12.6.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Broderlige vän!

Det är ej mer den pustande tentanden, ej mer den vigilerande bankruttören, ej mer den fjeskande, brådskande, blusande, dansande promovenden, – nej, det är den lugna, småtrefliga medlemmen af en lycklig familj, som nu skrifver dig till. – Derute rasar stormen och skrämmer de stackars äppelblommorna, att de hejdlöst kasta sig ned från sina qvistar, de stackars fåglarne, att deras vårsånger blifva blott ett ängsligt klagande qvitter. Men jag är ändå lyckligare nu, än om jag i det mest strålande solsken vältrade mig på någon af lejonkulans soffor. Jag vet hvar, hos hvilken jag är – och njuter dervid af en känsla af lugn, af värma, som jag blott alltför ofta saknade|2| derborta. – Då jag nu i tanken samlar alla intryck från den nyssförsvunna tiden, för att, såsom du ville, sända dig en ordentlig promotionsbeskrifning, stannar jag i en brydsam belägenhet; jag vet ej hvar jag skall börja, hvar sluta, – vet ej om min berättelse kan få en glad eller bedröflig anstrykning.

Sanning är: att denna promotion var minnesvärd, nobel och bra. Du känner troligen redan genom andra kamrater, hvilka demonstrationer der föreföllo, och derjemte huru lagligt, huru sansadt allt tillgick. Jag behöfver dertill blott lägga att ingen af magistrarne lemnade middagen med stjerna i nacken, att på balen ingen full syntes i danssalongen – och du kan deraf sluta hvilka framsteg hyfsningen gjort, och hvilken karaktär denna promotion måste få i jemnförelse med föregående. Naturligtvis glömde man gerna de före|3|gående trakasserierna, när sakerna slutligen ändå togo en så vacker vändning. – Men huru roligt var det?

Denna fråga åtar jag mig ingalunda att besvara för andra. Jag hade ej roligt annat än Onsdags eftermiddagen och hela promotionsdagen. Sedan blott tråk och bråk.

Också hörde jag ju icke till de lyckliges antal, hvilka bland de hundrade resande blommorna skönjde en förtjusning, – en blomma, – en fästmö. De voro mig alla så likgiltiga, dessa damer från alla väderstreck. Från Öster voro högst få – inga farliga.

Af allt detta kan du se att promotionen för mig måste vara angenämast såsom ett förflutet, ett minne, – ett material till reflexioner.

Och någon detaljberättelse af fakta bör du ej vänta dig af mig; det ligger|4| ej i min natur att radotera likt en sqvallerkäring; – hvad skulle det heller roa dig om jag upprepade hvad Schauman protokolltorrt och Topelius poetiskt grannt berättat?

Således böra vi hålla oss till privatissima. Vännen Röö förlofvade sig till promotionen med miss Naima, (såsom jag kanske redan berättat). Hon for strax derpå till Björneborg. Röö gjorde sig först klar; betalte (oss emellan sagdt) 112 bablar i gropen, 60 i Kajsaniemi o. s. v. i samma grandiosa styl. Om tisdagen d. 5te åto vi tillsammans middag i Kajsaniemi, sedan samlades man ännu hos John, drack punch och sade – halft i tårar – farväl. Han rullade åstad till Röfvars, dit Flosse och Lundsten afrest Söndan förut (ansenligen skattasvårtytt). Der skulle han exsistera vid glam och punch och nojs och filbunka tills Suomi d 10e passerade förbi. Detta är hans historia. Andelinarne hade sina föräldrar hos sig|5| junior reste med dem landvägen, senior, den Vise, per Viktoria, liksom jag och många andra glada gossar (med Muncken i spetsen, som kallades till PburgSankt Petersburg). Plato stannade sedan till igår här i FhamnFredrikshamn, i det hopp att hans bror, den utexaminerade kadetten skulle slippa bort med honom. Hans väntan halp dock ej, och småsvärjande afreste han ensam.

Spinkit reste hem, – Groft hade ej pengar nog att göra sig klar, – behedrar derföre tillsvidare ännu hufvudstaden med sin närvaro.

Så långt dessa. Undertecknad höll på att komma i samma predikament som den sistnämnde. Ty Brandstoden behagade åter uppskjuta sitt sammanträde, till – Thorsdagen. Men jag hade ren biljett att resa samma dag; – derförinnan skulle björnarne mättas. Du kan tänka dig min belä|6|genhet. Men – jag råkade Brummer. Då han hörde sakens förhållande erbjöd han mig allt hvad han disponerade – 200 rubel. Och med dem slapp jag lyckligen derifrån; – har nu per posto fått underrättelse om att lånet blifvit beviljadt och de öfriga affärerna också rangerade. Men dit strök ock hela summan, så att jag ej får göra just större snedsprång under sommarn. Du bör derföre, – jag ber dig ännu engång derom, – icke bli ledsen på mig för det arrangement jag i din affär vidtog. Du har väl fått mitt i resbrådskan skrifna bref, och deraf erfarit att du om möjligt bör före midsommar ha sändt till Was. de resterande 30. Räntan och 10 betalte jag.

Gladt var det att befinna sig lyckligen ombord och kunna vända all|7| vigilance ryggen! Ombord var fullt med folk och lustigt lif. Gustafver, Robertar och slutligen alla icke-Gustafver och icke Robertar bestodo hela dagen igenom fem, små 10 rub.rubel båler, blandade af rhenskt och Chateau d’Yqvenn. Tyvärr fingo några kamrater till och med för mycket af det goda. Men muntert var der, och sjunga gjorde vi.

Ändtligen, kl. 8 om aftonen, anlände vi till FhamnFredrikshamn. Om mottagandet der behöfver jag ej berätta. Far och mor, – min far hade nemligen rest från promotionen ren Lördagen förut, – välkomnade sin nye magister, – som sällan inträdt i hemmet med gladare känslor. – –

Och nu – farväl! Jag reser i Thorsdag till Wiborg på en vecka eller mera, besvarar du strax mitt bref|8| så adressera det dit, räcker det någon tid, så hit. Men nog vet du att jag snart skulle vilja ha underrättelser af dig, – om din helsa, din resa – o. s. v.

Min Viborgsresa lärer nog prestera concepter till ett långt bref till dig

från din vän

LM

Finsk text

Veljellinen ystävä!

Ei enää hengästyttävää tenttimistä, ei enää vippailevia vararikkoisia, ei enää hosuvia, kiirehtiviä, juhlivia ja tanssivia promovendeja– ei, vaan nyt sinulle kirjoittaa rauhallinen, mukavasti viihtyvä hyvän perheen jäsen. – Ulkona raivoaa myrsky joka raastaa omenankukkaparkoja niin että ne vastaan panematta putoilevat oksiltaan ja linturaukkoja niin että niiden kevätlaulut jäävät surullisesti sointuvaksi piiperrykseksi. Mutta minä olen nyt onnellisempi kuin jos kirkkaimmassa auringonpaisteessakaan oleisin jollain leijonasohvalla. Minä tiedän missä ja kenen parissa minä olen, ja nautin siksi rauhan ja lämmön tunnelmasta jota aivan liian usein kaipasin poissaollessani. – Kun nyt ajatuksissani kokoan yhteen kaikki vaikutelmat juuri menneistä ajoista, jotta voisin toiveesi mukaisesti lähettää sinulle kunnollisen kuvauksen promootiorapahtumista, törmään hankalaan tilanteeseen; en tiedä mistä aloittaisin enkä mihin lopettaa – enkä myöskään tiedä, saako kertomukseni iloisen vain murheellisen korostuksen. Totuus on, että tuo promootio oli muistettava, jalo ja hyvä. Sitä tiedät jo luultavasti muiden toverien kautta, mitä mielenilmauksia tapahtui sitä ennen ja kuinka laillisesti ja maltillisesti kaikki samalla meni. Minun tarvitsee vain lisätä, että yksikään maisteri ei lähtenyt päivälliseltä tähti kaulassa, eikä juhlien tanssisalongissa nähty yhtäkään juopunutta, – ja tästä voit päätellä miten hyvät tavat ovat edistyneet ja millainen tämä promootio luonteeltaan oli edellisiin verrattuna. Mielellään tietysti unohtaa edeltäneet vastoinkäymiset, jos asiat kuitenkin saavat niin kauniin lopputuloksen. – Mutta kuinka hauskaa se oli? Tuohon kysymykseen en mitenkään rupea vastaamaan toisten puolesta.

