21.1.1868 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Att du får detta bref, derföre har du egentligen att tacka ett slarf hos mig. Jag har nemligen borttappat annotationen om förfallodagen för de två af dig anstående vexlarne som i höstas diskonterades i storasvårtytt banken. Diskontering och utställning verkställdes nemligen, såsom du minnes på olika tid. – Jag vill minnas att den ena vexeln förfaller den 2dra Febr.Februari och den andra den 20. Om du icke har antecknat något härom så förskaffa dig å banken underrättelse om förfallotiden. Låt mig då äfven få veta om min förmodan ang.angående den 2 och 20 varit rigtig, på det jag må ordentligt|2| kunna debitera dig för ränta från 11 April, till förfallodagarne. Om du för att reglera vexlarne behöfver idka rytteri står jag naturligtvis till tjenst.

Jag har åter köpt mig ett hemman och derigenom af Westansvårtyttqvarn bildat en stor egendom. Tillfölje häraf har jag haft ganska mycket bestyr på senaste tider. Något har jag likväl hunnit äfven med ideella saker och hoppas på sommaren kunna delgifva resultatet deraf.

Jag trodde att du egde de Parieu’s verk de l’impôt,fr. Om skatt (jag sjelf har blott 1sta delen) men det tyckes vara ett misstag. Har du något annat grundligare verk i samma ämne så kan du just låta mig få det. Skall du ej göra allvar|3| af ditt löfte att komma ut? Farväl tillsvidare och glöm ej din

tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo!

Tämän kirjeeni saamisesta saat oikeastaan kiittää erästä huolimattomuuttani. Olen nimittäin kadottanut tiedon kahden sinun vekselisi lankeamispäivästä, ne diskontattiin suuressa pankissa syksyllä. Diskonttaus ja asettaminen tapahtuivat eri aikoina, kuten muistat. Muistelisin, että toinen vekseli lankeaa 2. helmikuuta ja toinen 20. helmikuuta. Jos sinulla ei ole tästä muistiinpanoa itselläsi, niin hanki pankista tieto lankeamispäivästä. Ja kerro, oliko oletukseni 2. päivästä ja 20. päivästä oikea, niin että voin asianmukaisesti periä sinulta korot sinulta 11.4. alkaen, lankeamispäivään saakka. Jos sinun täytyy asettaa uusi vekseli vekselien maksamiseksi, niin olen tietenkin käytössäsi.

Olen jälleen ostanut erään tilan ja siten luonut Västankvarnista suuren kartanon. Tämän johdosta onkin viime aikoina ollut paljon vaivaa. Jotain olen sentään ehtinyt puuhata aatteellistenkin asioiden parissa ja toivon voivani esittää tuloksia kesällä.

Minä luulin että sinulla on de Parieun teos de l’impotransk. Verosta (Minulla on vain ensimmäinen osa), mutta se taisikin olla erehdys. Jos sinulla on jotain muuta perusteellisempaa teosta samasta aiheesta niin anna minulle.

Etkö aio toteuttaa lupaustasi lähteä liikkeelle? Hyvästi toistaiseksi äläkä unohda

uskollista ystävääsi

Ernst Linderiä.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Att du får detta bref, derfö-
re har du egentligen att tacka ett
slarf hos mig. Jag har nemligen
borttappat annotationen om förfal-
lodagen för de två af digtillagt anstående
vexlarne som i höstas diskontera-
des i storasvårtytt banken. Diskontering
och utställning verkställdes nemli-
gen, såsom du minnes på olika
tid. – Jag vill minnas att den
ena vexeln förfaller den 2dra Febr.Februari
och den andra den 20. Om du
icke har antecknat något härom
så förskaffa dig å banken under-
rättelse om förfallotiden. Låt
mig då äfven få veta om min
förmodan ang.angående den 2 och 20 varit
rigtig, på det jag må ordentligt |2| kunna debitera dig för ränta från 11
April, till förfallodagarne. Om du
för att reglera vexlarne behöfver id-
ka rytteri står jag naturligtvis
till tjenst.

Jag har åter köpt mig ett
hemman och derigenom af Westansvårtytt-
qvarn bildat en stor egendom. Till-
följe häraf har jag haft ganska
mycket bestyr på senaste tider.
Något har jag likväl hunnit
äfven med ideella saker och hop-
pas på sommaren kunna delgifva
resultatet deraf.

Jag trodde att du egde
de Parieu’s verk de l’impôt,
(jag sjelf har blott 1sta delen) men
det tyckes vara ett misstag. Har
du något annat grundligare verk
i samma ämne så kan du just
låta mig få det.
Skall du ej göra allvar |3| af ditt löfte att komma ut? Far-
väl tillsvidare och glöm ej din

tillgifne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil