20.6.1861 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Jag kom hem i förrgår – väldigt nöjd, men mycket förkyld på grund av det dåliga vädret under resan. Mili kom och mötte mig.

Här har lovet redan börjat, samma dag som jag anlände, kadetterna har åkt, likaså de flesta av lärarna. Staden är så gott som öde och verkar redan ha intagit den håglösa sömnighet som präglar de ljuva sommarmånaderna här. – Av våra bekanta återstår endast, tror jag, Lucander, som slagit sig ner i Mentlax. Topelius med fru|2| (man kunde nästa säga med familj) åker idag till Uleåborg och så vidare, och så vidare. – –

Vi ber dig komma så snart som möjligt, – kanske med Viktoria nästa tisdag? Damerna är fullt upptagna med förberedelserna för sin resa. De har för avsikt att åka i början av juli. Så även jag, – jag tror den 2. – Mamma och de andra är väldigt nyfikna på att få reda på vad du tänker göra efter att du tillbringat en tid här. Jag har svarat att du kanske tar vägen till Karelen tillsammans med mig, – men att detta liksom allt annat|3| ”beror ännu på omständigheterna”.

Din vänskap för den unga änkan har även här i Fredrikshamn avhandlats som kärlek, – och ordet ”fästmö” som kvinnliga läppar alltid uttalar med lystenhet har inte undgått att väcka en viss uppståndelse. Lyckligtvis är godtrogenheten inte så stor i vår familj ...

Slutligen, vi väntar dig nästa vecka; du meddelar oss säkert om din ankomst. Om du inte kommer med Viktoria hittar du nästa tillfälle först den 30 juni – i det fallet kommer vi endast att ha ett par dagar tillsammans. För övrigt är damernas resedatum inte fastslaget, men om du kommer inom kort åker vi den 1 juli.

Jag ber dig förse mig med småpengar och markor, om du kan, ett tiotal rubel. Jag|4| glömde detta när jag åkte. – Jag märker nu att jag har svängt pappret helt galet, men jag hoppas ändå att du hittar början på brevet; beträffande slutet är det här.

Hälsningar till Lagerborg, Ståhlberg med flera.

från din bror

Leo.

Finsk text

Rakas Torsten,

Tulin kotiin toissapäivänä – ihan tyytyväisenä mutta pahasti vilustuneena huonon sään vuoksi, joka vallitsi koko matkani ajan. Mili oli minua vastassa.

Täällä on vapaus jo alkanut, samana päivänä kun tulin, kun kadetit olivat lähteneet samoin kuin suurin osa opettajista. Kaupunki on lähes autio ja siinä on jo se kaihoisa ja unelias ilmapiiri, joka on luonteenomaista sen ihanille kesäkuukausille. Tänne ei meidän tutuistamme luullakseni jää kuin Lucander, joka on asettunut Mäntylahteen. Topelius vaimoineen (voisi lähes sanoa perheineen) lähtee tänään Ouluun etc. etc.

Pyydämme Sinua tulemaan niin pian kuin mahdollista – kenties Viktorialla ensi tiistaina? Naiset ovat kovin kiinni matkavalmisteluissaan. He aikovat lähteä heinäkuun ensimmäisinä päivinä. Samoin kuin itsekin, luullakseni 2. päivä. Äiti ja muut ovat myös kovin uteliaita tietämään mitä aiot tehdä vietettyäsi täällä jonkin aikaa. Vastasin että ehkä lähdet minun kanssani Karjalan-matkalle – mutta että koko juttu sitä paitsi ”riippuu vielä olosuhteista”.

Myös ystävyyttäsi sen nuoren lesken kanssa on Haminassa käsitelty rakkaudella – ja sana ”morsian”, jonka naisten huulet aina niin ahnaasti lausuvat, ei ole ollut herättämättä joitakin huhuja. Onneksi herkkäuskoisuus ei ole perheessämme kovin suurta...

No niin, odotamme Sinua ensi viikolla; ilmoitat meille varmasti kohta tulostasi. Ellet tule Viktorialla, et saa tilaisuutta ennen 30. kesäkuuta – ja siinä tapauksessa ehdimme viettää yhdessä vain joitakin päiviä. Naistemme lähtöpäivää ei sitä paitsi ole päätetty; mutta jos tulet pian, lähdetään matkaan 1. heinäkuuta.

Pyydän että toimitat minulle pikkurahaa ja markkoja, jos voit, kymmenisen ruplaa. Olin laiminlyönyt tämän lähtiessäni. Huomaan nyt, että olen kääntänyt tämän paperin perin hassusti päin, mutta toivottavasti kuitenkin löydät kirjeen alun; mitä loppuun tulee, se on tässä. Terveiseni Lagerborgille, Ståhlbergille etc. etc. veljeltäsi

Leolta

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Je suis arrivé à la maison
avant hier – très content, mais
très enrhumé à cause du mauvais
temps qu’il faisait pendant mon
voyage. Mili etait à ma rencontre.

Ici la liberté a déjà commencé,
le jour même de mon arrivé, les
cadets étant partis, de même que
la plupart des precepteurs. La
ville est presque déserte et a
déjà repris cet air languissant et
bâillant, qui caratérise chez lui
les suaves mois d’été. – De nos
connaissences il ne reste, je crois,
que Lucander, qui s’est installé
à Mentlax. Topelius avec sa femme
|2| (on pourrait presque dire sa famille)
partiront aujourd’hui pour Uleåborg.
etc etc. – –

Nous te prions de venir aussi-
tôt que possible, – peut-être avec
la Viktoria, mardi prochain?
Les dames sont très occupées des
préparatifs pour leur voyage.
Elles pensent partir les premiers
jour du Juillet. Moi aussi, –
je crois le 2. – Maman et
les autres sont aussi bien curieuses
de savoir ce que tu feras après
avoir passé quelque tempstillagt ici. Moi
j’ai répondu que peut être tu
prendras avec moi le chemin
de la Carélie, – mais que du
reste cela comme toute chose
|3| ”depend encore des circonstances”.

Ton amitié pour la jeune veuve
a aussi à Fhamn été traitée en
amour, – et le mot ”fiancée”
que prononcent toujours avec
avidité les lèvres feminines n’a
pas manqué d’eveiller quelque
bruit. Heuruesement la crédulité
n’est pas si grand dans notre
famille ....

Enfin, nous t’attendons la semaine
prochaine; certainement tu nous averti-
ras de ton arrivée. Si tu n’arrives pas
avec la Viktoria, tu ne trouveras occa-
sion avant le 30 Juin – et en ce cas
nous ne serons ensemble que quelques
jours. Du reste le jour du départ
de nos dames n’est pas fixé; mais si
tu arrives bientôt on part le 1er Juillet.

Je te pries de me procurer de la
petite monnaie et des markka’s, si
tu peux, une dizaine de roubles. J’avais
|4| négligé cela à mon départ. – Je
vois maintenant que j’ai tourné
le papier d’une façon bien drole,
mais j’espère pourtant que tu trou-
veras le commencement de la lettre;
quant à la fin, la voici.

Mes complimens à Lagerborg,
Ståhlberg etc etc.

de ton frère

Léon.

Dokumentet i faksimil