Hela familjen hälsar, liksom din

Leo

Finsk text

Suurkiitos, rakas veli, niistä ”tuhansista terveisistä”, jotka lähetit minulle ”Lerchen tyypin” hyväntahtoisuuden ansiosta. Me (Mili ja minä) lähdimme Viktorialle nähdäksemme Mathilda Ekbomin; hän ei ollut siellä, mutta hänen sijaansa Lerche, kaikessa rakastettavuutensa loistossa, ja Emilie Savander, joka kertoi meille Sinun rakastettavuudestasi häntä kohtaan. – Tunnustettakoon, että minulle olisi tuonut suurta iloa saada kirje Sinulta ja jättiläiseltä, joka on minulle yhden velkaa; onneksi voin ammentaa lohtua niistä hyvistä kirjoista ja sikareista, jotka toimititte minulle.

Oleskelu Malinassa ei ole järin miellyttävää, kuten voit kuvitella, kun kaunis vuodenaika onkin ruma, kun huoneita pitää lämmittää ja kulkea kalosseissa etc. Eilen ja tänään on ollut kauniimpi sää ja voi toivoa, että muutos kestää jonkin aikaa, mikä olisi hyvin tärkeää äidille ja Milille, jotka ovat alkaneet juoda kivennäisvettä: marienbaderia ja emseriä. Äiti kirjoittaa Sinulle kohta; hän on viime päivinä ollut kovin huolissaan hoitokuuristaan, joka harmittaa häntä kovasti ja jonka ei hyvän tuloksen saamiseksi kuitenkaan pitäisi tuntua hänestä ikävältä. Kunpa olisit täällä! Koen, etten itse voi pestata ketään!

Kun ihmiselle on suotu suuri määrä hyväntahtoisuutta, se pitää aina jakaa. Ystävättäresi, Amanda Willström ja hänen äitinsä, tulevat ensi sunnuntaina Helsinkiin. He pyytävät, että varaisit heille liput maanantain ja tiistain esityksiin – jottei heidän tarvitse luopua tästä ilosta lippujen puutteessa, mikäli he eivät ole varanneet niitä. He tulevat Hkiin tehdäkseen ostoksia komeita myötäjäisiäru varten.

Näkemiin! Terveisiä koko perheeltä! Samoin kuin

Leoltasi

Original (transkription)

|1|

Grand merci, cher frère, pour
les ”milles choses” que tu m’a envoyées
par la bonté de ”cet animal de Lerche”.
Nous nous sommes rendus, Mili et moi
au bord du Viktoria pour voir Math.
Ekbom; elle n’y était pas, mais
au lieu d’elle M. Lerche, dans toute la
splendeur de son amabilité, et Emilie
Savander, qui nous racontait de la
tienne envers elle. – J’avoue qu’il
m’aurait causé un grand plaisir de
recevoir une lettre de toi et du géant
qui m’en doit une: heureusement je peux
puiser de la consolation des bons livres
et des do cigares que vous m’avez faits
parvenir.

Le séjour de Malina est médiocre-
ment agréable, comme tu le peux
imaginer, quand la belle saison est
laide, quand il faut chauffer les
chambres et aller en galoches etc. Hier
et aujourd’hui il fait plus beau et on
peut espérer que ce changement sera de
quelque durée, ce qui serait [...]oläslig/saknad text de grandetillagt
|2| importance pour Maman et Mili, qui
ont commencé à boire de l’eau miné-
rale: Marienbader et Emser. Maman
t’écrirasstruket bientôt; ces jours-ci elle a
été trop préoccupée de sa cure, qui
l’ennuye beaucoup et qui, pour bstruketa-
mener un bon résultat, ne luistruket devrait
pourtant pas lui paraître ennuyeuse.
Si tu étais ici! Je sens, que je ne puis,
moi, engager personne!

Quand on a un grand capital de
bonté, il en faut toujours dépenser.
Tes amies, Amanda Willström et sa
mère, arriveront, dimanche prochain à
Hfors. Elles te prient de leurtillagt abonner pourstruket
auxstruket des billets pour les représentations du
lundi et du mardi, – par crainte de
devoir renoncer à ce plaisir, faute de
billets, si elles n’en ont pas d’abonnés.
L’affaire qui les mène à Hfors ce sont
des emplètes pour la придана, qui
sera splendide.

Adieu! Toute la famille te salue
de même que ton

Leon

Dokumentet i faksimil