Minulla ei ollut hauska kuin keskiviikkona iltapäivällä ja koko promootiopäivän. Sen jälkeen pelkkää ikävää. En myöskään kuulunut niiden onnelisten joukkoon jotka satojen matkustavien kukkasten joukosta havaitsivat ihastuksen – yhden kukan – morsiamen. Minulle he olivat niin yhdentekeviä, nuo naiset kaikista ilmansuunnista. Idästä oli vain hyvin vähän, ei lainkaan vaarallisia. Tästä kaikesta näet, että promootio on minulle parhaiten jotain mennyttä, muisto – pohdiskelujen materiaalia. Mitään yksityiskohtaista tarinaa faktoineen sinun ei pidä minulta odottaa, minun luonteeseeni ei kuulu höperehtiä kuin juoruämmä. Ja iitäpä iloa siitä sinulle olisi jos sanatarkasti toistaisin mitä Schauman protokollamaisen kuivasti ja mitä Topelius runollisen hienosti sanoi?

Pidättäytykäämme siis kaikkein yksityisimmässä. Ystävämme Röö meni proomootion edellä kihloihin miss Naiman kanssa (kuten kai olen jo kertonut). Naima matkusti heti sen jälkeen Poriin. Röö hoiti ensin asiansa, maksoi (meidän kesken sanottuna) 112 rahaa monttuun, 60 Kaisaniemeen jne samaan jalomieliseen tyyliinsä. Tiistaina 5. päivä söimme yhdessä Kaisaniemessä ja sitten kokoonnuimme vielä Johnille, joimme punssia ja sanoimme puolittain kyynelissä hyvästit. Hän matkasi Röfvarsiin, jonne Flosse ja Lundsten menivät aiemmin sunnuntaina (melkoinen joukko) Siellä hänen piti oleilla punssin, pilailun, puheensorinan ja viilipytyn äärellä siihen asti kun Suomi 10. päivä purjehti ohi. Se on hänen tarinansa. Andelineilla oli heidän vanhempansa käymässä, nuorempi matkusti heidän kanssaan maanteitse, vanhempi, se Viisas Viktorialla samoin kuin minä ja monta muuta iloista poikaa (etunenässä Munck, joka sai kutsun Pietariin). Plato jäi eiliseen saakka tänne Haminaan, siinä toivossa että hänen kadetiksi valmistunut veljensä matkustaisi hänen kanssaan pois. Hänen odotuksensa oli kuitenkin turhia ja pikkuisen manaillen hän lähti yksin. Spinkit matkusti kotiin. Groftilla ei ollut tarpeeksi rahaa hoitaakseen asiansa, joten hän kunnioittaa siitä syystä toistaiseksi yhä pääkaupunkia läsnäolollaan.

Se riittäköön heistä. Allekirjoittanut oli joutumaisillaan saman tilanteeseen kuin viimeksimainittu. Branstorden nimittäin katsoi parhaaksi siirtää kokoustaan – torstaille. Mutta minulla oli matkalippu samalle päivälle ja karhuajat piti kohdata sitä ennen. Voit kuvitella tilanteeni. Mutta – satuin kohtaamaan Brummerin. Kun hän kuuli tilanteesta hän tarjosi minulle kaiken mitä hänellä oli hallussaan – 200 ruplaa. Ja niiden turvin matkustin onnellisesti. Olen nyt saanut postissa ilmoituksen, että laina on myönnetty ja muutkin raha-asiat ovat siten hoidossa. Mutta sinne se koko summa menikin niin etten voi tehdä mitään suurempaa erityisjuttua tänä kesänä. Älä siksi ole – pyydän tätä vielä kerran – ikävä minua kohtaan sen järjestelyn vuoksi, johon sinun raha-asioissasi ryhdyin. Olet kai saanut minun matkakiireessä kirjoittamani kirjeen ja siitä tiedon, että sinun pitäisi jos mahdollista ennen juhannusta lähettää Was:lle loput 30. Korot sekä 10 maksoin minä,

Oli iloinen tunne päästä laivaan ja kääntää selkänsä kaikelle touhulle. Laiva oli täynnä kansaa ja iloista elämää. Gustavit, Robertit ja lopulta myös kaikki ei-Gustavit ja ei-Robertit viettivät päivän nauttien 5–10 ruplan boolia, joka oli sekoitus reininviiniä ja Chateau d’Yqvenniä. Valitettavasti jotkut toverit saivat sitä hyvää vieläpä liian paljon. Mutta reipasta menoa se oli, ja lauloimme paljon.

