9.7.1870 Joachim Kurtén–LM

Svensk text

|1|

Herr Jur. Kand.Juris Kandidat L. Mechelin
Helsingfors

Ärade Broder!

Enligt aftalet wid wårt sednaste sammanträffande på Östermyra aflastade jag i går med ångaren Österbotten till M BrsMin Broders adress på Helsingfors 20 tunnor 1868 års utsädesråg i plomberade säckar, för hvilka jag tagit mig friheten debitera M BrsMin Broders à 31,80 med FmsFinska mark silver 636 –.

Räkningen öfver Fören BnsFöreningsbankens lösegendom afgå med dagens post. Hela summan uppgick till FmsFinska mark silver 30 878,82. Således hade den nya inventeringen bragt i dagen diverse oupptaget gods, allt dock synbarligen utelemnadt af glömska eller förbiseende.

Tacksam för det angenäma vid wår wistelse på Östermyra, der jag sedan ensam tillbragte några arbetsamma men ändock långtrådiga dagar, önskar jag att de samma dagarna för M BrMin Broder qvarlemnade behagligare intryck, så att man kunde få hoppas se M BrMin Broder en annan gång uppe i Österbotten. Will ödet att wi då sammanstöta här, skall det blifva mig kärt att kunna bereda M BrMin Broder en glad stund bland Österbottniska wänner.

Med wänskapsfull högaktning

Joachim Kurtén

Finsk text

Herra Oik. Kand. L. Mechelin
Helsinki

Arvon veli!

Viime tapaamisessamme Törnävässä tekemämme sopimuksen mukaisesti lastasin eilen höyrylaiva Österbottenille Veljen osoitteeseen Helsinkiin 20 tynnyriä vuoden 1868 kylvöruista sinetöityihin säkkeihin, joista olen ottanut vapauden veloittaa Veljeltä 31,80 kappaleelta eli 636 – markkaa.

Lasku Yhdyspankin irtaimistosta lähtee päivän postin mukana. Kokonaissumma oli 30 878,82 Smk. Näin ollen uudessa inventaariossa löytyi erinäistä kirjaamatonta tavaraa, joka on kuitenkin nähtävästi jätetty pois joko unohduksen tai laiminlyönnin vuoksi.

Kiitollisena mukavasta oleskelusta Törnävässä, missä sitten vietin yksin muutaman työteliään mutta silti pitkästyttävän päivän, toivon, että samaiset päivät tekivät Veljeen miellyttävämmän vaikutuksen, niin että voimme toivoa näkevämme Veljen toisenkin kerran täällä Pohjanmaalla. Jos kohtalo suo meidän silloin tavata täällä, minulle olisi mieluista voida tarjota Veljelle iloinen hetki Pohjalaisten ystävien parissa.

Ystävällisesti ja kunnioittaen

Joachim Kurtén

Original (transkription)

|1|

Herr Jur. Kand.Juris Kandidat L. Mechelin
Helsingfors

Ärade Broder!

Enligt aftalet wid wårt sednaste sam-
manträffande på Östermyra aflastade jag
i går med ångaren Österbotten till M BrsMin Broders
adress på Helsingfors 20 tunnor 1868 års utsädes-
råg i plomberade säckar, för hvilka jag tagit
mig friheten debitera M BrsMin Broders à 31,80 med FmsFinska mark silver 636 –.

Räkningen öfver Fören BnsFöreningsbankens lösegendom af-
gå med dagens post. Hela summan uppgick
till FmsFinska mark silver 30 878,82. Således hade den nya invente-
ringen bragt i dagen diverse oupptaget gods, allt
dock synbarligen utelemnadt af glömska eller
förbiseende.

Tacksam för det angenäma vid wår wistel-
se på Östermyra, der jag sedan ensam tillbragte nå-
gra arbetsamma men ändock långtrådiga dagar,
Önskligt worostruket önskar jagtillagt att de samma dagarna för M BrMin Broder
qvarlemnade behagligare intryck, så att man kun-
de få hoppas se M BrMin Broder en annan gång uppe i
Österbotten. Will ödet att wi då sammanstö-
ta här, skall det blifva mig kärt att kunna
bereda M BrMin Broder en glad stund bland Österbottniska
wänner.

Med wänskapsfull högaktning

Joachim Kurtén

Dokumentet i faksimil