21.2.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre Torsten,

Jag kan inte börja brevet på ett bättre sätt än att uttrycka den inneliga förhoppningen att Schulman inte förgäves ska ha förberett sig på att lämna landet; – om man bortser från den kännbara förlust det skulle innebära för mig om du utnämns till chef stationerad i BordeauxBorgå och inte i Helsingfors. Men man får inte vara egoist – förutom i affärer.

I går följde jag Wilhelm Klinckowström till graven. Han dog måndag morgon, helt stilla som om han lagt sig för att sova. Modern är förtvivlad. Men brodern blir nu rik och adelsman.

Efter begravningen sökte jag mig|2| till teatern, på inbjudan av fru Linder. Där var också fröken Mannerheim, Ernst Linder och doktor Nayé. ”Ett glas vatten” av Scribe väckte mycket intresse. Efter föreställningen bjöd den älskvärda grevinnan på supé, vilken under samtal räckte ända till midnatt.

Naturligtvis är Polen det främsta diskussionsämnet. De utländska tidningarna har redan berättat att general Ramsay ersatts av Samukin, vilket inte är helt sant. Faktum är att Ramsay drabbats av ett slaganfall, och Samukin ställföreträder enbart under hans sjukdom. George Ramsay har åkt till Warszawa med depescher. Han skriver bland annat att|3| slagfälten är en fruktansvärd syn, på grund av de vapen upprorsmännen har tillgång till. Men de senaste telegrammen konstaterar att de senare redan har kanoner, som de själva gjutit.

Det är synd att Jakobssons stora konsert går av stapeln redan på måndag. Kanske ger han en till efter att vi anlänt. – Det verkar som att man kan roa sig här – om man inte tyngs av ett alltför fordrande och ”ändlöst” arbete. Man väntar hit Rokassovskijs inom tio till femton dagar.

Det är allt jag vet – beträffande innehållet i brevet.

Adjö! Jag önskar, för ”de Våras” skull, att du kan stanna hos dem så länge som möjligt.

Din

Leo

|4|

P.S. Idestam har varit i Åbo hos sin fästmö, som ännu inte är på kommande. På återvägen stannade han några timmar hos sin svåger Rehausen, som berättade att överstelöjtnant Costiander kommer att efterträda Schulman. ”Sinnena äro således förbereddasv” (Robert).

Finsk text

Rakas Torstenini,

En voisi paremmin aloittaa kirjettäni kuin esittämällä vilpittömän toiveeni, että Schulman ei suotta tekisi järjestelyjään maastamuuttamiseksi – ottamatta huomioon sitä tuntuvaa menetystä, jota nimityksesi tarkoittaisi minulle. Päällikkö, joka asuisi Bordeaux’ssa eikä Helsingissä! Mutta ei saa olla egoisti – paitsi liikeasioissa.

Saatoin eilen hautaan Wilhelm Klinckowströmin. Hän kuoli maanantaiaamuna, aivan rauhallisesti, kuin olisi nukahtanut. Äitinsä on epätoivoissaan. Mutta veljestä tulee nyt rikas ja mahtava herra.

Hautajaisten jälkeen lähdin teatteriin, johon rouva Linder oli kutsunut minut. Siellä oli lisäksi neiti Mannerheim, Ernst Linder ja herra tohtori Nayé. Pidimme kovasti Scriben ”Vesilasista”. Esityksen jälkeen rakastettava kreivitär kutsui meidät illastamaan, missä meillä kului aika jutellessa keskiyöhön asti. Luonnollisesti ennen muuta Puolasta riittää keskustelunaiheita. Ulkomaisissa sanomalehdissä oli jo kerrottu, että kenraali Ramsay on korvattu Samukinilla, mikä ei pidä täysin paikkaansa. Asia on niin, että hän on saanut halvauskohtauksen, ja Samukin korvaa hänet vain sairauden ajaksi. George Ramsay lähti Varsovaan raportit mukanaan. Hän kirjoittaa muun muassa, että taistelukentillä on vastassa iljettävä näkymä kapinallisten käyttämien aseiden vuoksi. Mutta viimeksi tulleissa sähkösanomissa on vahvistettu, että heillä on jopa kanuunoita, jotka he itse valavat.