Vihdoin klo 8 illalla saavuimme Haminaan. Vastaanotosta siellä minun ei tarvitse kertoa. Isäni ja äitini – isä oli nimittäin lähtenyt promootiosta jo aikaisemmin lauantaina – tervehtivät uutta maisteriaan, – joka harvoin on tullut kotiin iloisemmissa tunnelmissa.

Ja nyt – hyvästi! Matkustan torstaina Viipuriin viikoksi tai pidemmäksikin ajaksi. Jos vastaat kirjeeseeni suoraan, niin lähetä siihen osoitteeseen, mutta jos kestää kauemmin, niin sitten tänne. Tiedäthän sinä että haluan saada pian uutisia sinulta – terveydestäsi, matkastasi jne.

Viipurin matkani tulee varmaankin tuottamaan aineistoa pitempään kirjeeseen sinulle

ystävältäsi

LM

Original (transkription)

|1|

Broderlige vän!

Det är ej mer den pustande ten-
tanden, ej mer den vigilerande bank-
ruttören, ej mer den fjeskande, brådskan-
de, blusande, dansande promovenden,
– nej, det är den lugna, småtrefliga
medlemmen af en lycklig familj, som
nu skrifver dig till. – Derute rasar
stormen och skrämmer de stackars äppel-
blommorna, att de hejdlöst kasta sig
ned från sina qvistar, de stackars
fåglarne, att deras vårsånger blifva
blott ett ängsligt klagande qvitter. Men
jag är ändå lyckligare nu, än om jag
i det mest strålande solsken vältrade
mig på någon af lejonkulans soffor.
Jag vet hvar, hos hvilken jag är – och
njuter dervid af en känsla af lugn, af
värma, som jag blott alltför ofta saknade
|2| derborta. – Då jag nu i tanken samlar
alla intryck från den nyssförsvunna
tiden, för att, såsom du ville, sända
dig en ordentlig promotionsbeskrifning,
stannar jag i en brydsam belägenhet;
jag vet ej hvar jag skall börja, hvar
sluta, – vet ej om min berättelse kan
få en glad eller bedröflig anstrykning.

Sanning är: att denna promotion
var minnesvärd, nobel och bra. Du
känner troligen redan genom andra
kamrater, hvilka demonstrationer der
föreföllo, och derjemte huru lagligt, huru
sansadt allt tillgick. Jag behöfver
dertill blott lägga att ingen af magistrar-
ne lemnade middagen med stjerna i
nacken, att på balen ingen full syntes
i danssalongen – och du kan deraf
sluta hvilka framsteg hyfsningen gjort,
och hvilken karaktär denna promotion
måste få i jemnförelse med föregående.
Naturligtvis glömde man gerna de före-
|3| gående trakasserierna, när sakerna
slutligen ändå togo en så vacker vänd-
ning. – Men huru roligt var det?

Denna fråga åtar jag mig ingalunda
att besvara för andra. Jag hade ej
roligt annat än Onsdags eftermiddagen
och hela promotionsdagen. Sedan
blott tråk och bråk.

Också hörde jag ju icke till de lyck-
liges antal, hvilka bland de hundrade
resande blommorna skönjde en förtjus-
ning, – en blomma, – en fästmö. De
voro mig alla så likgiltiga, dessa damer
från alla väderstreck. Från Öster
voro högst få – inga farliga.

Af allt detta kan du se att promo-
tionen för mig måste vara angenämast
såsom ett förflutet, ett minne, – ett
material till reflexioner.

