19.5.1848 Vegetationens framskridande om våren 1848 i Malina invid Fredrikshamn.

19.5.1848 Vegetationens framskridande om våren 1848 i Malina invid Fredrikshamn

Svensk text

|1|

Vegetationens framskridande om våren 1848 i Malina invid FrhamnFredrikshamn.

d. 19. Maji –

blommade: Viola caninalat. Ängsviol, V.Viola tricolor tricolorlat. Styvmorsviol, Caltha palustrislat. Kabbleka, Oxalis Acetosellalat. Harsyra, Ran.Ranunculus Acris,lat. Smörblomma Rumex Acetosalat. Ängssyra.

Häggen hade nästan fullt löf, samt var full af blomknopp – äfvensom enskildta blommor redan voro utspruckna.

Stickel- och Vinbärs-buskar hade fullt löf. Stickelb.Stickelbär blommade sedan d. 12e Maji.

Rönnen hade fullt löf, Björken nästan fullt, Alen och Pilen halft, Aspen och Asken ¼ löf.

Spiraea salicifol.salicifolialat. Häckspirea nästan fullt löf. Rosaelat. Rosen – halft, Hallonb.Hallonbusken nästan fullt, Syren halft, Robinia Caraganalat. Häckkaragan början till löf, Ormbunkar – nästan alldeles utvecklad bladruska.

Humlan var 2 ½ aln lång.

Finsk text

Kasvillisuuden edistyminen vuoden 1848 keväänä Malinassa Haminan lähellä

19. toukokuuta –

kukkivat: Viola caninalat. Ahi-orvokki, V.Viola tricolor tricolorlat. Keto-orvokki, Caltha palustrislat. Rentukka, Oxalis Acetosellalat. Käenkaali, Ran.Ranunculus Acris,lat. Niittyleinikki Rumex Acetosalat. Niittysuolaheinä.

Tuomi oli melkein täydessä lehdessä täynnä kukannuppuja – lisäksi yksittäisiä jo kukkivia kukkia.

Karviais- ja Viininmarjapensaat täydessä lehdessä. Karviaiset kukkivat jo 12. toukokuuta.

Pihlaja oli täydessä lehdessä, Koivu lähestulkoon täydessä, Leppä och Salava puoleksi, Haapa ja Saarni ¼ lehdessö.

Spiraea salicifol.salicifolialat. Viitapajuangervo lähes täydessä lehdessä. Rosaelat. Ruusu – puoliksi, Vadelmapensas melkein täydessä, Syreeni puoliksi, Robinia Caraganalat. Siperianhernepensas hiirenkorvalla, Saniaiset – lähes täysi kehittyneet lehdet.

Humala oli 2 ½ kyynärän pituinen.

Original (transkription)

|1|

Vegetationens framskridande om våren 1848
i Malina invid FrhamnFredrikshamn.

d. 19. Maji –

blommade: Viola canina, V.Viola tricolor tricolor, Caltha
palustris
, Oxalis Acetosella, Ran.Ranunculus Acris,
Rumex Acetosa.

Häggen hade nästan fullt löf, samt var
full af blomknopp – äfvensom enskildta
blommor redan voro utspruckna.

Stickel- och Vinbärs-buskar hade fullt löf.
Stickelb.Stickelbär blommade sedan d. 12e Maji.

Rönnen hade fullt löf, Björken nästan
fullt, Alen och Pilen halft, Aspen
och Asken ¼ löf.

Spiraea salicifol.salicifolia nästan fullt löf.
Rosae – halft, Hallonb.Hallonbusken nästan fullt,
Syren halft, Robinia Caragana bör-
jan till löf, Ormbunkar – nästan all-
deles utvecklad bladruska.

Humlan var 2 ½ aln lång.

Dokumentet i faksimil