4.6.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Förlåt, bäste Bror, men detta bref kommer att gälla blott affärer, emedan tiden icke medgifver något ordentligt författande.

Du må tro att min promotionshögtid icke var så ostörd. Om Tisdagen före densamma gick jag till Brandstoden för att, som jag hoppades, få lyfta mitt lån, – och i dess ställe erfor jag att det blifvit afslaget. Håll då god min! Jag gjorde det dock, och i Lördags anskaffade jag en borgesman till som borde stappasvårtytt äfven för en 100 gånger större summa. I morgon lärer jag då ändtligen få mina pengar. Men – de gå åt allihop, och mera till ändå.

Nykopp lemnade mig vid sin|2| afresa fullmakt att lyfta ett penningebref från Åbo, innehållande dina resemedel och Granholmska instrumentets pris. Detta bref har jag tre gånger förgäfves efterfrågat: således är Granholm ännu obetaladt. Du kunde ju söka att erfara huru saken hänger ihop. Nog vore det en skön sak om du skulle kunna af din reskassa afstå de resterande 30 rublarne. Mina öfriga utgifter för dig äro: dépôten 1,60,– Bolin 1,40,– slädhyra 1,25,– betyget – 1,52 och dertill 2 rub.rubel (från Kajsaniemi afresan) SaSumma 7,77. Dessa må bli tillsvidare, blott jag kunde få hufvudposten. Ty, som sagdt, det går före min afresa åt mera än jag får från Brandstoden; detta tillfölje af några små missräkningar. Huru det skall gå med hyran?|3| Det vete fan. Men svårt har jag att betala mera än min andel, hvilket du af det föregående kan sluta. Alltså ämnar jag vid min afresa säga vår fru att du med första lägliga skickar henne resten. Är detta illa handladt, så förlåt! Du borde känna alla mina ekonomiska förargelser under senaste tid för att fatta min belägenhet, mitt lynne.

Emellertid reser jag, – om jag ej derförinnan hänger mig – – i Thorsdag med Viktoria. Du kan således icke mera svara mig på Helsingfors, utan sänd svaret till FhamnFredrikshamn – och säg mig då bestämdt huru det går med de 30.

När jag der hunnit till lugn och ro|4| skall jag skrifva dig ordentligt och utförligt. Nu är jag alltför konfys och dum.

Alltså farväl! De skämtsamma gossarne ha skingrats alla. Vi söpo tillsammans förra natten hos Kleineh och drucko då äfven din skål. Purpur bror är nu éclat förlofvad med sin Naima han reser idag. Andelinarne och jag följas åt på Viktoria. Men du? Hvad gör du? När reser du? Vore det ej bäst att resa med det första och söka bot för knät derute?

Skrif nu med det första till din nästan sorgsne vän

Leo.

Finsk text

Anteeksi nyt, rakas veli, mutta tämä kirje tulee käsittelemään vain afaarejä, koska aika ei anna myöten mihinkään kunnolliseen kirjoittamiseen. Saat uskoa, että minun promootiojuhlieni aika ei mennyt niinkään vailla häiriöitä. Edellisenä tiistaina menin palovakuutukseen sillä toivomuksella, että nostaisin lainani – mutta sen sijaan sainkin kuulla, että se oli hylätty. Ole siinä sitten hyvällä tuulella! Minä tein kuitenkin niin ja lauauntaiksi sain takaajan joka voisi selvittää sata kertaa suuremmankin summan. Huomenna saanen viimeinkin rahani.Mutta – ne menevät kaikki tyynni ja mene vielä enemmänkin.

Nykopp jätti minulle lähtiessään valtakirjan Turusta tulevan rahakirjeen nostamiseksi, se sisältää sinun matkarahasi ja Granholmin laitteiden hinnan. Olen kolme kertaa turhaan kysynyt tuota kirjettä ja siksi Granholm on yhä maksamatta. Sinähän voisit koettaa saada selville, miten asia saadaan eteenpäin. Olisi kuitenkin hieno juttu jos sinä voisit matkakassastasi antaa puuttuvat 30 ruplaa. Minun muut menoni sinun puolestasi ovat tarvikkeisiin 1:60, Bolinille 1:40, reen vuokra 1:25, todistus 1:52 ja siihen 2 ruplaa (Kaisaniemen läksiäisistä) yhteensä 7,77. Nämä voivat jäädä toistaiseksi, kunhan saan pääerän. Sillä kuten sanottu, minulla on ennen matkaani enemmän menoja kuin mitä saan palovakuutuksesta, tämä eräiden virhelaskelmien vuoksi.