Och någon detaljberättelse af fakta
bör du ej vänta dig af mig; det ligger
|4| ej i min natur att radotera likt en
sqvallerkäring; – hvad skulle det heller
roa dig om jag upprepade hvad Schau-
man protokolltorrt och Topelius poetiskt
grannt berättat?

Således böra vi hålla oss till priva-
tissima. Vännen Röö förlofvade sig
till promotionen med miss Naima,
(såsom jag kanske redan berättat).
Hon for strax derpå till Björneborg.
Röö gjorde sig först klar; betalte (oss
emellan sagdt) 112 bablar i gropen, 60 i Kajsa-
niemi o. s. v. i samma grandiosa styl. Om
tisdagen d. 5te åto vi tillsammans mid-
dag i Kajsaniemi, sedan samlades man
ännu hos John, drack punch och sade
– halft i tårar – farväl. Han rullade
åstad till Röfvars, dit Flosse och Lundsten
afrest Söndan förut (ansenligen skattasvårtytt). Der
skulle han exsistera vid glam och punch
och nojs och filbunka tills Suomi d 10e
passerade förbi. Detta är hans historia.
Andelinarne hade sina föräldrar hos sig
|5| junior reste med dem landvägen, senior,
den Vise, per Viktoria, liksom jag och
många andra glada gossar (med Muncken
i spetsen, som kallades till PburgSankt Petersburg). Plato
stannade sedan till igår här i FhamnFredrikshamn,
i det hopp att hans bror, den utexami-
nerade kadetten skulle slippa bort
med honom. Hans väntan halp dock
ej, och småsvärjande afreste han ensam.

Spinkit reste hem, – Groft hade ej
pengar nog att göra sig klar, – behedrar
derföre tillsvidare ännu hufvudstaden
med sin närvaro.

Så långt dessa. Undertecknad höll
på att komma i samma predika-
ment som den sistnämnde. Ty Brand-
stoden behagade åter uppskjuta sitt
sammanträde, till – Thorsdagen. Men
jag hade ren biljett att resa samma
dag; – derförinnan skulle björnarne
mättas. Du kan tänka dig min belä-
|6| genhet. Men – jag råkade Brummer.
Då han hörde sakens förhållande
erbjöd han mig allt hvad han dispo-
nerade – 200 rubel. Och med dem
slapp jag lyckligen derifrån; – har
nu per posto fått underrättelse om
att lånet blifvit beviljadt och de öfriga
affärerna också rangerade. Men
dit strök ock hela summan, så att
jag ej får göra just större snedsprång
under sommarn. Du bör derföre, – jag
ber dig ännu engång derom, – icke bli
ledsen på mig för det arrangement
jag i din affär vidtog. Du har väl
fått mitt i resbrådskan skrifna
bref, och deraf erfarit att du om möj-
ligt bör före midsommar ha sändt
till Was. de resterande 30. Räntan
och 10 betalte jag.

Gladt var det att befinna sig lyck-
ligen ombord och kunna vända all
|7| vigilance ryggen! Ombord var fullt
med folk och lustigt lif. Gustafver,
Robertar och slutligen alla icke-Gustaf-
ver och icke Robertar bestodo hela
dagen igenom fem, små 10 rub.rubel båler,
blandade af rhenskt och Chateau
d’Yqvenn. Tyvärr fingo några kam-
rater till och med för mycket af det
goda. Men muntert var der, och sjunga
gjorde vi.

Ändtligen, kl. 8 om aftonen, anlände
vi till FhamnFredrikshamn. Om mottagandet
der behöfver jag ej berätta. Far och
mor, – min far hade nemligen rest
från promotionen ren Lördagen förut, –
välkomnade sin nye magister, – som
sällan inträdt i hemmet med gladare
känslor. – –

Och nu – farväl! Jag reser i
Thorsdag till Wiborg på en vecka eller
mera, besvarar du strax mitt bref
|8| så adressera det dit, räcker det någon
tid, så hit. Men nog vet du att
jag snart skulle vilja ha under-
rättelser af dig, – om din helsa, din
resa – o. s. v.

Min Viborgsresa lärer nog prestera
concepter till ett långt bref till dig

från din
vän

LM

Dokumentet i faksimil