14.8.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Ditt kärkomna bref af den 5te dennes kan jag nu först besvara sedan jag varit i tillfälle att meddela mig med Rönnbäck angående Din önskan att se Laitiala representeradt på utställningen. Din önskan skall bli uppfylld, ehuru R. anser Ostarna vara för starkt saltade föratt kunna få erkännande. Jag hade ämnat besöka Laitiala i sammanhang med resan till landtbruksmötet, men om Du har något skäl att önska ett tidigare besök, så låt mig veta med omgående post och under adressen ”expedieras genom Vanajavesi ångbåtsbolag”.

|2|

Rönnbäck meddelade mig att rågskörden på Laitiala var verkställd och hade visat sig genomgod i alla tegar; äfven lappska kornet var skuret.

På Voipala är rågen, lappsk.lappska kornet och en del af hafran skuren.

Genom flickorna som (enligt bref) i Tisdag inträffa på Voipala torde jag få veta närmare om tiden för Din ankomst till Notsjö, på det jag må kunna infinna mig samtidigt och ej förut. –

Om något tillfälle yppar sig att afsluta fördelaktiga sädesköp, så haf mig i åtanke.

Fröken Bervaldt har rest.

Alla helsa genom Din vän och gamle broder

Robert.

Har Du erhållit bref om 200 FmkFinska mark till Bollfras?

Finsk text

Rakas Leo!

Vasta nyt keskusteltuani Rönnbäckin kanssa toiveestasi nähdä Laitiala edustettuna näyttelyssä voin vastata sinun tervetulleeseesi kirjeeseesi 5. tätä kuuta. Toiveesi toteutetaan vaikkakin juustot ovat Rönnbäckin mielestä liian vahvasti suolattuja tullakseen palkituiksi. Tarkoitukseni oli käydä Laitialassa samalla kun matkaan maatalouskokoukseen, mutta jos toivot minun käyvän siellä aiemmin, lähetä oitis sana postitse osoitteella ”toimitetaan Vanajaveden hyörylaivayhtiön kautta”.

Rönnbäck viesti minulle Laitialan rukiinkorjuun olevan valmis ja sadon olevan kaikilla saroilla kauttaltaan hyvä. Myös lapinohra on leikattu.

Voipaalassa ruis, lapinohra ja osa kaurasta on leikattu.

Tiistaina Voipaalaan saapuvien tyttöjen kautta saanen tietää lähemmin milloin tulet Nuutajärvelle, jotta voisin olla saapuvilla samaan aikaan enkä ennen.

Pidä minut mielessä, jos tarjoutuu mahdollisuuksia edullisille viljakaupoille.

Neiti Bervaldt on lähtenyt.

Kaikki sanovat terveisiä.

Ystäväsi ja vanha veljesi,

Robert.

Oletko saanut kirjeen 200 markasta Bollfrasille?

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Ditt kärkomna bref af den 5te
dennes kan jag nu först besvara
sedan jag varit i tillfälle att
meddela mig med Rönnbäck
angående Din önskan att se Lai-
tiala representeradt på utställ-
ningen. Din önskan skall bli
uppfylld, ehuru R. anser Ostar-
na vara för starkt saltade
föratt kunna få erkännande.
Jag hade ämnat besöka Lai-
tiala i sammanhang med re-
san till landtbruksmötet, men
om Du har något skäl att ön-
ska ett tidigare besök, så låt mig
veta med omgående post och
undertillagt adressen ”expedieras genom Vana-
javesi ångbåtsbolag”.

|2|

Rönnbäck meddelade mig att
rågskörden på Laitiala var verk-
ställd och hade visat sig ge-
nomgod i alla tegar; äfven
lappska kornet var skuret.

På Voipala är rågen, lappsk.lappska
kornet och en del af hafran
skuren.

Genom flickorna som (enligt
bref) i Tisdag inträffa på
Voipala torde jag få veta när-
mare om tiden för Din an-
komst till Notsjö, på det jag
må kunna infinna mig sam-
tidigt och ej förut. –

Om något tillfälle yppar sig
att afsluta fördelaktiga
sädesköp, så haf mig i
åtanke.

Fröken Bervaldt har rest.

Alla helsa genom Din vän
och gamle broder

Robert.

Har Du erhållit bref om 200 FmkFinska mark till Bollfras?

Dokumentet i faksimil