Mitä tehdään vuokran kanssa? Piru tietää. Mutta minulla on vaikeuksia maksaa enemmän kuin oma osuuteni, minkä voit päätellä edelläolevasta. Aion siis lähtiessäni sanoa rouvallemme, että sinä ensi tilassa lähetät loput. Jos tämä on pahasti tehty niin anteeksi! Sinun pitäisi tietää kaikki minun taloudelliset erehdykseni viime ajoilta, jotta voisit käsittää minun tilanteeni ja luonteeni. Matkustan kuitenkin – ellen sitä ennen hirtä itseäni – torstaina Viktorialla. Et voi siis enää vastata minulle Helsinkiin vaan lähetä vastaus Haminaan, ja kerrosilloin tarkoin miten niiden 30 ruplan kanssa käy. Kunhan olen päässyt rauhaan ja lepoon, niin kirjoitan sinulle kunnolla ja perusteellisemmin. Nyt olen liian sekaisin ja tyhmä.

Siis hyvästi! Pilailevat pojat ovat kaikki hajaantuneet tahoilleen. Ryyppäsimme viime yönä yhdessä Kleinehilla ja joimme silloin myös sinun maljasi. Veli Purpur on nyt valoisasti kihloissa Naimansa kanssa, matkustaa tänään. Andelinit ja minä seuraamme Viktorialla. Entä sinä? Mitä sinä teet? Koska matkustat? Eikö olisi paras matkustaa ensi tilassa ja etsiä parannusta polveen siellä ulkomailla?

Kirjoita ensi tilassa melkeinpä surulliselle ystävällesi

Leolle.

Original (transkription)

|1|

Idestamtillagt senare

Förlåt, bäste Bror, men detta
bref kommer att gälla blott affä-
rer, emedan tiden icke medgifver
något ordentligt författande.

Du må tro att min promotions-
högtid icke var så ostörd. Om
Tisdagen före densamma gick jag
till Brandstoden för att, som jag
hoppades, få lyfta mitt lån, – och
i dess ställe erfor jag att det blif-
vit afslaget. Håll då god min!
Jag gjorde det dock, och i Lör-
dags anskaffade jag en borgesman
till som borde stappasvårtytt äfven för en
100 gånger större summa. I morgon
lärer jag då ändtligen få mina
pengar. Men – de gå åt allihop,
och mera till ändå.

Nykopp lemnade mig vid sin
|2| afresa fullmakt att lyfta ett
penningebref från Åbo, innehållande
dina resemedel och Granholmska
instrumentets pris. Detta breftillagt har jag
tre gånger förgäfves efterfrågat: såle-
des är Granholm ännu obetaladt. Du
kunde ju söka att erfara huru
saken hänger ihop. Nog vore det
en skön sak om du skulle kunna
af din reskassa afstå de resterande
30 rublarne. Mina öfriga utgifter
för dig äro: dépôten 1,60,– Bolin 1,40,–
slädhyra 1,25,– betyget – 1,52 och dertill
2 rub.rubel (från Kajsaniemi afresan) SaSumma 7,77. Dessa
må bli tillsvidare, blott jag kunde
få hufvudposten. Ty, som sagdt,
det går före min afresa åt mera
än jag får från Brandstoden; detta
tillfölje af några små missräkningar.
Huru det skall gå med hyran?
|3| Det vete fan. Men svårt har
jag att betala mera än min andel,
hvilket du af det föregående kan
sluta. Alltså ämnar jag vid min
afresa säga vår fru att du
med första lägliga skickar henne
resten. Är detta illa handladt,
så förlåt! Du borde känna alla
mina ekonomiska förargelser un-
der senaste tid för att fatta
min belägenhet, mitt lynne.

Emellertid reser jag, – om jag ej
derförinnan hänger mig – – i Thors-
dag med Viktoria. Du kan
således icke mera svara mig på
Helsingfors, utan sänd svaret till
FhamnFredrikshamn – och säg mig då bestämdt
huru det går med de 30.

När jag der hunnit till lugn och ro
|4| skall jag skrifva dig ordentligt
och utförligt. Nu är jag alltför
konfys och dum.

Alltså farväl! De skämt-
samma gossarne ha skingrats
alla. Vi söpo tillsammans förra
natten hos Kleineh och drucko
då äfven din skål. Purpur bror
är nu éclat förlofvad med sin Naima
han reser idag. Andelinarne och
jag följas åt på Viktoria.
Men du? Hvad gör du? När
reser du? Vore det ej bäst att resa
med det första och söka bot för
knät derute?

Skrif nu med det första till
din nästan
sorgsne vän

Leo.

Dokumentet i faksimil