Vahinko, että se Jakobssonin suuri konsertti on jo maanantaina. Ehkäpä hän konsertoi vielä kerran tulomme jälkeen. Vaikuttaa siltä että täällä pystyy huvittelemaan – ellei ole nääntynyt liian vaativan ja ”ehtymättömän” työtaakan alle. Rokassovskeja odotellaan kymmenen päivän tai kahden viikon kuluttua.

Tässä kaikki mitä tiedän – mitä tulee kirjeen aiheeseen.

Näkemiin! Toivon ”meikäläisten” puolesta, että oleskelusi heidän luonaan kestää niin pitkään kuin mahdollista.

Sinun

Leosi

P.S. Idestam on ollut Turussa morsiamensa luona, joka ei ole vielä tulossa. Idestam oli paluumatkalla poikennut muutamaksi tunniksi lankonsa Rehausenin luo, joka oli kertonut että everstiluutnantti Costianderista tulee Schulmanin seuraaja, ”Mielet ovat näin ollen valmiinasv” (Robert).

Original (transkription)

|1|

Mon cher Torsten,

Je ne puis pas mieux commencer
ma lettre qu’en exprimant le désir
sincère, que ce ne soit pas en vain que
Schulman fait des arrangement pour
déménager du pays; – abstraction
faite de la perte sensible, que constitue-
rait pour moi ta nomination comme
chef résidant à Bordeaux et pas à
Hfors. Mais il ne faut pas être egoïste
– sinon en affaires.

Hier j’ai accompagné Guill. Klinkov-
ström à la tombe. Il est mort lundi
matin, tout doucement comme si’il allait
s’endomir. La mère est au désespoir. Mais
le frère sera à présent riche et grand’seigneur.

Après l’enterrement je me suis rendu
|2| au theâtre où j’etais invité par Mme
Linder. Il y avait encore Mselle Manner-
heim, Ernst L. et M. le docteur Nayé. ”Le
verre d’eau” par Scribe nous a beaucoup
intéressé. Après la représentation l’aimable
comtesse nous a invité à souper, ce qui
nous a occupé, en causant, jusqu’à minuit.

C’est naturellement la Pologne
qui offre avant tout la matière de
conversation. Les journaux étrangers
avaient déjà raconté que le général
Ramsay astruket était remplacé par Samukin,
ce qui n’était pas exactement vrai.
Le fait est qu’il a été attaintstruket frappétillagt d’une
apoplexie, et Samukin ne le remplace
que pendant sa maladie. George R.
est parti en Varsovie avec des dépèches.
Il a écrit entre autre que les champs
|3| de bataille offrent un aspect hideux
à cause des armes irrégulières dont se
servent les insurgés. Mais les derniers
télégrammes constatent que ses derniers
ont déjà même des canons, qu’ils fondent
eux-mêmes.

C’est dommage que le grand concert
de Jakobsson aura lieu déjà le lundi.
Peut-être le donnera-t-il encore une fois
après votre arrivée. – Il paraît
qu’on peut s’amuser ici – si on n’est
pas courbé sans le poids d’un
travail trop exigeant et ”inépuisable”.
– On attend les Rsky dans dix
à quinze jours.

Voilà tout ce que je sais – en fait de
matiére de lettre.

Adieu! Je souhaite, de la part ”des Nôtres”
que ton séjour chez eux dure aussi longtemps
que possible

Ton

Leo

|4|

P. S. Idestam a été à Åbo chez sa
fiancée, qui n’est pas encore de retour.
En revenant il a passé quelques heures
chez son beau frère Rehausen, qui lui
a raconté que le lieutenant-colonel Costi-
ander sera le successeur de Schulman.
”Sinnena äro således förberedda” (Robert).

Dokumentet i faksimil