4.5.1862 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Mein lieber Bruder Poldusty. Min käre broder Poldus!

Tack för Din kärkomna skrifvelse af den 2 dennes. Alba och jag äro Dig synnerligen tack skyldiga för Ditt förträffliga arrangement vis à vis fortepiano handeln och förklara oss till alla delar belåtna dermed. Wälkommen i sommar, så att vi få riktigt klappa och sköta om Dig på Wessunda. Din vän Idestam blir en nära granne. Helsa Torsten och bed honom i god tid underrätta mig om och när möjligen Genral-Guvernörn kunde komma hit föratt mönstra min bataljon. En Genral-Adjutant Ba rantsoff väntas hit föratt inspektera Malmens batterie – månne Torsten kunde få reda på huruvida han har Kejsarens ordre att äfven mönstra mig då han kommer? – För resten allt väl – familjen å Wessunda, jag å Parola – och förfärligt med arbete – Pussar till de Edra från de våra genom

Robert.

Finsk text

Rakas Poldus-veliseni!

Kiitos tämän kuun 2. päivän mieluisasta kirjeestäsi. Alba ja minä olemme Sinulle suuresti kiitollisia pianokauppojen erinomaisesta järjestämisestä, ja toteamme olevan siihen täydellisen tyytyväiset. Tervetuloa kesällä, jotta saamme Sinua oikein helliä ja hoitaa täällä Vesunnassa. Ystävästäsi Idestamista tulee läheinen naapuri. Kerro Torstenille terveisiä ja pyydä häntä varoittamaan minua ajoissa, mikäli ja milloin Kenraalkuvernööri on tulossa tarkastmaan pataljoonani. Erästä kenraaliadjutantti Barantsoffia odotetaan tänne tarkastamaan Malmin patteri – voisikohan Torsten saada selville onko tällä myös Keisarin käsky tarkastaa minutkin tänne tullessaan? – Noin muuten kaikki on hyvin – perhe on Vesunnassa ja minä Parolassa – ja kamalasti töitä – Suukkoja kaikille Teille meiltä antaa kaikkien puolesta

Robert.

Original (transkription)

|1|

Mein lieber Bruder Poldus!

Tack för Din kärkomna skrifvelse af den 2 dennes.
Alba och jag äro Dig synnerligen tack skyldiga
för Ditt förträffliga arrangement vis à vis fortepia-
no handeln och förklara oss till alla delar belåtna
dermed. Wälkommen i sommar, så att vi få riktigt
klappa och sköta om Dig på Wessunda. Din vän
Idestam blir en nära granne. Helsa Torsten och bed
honom i god tid underrätta mig om och när möj-
ligen Genral-Guvernörn kunde komma hit föratt
mönstra min bataljon. En Genral-Adjutant Ba
rantsoff väntas hit föratt inspektera Malmens
batterie – månne Torsten kunde få reda på huru-
vida han har Kejsarens ordre att äfven mönstra
mig då han kommer? – För resten allt väl –
familjen å Wessunda, jag å Parola – och förfärligt
med arbete – Pussar till de Edra från de
våra genom

Robert.

Dokumentet i faksimil