29.7.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade Alexandra!

Jag hoppas att du idag erhållit mitt bref af iförrgår qväll med 200 mark, – och att Milis och Jannes ankomst måtte bereda Er trefligt afbrott i kurlifvet.

Jag var igår till Botby, vandrade grundligt omkring, förberedde städslingen, fägnade mig åt vextligheten, (700 lass hö äro inkörda och minst 300 återstå), – souperade med Hilda hos Alma, – sof ganska godt, vaknade kl. ½ 6, gick till fots till Degerö, anlände dit 5 minuter före ångbåtens afgång genombadad af hettan, och kl. 8 var jag i staden.

Men nu kännes det litet tungt i ögonen att sitta på banken. Emellertid har jag idag kunnat litet närmare beräkna när det blir möjligt att komma till dig. – Jag hoppas att|2| omkr.omkring d. 20de Augusti kunna komma till Nådendal.

Var nu så snäll och underrätta mig med det snaraste huru länge din kur ännu räcker, – och om du möjligtvis anser det nödigt att från Nådendal fara til Stockholm för att rådfråga Sköldberg? Det är ej utan, att icke jag hyser den farhågan att Nådendalskuren ännu är otillräcklig – och att det derföre vore af nöden att ännu efteråt göra antydda besök. Säg mig uppriktigt din tanke härom! Jag kan utan olägenhet arrangera så att vi skulle följas åt dit.

I annat fall fara vi naturligtvis till Notsjö, – dit jag äfven idag skrifver.

Ständiga afbrott för tjenst|3|göringen – det är derföre bäst att jag afbryter. Helsa hjertligt lilla engeln samt Mamma, Mili och Janne. Bed Mili vara vid godt humör på konsertdagen.

Varmt är det åtminstone nu, så att man helst ville lefva i sjön.

Svara nu med avgående post på de framställda frågorna!

Din gamle gubbe

Leo M

Finsk text

Rakas Alexandra!

Toivon että sait tänään toissa iltana lähettämäni kirjeen, johon liitin 200 markkaa, – ja että Milin ja Jannen saapuminen toisi teille mukavaa vaihtelua kylpyläelämään.

Kävin eilen Puotilassa, vaeltelin perin pohjin ympäri tilaa, valmistelin väen palkkaamista, ihastelin kasvillisuutta, (700 heinälastia on viety latoon ja jäljellä on vähintään 300), – nautin Hildan kanssa illallista Alman luona, – nukuin aika hyvin, heräsin kello ½ 6, menin jalkapatikassa Degeröhön, saavuin sinne 5 minuuttia ennen höyrylaivan lähtöä helteestä hikisenä, ja kello 8 olin kaupungissa.

Mutta nyt silmät tuntuvat vähän raskailta pankissa istumisesta. Olen kuitenkin tänään saattanut laskeskella hieman tarkemmin, milloin olisi mahdollista tulla luoksesi. – Toivon mukaan pääsen elokuun 20. päivän paikkeilla tulemaan Naantaliin.

Ole kiltti ja kerro minulle pikimmiten, kuinka pitkään kuurisi vielä kestää, – ja olisiko mielestäsi kenties tarpeellista lähteä Naantalista Tukholmaan kysymään neuvoa Sköldbergiltä? Mielessäni on vain pelko, ettei Naantalin kuuri vielä riitäkään – ja että siksi olisi tarpeen käydä mainitulla matkalla vielä jälkeenpäin. Kerro minulle vilpitön mielipiteesi asiasta! Voin ilman suurta vaivaa järjestää niin, että lähdemme yhdessä sinne.

Muussa tapauksessa menemme tietysti Nuutajärvelle, – jonne aion tänään kirjoittaakin.

Täytyy koko ajan keskeyttää töiden takia – siksi onkin parasta lopettaa. Kerro sydämellisiä terveisiä pikku enkelille sekä Mammalle, Milille ja Jannelle. Pyydä Miliä olemaan hyvällä tuulella konserttipäivänä.

Nyt on ainakin lämmintä, niin että tahtoisi mieluiten asua meressä.

Vastaa nyt paluupostissa esittämiini kysymyksiin!

Vanha ukkosi

Leo M

Original (transkription)

|1|

Till Nådendal.tillagt senare

Älskade Alexandra!

Jag hoppas att du idag erhållit
mitt bref af iförrgår qväll med
200 mark, – och att Milis och
Jannes ankomst måtte bereda
Er trefligt afbrott i kurlifvet.

Jag var igår till Botby, vandrade
grundligt omkring, förberedde städs-
lingen, fägnade mig åt vextlig-
heten, (700 lass tillagt äro inkörda och minst
300 återstå), – souperade med Hilda
hos Alma, – sof ganska godt, vaknade
kl. ½ 6, gick till fots till Degerö, an-
lände dit 5 minuter före ångbåtens
afgång genombadad af hettan, och
kl. 8 var jag i staden.

Men nu kännes det litet tungt
i ögonen att sitta på banken. Emel-
lertid har jag idag kunnat litet när-
mare beräkna när det blir möjligt
att komma till dig. – Jag hoppas att
|2| omkr.omkring d. 20de Augusti kunna
komma till Nådendal.

Var nu så snäll och underrätta
mig med det snaraste huru länge
din kur ännu räcker, – och
om du möjligtvis anser det nödigt
att från Nådendal fara til Stock-
holm för att rådfråga Sköldberg?
Det är ej utan, att icke jag hyser
den farhågan att Nådendalskuren
ännu är otillräcklig – och att det
derföre vore af nöden att ännu
efteråt göra antydda besök. Säg
mig uppriktigt din tanke härom!
Jag kan utan olägenhet arrangera
så att vi skulle följas åt dit.

I annat fall fara vi natur-
ligtvis till Notsjö, – dit jag
äfven idag skrifver.

Ständiga afbrott för tjenst-
|3| göringen – det är derföre bäst att
jag afbryter. Helsa hjertligt lilla
engeln samt Mamma, Mili och
Janne. Bed Mili vara vid
godt humör på konsertdagen.

Varmt är det åtminstone nu,
så att man helst ville lefva i
sjön.

Svara nu med avgående
post på de framställda frågorna!

Din gamle gubbe

Leo M

Dokumentet i faksimil