20.3.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Af ofvanskriften ser Du att jag idag befinner mig i ThusTavastehus. Orsaken dertill är följande.

Såsom Du torde ihågkomma var min afsigt att inropa Maatiala boställe invid Birkala kyrka dels för att ha ett sommarställe dels för att kunna vid dess strand få en ångbåtsbrygga för bolaget. Ehuru jag sedan Nokia inköptes afstått ifrån denna plan hade dock nuvarande innehafvarinnan Fru Knorring, Carl Johans svärmor, fått den öfvertygelsen att jag skulle ropa bostället och äfven fått hela slägten att tro på detsamma. Innan vi lemnade Laukko i söndags eller rättare redan medan vi ännu var der kom Fru Knorrings andre svärson, Assessor Spåre, till mig och föreslog en composition|2| sålunda att han förklarade sin svärmor gerna villig att lemna mig rätt till brygga, något som hon hittintills enståndigt nekat, blott jag skulle afstå ifrån att ropa och höja hennes ombud Carl Joh Jägerhorn, som skulle inträffa i ThusTavastehus idag för auktioner. Då vi på Nokia sidan omöjligen kunna erhålla någon brygga gick jag naturligtvis in deruppå och åtlydde gerna hans uppmaning att med Jägerhorn uppgöra saken. Men då sådant omöjligen kunde ske genom ombud och för att åtminstone bevara skenet såsom spekulant återstod mig icke annat än att efter hemkomsten från Laukko, sedan|3| jag moget pröfvat saken sätta mig i igen och genom natt och nebelty. dimma kuska af hit. – Under de mest diplomatiska svängningar har jag nu emellertid här med Carl Johan före auktionen uppgjort saken så, att vi gratis får rätt till att göra väg från landsvägen till stranden och bygga brygga vid Maatiala, ifall Fru Knorring får bostället, hvilket är trevligt, och har emellertid afhållit mig från auktionen, der jag skulle spelat en mera slät figur utan några dokumenter för boställets inropande. Går saken såsom det nu är förespändt borde bolaget förtjena årligen minst så mycket som brygga och vägen|4| kosta i anläggning genom att slippa att släpa sina varor till den mer än dubbelt så långt aflägsna Tyrkölä bryggan dit äfven väg skulle måsta byggas och det för nästan hela vägalängden. – Och i det hela anser jag mig icke hafva handlat ovänt emot konkurrenterna ithy att jag endast underlåtit att berätta för dem alla mina planer och antagit af dem utan påtryckning erbjudna kapitulationsvilkor. – Detta allt har jag velat nämna på det Du må kunna hålla god min och icke förråda vår sak i händelse Jägerhorn skulle väcka fråga derom. – Dock tror jag föga han omtalar saken, emedan den är af beskaffenhet att heldre få förblifva ovidrörd från just hans sida. Dessa meddelanden således i största hemlighet ty finge hela den slägt endast en aning om hela sammanhanget vore jag olycklig. –

Medföljande vexel ville Du i morgon diskontera och sända beloppet 1 000 RbRubel till Hagemann som den 24 får inlösa en tratta å|3| 1 900 rubrubel. – Utröttad som jag är afreser jag dock genast åter öfver Lahdentaka till TforsTammerfors der jag inträffar i|2| morgon förmiddag. – Helsningar! Din tillgifne vän

F. Im. –

Differensen för vexeltransaktionen får Du af öfverskottet på sist sålda vexeln RbRubel 1 800 NoNummer 14.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Yllä olevasta näet, että olen tänään Hämeenlinnassa. Syy siihen on tämä:

Kuten varmasti muistat, tarkoitukseni oli huutaa Maatialan puustelli Pirkkalan kirkon läheltä toisaalta kesäpaikaksi, toisaalta saadakseni sen rantaan yhtiölle höyrylaivalaiturin. Vaikka olen Nokian ostamisen jälkeen luopunut tästä suunnitelmasta, nykyinen omistajatar rouva Knorring, Carl Johanin anoppi, oli kuitenkin ollut varma, että huutaisin puustellin, ja oli saanut koko suvunkin uskomaan siihen. Ennen kuin lähdimme Laukosta viime sunnuntaina, tai oikeammin kun olimme vielä siellä, rouva Knorringin toinen vävy asessori Spåre tuli ehdottamaan minulle sellaista järjestelyä, että hän selitti anoppinsa haluavan mielellään jättää minulle oikeuden laituriin – minkä tämä oli siihen asti jyrkästi torjunut – jos vain voisin olla huutamatta ja yllyttämättä hänen asiamiestään Carl Joh Jägerhornia, joka tulisi tänään Hämeenlinnaan huutokauppoihin. Kun emme kuitenkaan voisi saada laituria Nokian puolelle, suostuin siihen tietenkin ja noudatin mielelläni hänen kehotustaan sopia asiasta Jägerhornin kanssa. Mutta kun sitä ei voinut tehdä asiamiehen kautta ja jotta säilyttäisin edes vaikutelman ostohalusta jouduin Laukosta kotiin palattuani ja asiaa vakaasti harkittuani ryhtymään taas toimeen ja palaamaan yösydännä tänne. – Mitä diplomaattisimmin kiemuroin olen nyt kuitenkin Carl Johanin kanssa sopinut asian täällä ennen huutokauppaa niin, että saamme ilmaiseksi oikeuden tehdä tien maantieltä rantaan ja rakentaa laiturin Maatialaan, jos rouva Knorring saa puustellin, mikä on mukavaa, eikä minun tarvinnut mennä huutokauppaan, missä olisin ollut jokseenkin vaatimaton hahmo ilman puustellin huutamiseen tarvittavia asiakirjoja. Jos asia sujuu, kuten nyt on suunniteltu, yhtiön pitäisi säästää vuosittain vähintään se minkä laiturin ja tien rakentaminen maksaa, sillä tavaraa ei tarvitse kuljettaa yli kaksi kertaa kauempana sijaitsevalle Tyrkkölän laiturille, jonne pitäisi rakentaa tie miltei koko matkalle. – Enkä ole mielestäni koko tässä jutussa toiminut epäystävällisesti kilpailijoita kohtaan, sillä olen vain ollut paljastamatta heille kaikkia suunnitelmiani ja hyväksynyt painostamatta heidän tarjoamansa ehdot. – Halusin kertoa tämän, jotta pystyt pitämään kasvosi peruslukemilla etkä paljasta suunnitelmiamme, jos Jägerhorn sattuu kysymään niistä. – Tuskin hän kuitenkaan tästä asiasta puhuu, sillä se on sen laatuinen, että hän omalta osaltaan mieluiten antaa sen olla. Nämä viestit ovat siis erittäin salaisia, sillä jos koko se suku edes aavistaa, mistä on kyse, hukka minut perii.

Diskonttaisitko huomenna oheisen vekselin ja lähettäisit rahat 1 000 rpl Hagemannille, joka joutuu lunastamaan 24. päivä 1 900 rpl:n tratan. – Olen uuvuksissa, mutta lähden kuitenkin heti taas Lahdentaan kautta Tampereelle, minne pääsen huomenna aamupäivällä. – Terveisin,

uskollinen ystäväsi

F. Im. –

Saat vekselikaupasta viimeksi myydyn vekselin ylijäämästä erotuksen 1 800 rpl No 14.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Af ofvanskriften ser Du att jag
idag befinner mig i ThusTavastehus. Orsaken
dertill är följande.

Såsom Du torde ihågkomma
var min afsigt att inropa Maati-
ala boställe invid Birkala kyrka
dels för att ha ett sommarställe
dels för att kunna vid dess strand
få en ångbåtsbrygga för bolaget.
Ehuru jag sedan Nokia inköptes
afstått ifrån denna plan hade
dock nuvarande innehafvarinnan
Fru Knorring, Carl Johans svärmor,
fått den öfvertygelsen att jag skulle
ropa bostället och äfven fått hela
slägten att tro på detsamma. In-
nan vi lemnade Laukko i sön-
dags
eller rättare redan medan vi ännu var der tillagtkom Fru Knorrings andre
svärson, Assessor Spåre, till mig
och föreslog en composition
|2| sålunda att han förklarade sin
svärmor gerna villig att lem-
na mig rätt till brygga, blottstruket
något som hon hittintills en-
ståndigt nekat, blott jag skulle
afstå ifrån att ropa och
höja hennes ombud Carl Joh
Jägerhorn, som skulle inträffa
i ThusTavastehustillagt idag för auktioner.
Då vi på Nokia sidan omöj-
ligen kunna erhålla någon
brygga gick jag naturligtvis
in deruppå och åtlydde gerna
hans uppmaning att med
Jägerhorn uppgöra saken.
Men då sådant omöjligen
kunde ske genom ombud
och för att åtminstone
bevara skenet såsom spe-
kulant återstod mig icke
annat än att efter hem-
komsten från Laukko, sedan
|3| jag moget pröfvat saken
sätta mig i igen och
genom natt och nebel kuska
af hit. – Under de mest
diplomatiska svängningar har
jag nu emellertid här med
Carl Johan före auktionen upp-
gjort saken så, att vi gratis
får rätt till att göra väg från landsvägen till strandentillagt
och bygga brygga vid Maa-
tiala, ifall Fru Knorring får
bostället, hvilket är trevligt,
och har emellertid afhållit
mig från auktionen, der jag
skulle spelat en mera slät
figur utan några dokumenter
för boställets inropande. Går saken
såsom det nu är förespändt borde
bolaget förtjena årligen minst
så mycket som brygga och vägen
|4| kosta i anläggning genom
att slippa att släpa sina
varor till den mer än dubbelt så långt aflägsnatillagt Tyrkölä bryggan
dit äfven väg skulle måsta
byggas och dettillagt för nästan hela väga-
längden. – Och i det hela anser
jag mig icke hafva handlat ovänt
emot konkurrenternatillagt ithy att jag endast underlåtit
att berätta för dem alla mina
planer och antagit af dem
utan påtryckning erbjudna kapi-
tulationsvilkor. – Detta allt
har jag velat nämna på det Du
må kunna hålla god min och
icke förråda vår sak i händelse
Jägerhorn skulle väcka fråga
derom. – Dock tror jag föga han
omtalar saken, emedan den är
af beskaffenhet att heldre få förblif-
va ovidrörd från hansstruket just hanstillagt sida.
Dessa meddelanden således i största
hemlighet ty finge hela den slägt
endast en aning om hela samman-
hanget vore jag olycklig. –

Medföljande vexel ville Du i morgon diskontera och sända
beloppet 1 000 RbRubel till Hagemann som den 24 får inlösa en tratta å
|3| 1 900 rubrubel. – Utröttad som jag är afreser jag dock genast
åter öfver Lahdentaka till TforsTammerfors der jag inträffar i
|2| morgon förmiddag. – Helsningar! Din tillgifne vän

F. Im. –

Differensen för vexeltransaktionen får Du af öfverskottet på
sist sålda vexeln RbRubel 1 800 NoNummer 14.

Dokumentet i faksimil