sommaren 1858 Jag har läst denna sommar:

Svensk text

|1|

Jag har läst denna sommar:

Nuija-sota.

Några stycken af Satuja ja Tarinoita runor af Kanteletar (methriskt öfversä)

Shakespeares Othello, Kung Lear, Sommarnattsdröm, Julius Ceasar.

Lessings Sara Sampson, Emilia Galotti, Nathan d. Wden vise, Laokoon

Goethes Dichtung und Wahrheit, – och smått

Atterbom Siare och Skölder: Thorild.

En del af Vilmars Geschichte der deutschen Litteratur.

Oelenschlägers sjelfbiografi och Kung Helge.

Åtskilligt smått af Börre. Do af Heine

Cygnaei ”Hertig Johans ungdomsdrömmar”.

Begynt med Schlassers Weltgeschichte.

|2|

Skizzer från landsbygden.

1. Elias och Mari eller eldsvådan
2. Thomas Kemppä, runosångaren.
3. Fiolspelaren Jussi.
4. Daniel, som skulle blifva herre.
5. Julqvällen 1856

Om vetenskaplighet

Om Gudstjenst

Paedagogiska profession

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Jag har läst denna sommar:

Nuija-sota.

Några stycken af Satuja ja Tarinoita
runor af Kanteletar (methriskt öfversä)

Shakespeares Othello, Kung Lear, Sommarnattsdröm,
Julius Ceasar.

Lessings Sara Sampson, Emilia Galotti, Nathan d. Wden visetillagt, Laokoon

Goethes Dichtung und Wahrheit, – och smått

Atterbom Siare och Skölder: Thorild.

En del af Vilmars Geschichte der deutschen Litte-
ratur.

Oelenschlägers sjelfbiografi och Kung Helge.

Åtskilligt smått af Börre. Do af Heine

Cygnaei ”Hertig Johans ungdomsdrömmar”.

Begynt med Schlassers Weltgeschichte.

|2|

Skizzer från landsbygden.

1. Elias och Mari eller eldsvådan
2. Thomas Kemppä, runosångaren.
3. Fiolspelaren Jussi.
4. Daniel, som skulle blifva herre.
5. Julqvällen 1856

Om vetenskaplighet

Om Gudstjenst

Paedagogiska profession

Dokumentet i faksimil