5.9.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade vän!

Denna gång blott några rader till tack för ditt efterlängtade bref af d. 2 dnesdennes, som jag just nu erhöll (kl. 10 f. m.förmiddag).

Tillföljd af förändrade ångbåtsturer var jag ej i tillfälle att besvara detta bref per ångbåt, utan gör det nu med ordinarie posten.

Det är nu en lifvad tid i Helsingfors, landtbruksmötet har hitsamlat mycket folk och expositionen är ganska rikhaltig.

Bland de besökande äro naturligtvis äfven Robert och Torsten, som likasom jag vilja|2| inhemta vetande i sitt nya yrke. Idag, om en liten stund, blir mötet högtidligen öppnadt och det är orsaken hvarföre jag nu skrifver så knappt.

Alla dina erinringar skola noga iakttagas. Om möjligt, skickar jag med nästa ångbåt de önskade sakerna. Skulle de icke om fredag qväll vara hos dig, så skicka ett bud till Aura att efterhöra dem, ty kanske jungfrun ombord ej åtager sig kappsäckens uppsändande.

Törnqvist har varit bortrest under sista veckan, men|3| nu är jag ledig under landtbruksmötet, och sedan åter d. 20, hvarefter jag genast kommer till dig och lilla Cely. Min längtan att återse Er mina älskade vänner, är minst lika stark som er.

Tack för att du i hvarje bref meddelar om kurens gång, det är dock den vigtigaste af alla de frågor som förnärvarande sysselsätta tankarne. –

I fråga om qvarteret i PburgSankt Petersburg är jag alldeles af din åsigt, och hoppas att kunna få ett sådant för skäligt pris.

|4|

Henrika har jag ännu icke vidtalat, emedan jag ej önskar att flyttningen skall bli känd innan det är alldeles säkert, och man icke af tjenstefolket pretendera fullständig tystlåtenhet i en sådan fråga.

Nu skyndar jag så att det blir oläsligt, derföre farväl mina allra raraste pior ända tills nästa ångbåt, då ni skall få fullständiga berättelser om landtbruksmötet och annat.

Jag omfamnar er af allt hjerta. Roa dig, förströ ditt sinne, sitt ej för mycket i enslighet!

Din egen

Leo.

Min helsa har varit utmärkt, var ej orolig deröfver.

Finsk text

Rakas ystäväni!

Tällä kertaa vain muutama rivi kiitokseksi kaivatusta kirjeestäsi 2. päivältä, jonka sain juuri (kello 10 aamupäivällä).

Muuttuneiden höyrylaivavuorojen takia minulla ei ollut mahdollisuutta vastata tähän kirjeeseen höyrylaivalla, vaan lähetän sen nyt tavallisessa postissa.

Helsingissä eletään nyt vilkasta aikaa, maatalouskokous on kerännyt tänne runsaasti väkeä ja näyttelyssä on sangen runsaasti tarjontaa.

Kävijöiden joukossa ovat tietenkin myös Robert ja Torsten, jotka minun laillani pyrkivät hankkimaan tietoa uudessa ammatissaan. Tänään, hetken kuluttua, kokous avataan juhlallisin menoin, ja siitä syystä kirjoitan nyt näin niukasti.

Kaikki muistutuksesi otetaan tarkkaan huomioon. Jos mahdollista, lähetän haluamasi tavarat seuraavalla höyrylaivalla. Elleivät ne saavu sinulle perjantai-iltana, käske lähetin mennä ”Auralle” tiedustelemaan niitä, sillä laivan neiti ei välttämättä huolehdi kapsäkin lähettämisestä.

Törnqvist on ollut viime viikon matkoilla, mutta minä olen nyt vapaana maatalouskokouksen ajan ja sitten taas 20. päivänä, jonka jälkeen tulen viipymättä sinun ja pikku Celyn luo. Kaipaukseni nähdä Teidät rakkaat ystävät jälleen on vähintään yhtä suuri kuin teidänkin.

Kiitos että kerrot joka kirjeessä kuurin edistymisestä, se on kuitenkin tärkein kaikista kysymyksistä, jotka parhaillaan mieltä askarruttavat. –

Pietarin majapaikasta olen täsmälleen samaa mieltä kanssasi ja toivon saavani sellaisen kohtuulliseen hintaan.

Henrikalle en ole vielä puhunut, koska en halua muuton tulevan kaikkien tietoon, ennen kuin asia on täysin varma, eikä palvelusväen voi olettaa olevan täysin vaiti sellaisessa kysymyksessä.

Nyt pidän sellaista kiirettä, että tämä menee lukukelvottomaksi, joten hyvästi minun kaikkein rakkaimmat tyttöseni aina seuraavaan höyrylaivaan asti, jolloin saatte täydelliset kertomukset maatalouskokouksesta ja muusta.

Syleilen teitä koko sydämestäni. Muista huvitella, hanki ajanvietettä, älä istu liikaa yksinäsi!

Sinun oma

Leo.

Olen ollut erinomaisen terveenä, älä sitä murehdi.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min älskade vän!

Denna gång blott några
rader till tack för ditt efter-
längtade bref af d. 2 dnesdennes, som
jag just nu erhöll (kl. 10 f. m.förmiddag).

Tillföljd af förändrade ång-
båtsturer var jag ej i tillfälle
att besvara detta bref per
ångbåt, utan gör det nu med
ordinarie posten.

Det är nu en lifvad tid i
Helsingfors, landtbruksmötet
har hitsamlat mycket folk och
expositionen är ganska rikhaltig.

Bland de besökande äro na-
turligtvis äfven Robert och
Torsten, som likasom jag vilja
|2| inhemta vetande i sitt nya
yrke. Idag, om en liten stund,
blir mötet högtidligen öppnadt
och det är orsaken hvarföre
jag nu skrifver så knappt.

Alla dina erinringar skola
noga iakttagas. Om möjligt,
skickar jag med nästa ångbåt
de önskade sakerna. Skulle
de icke om fredag qväll vara
hos dig, så skicka ett bud
till Aura att efterhöra dem,
ty kanske jungfrun ombord
ej åtager sig kappsäckens
uppsändande.

Törnqvist har varit bortrest
under sista veckan, men
|3| nu är jag ledig under landt-
bruksmötet, och sedan åter
d. 20, hvarefter jag genast
kommer till dig och lilla
Cely. Min längtan att återse
Er mina älskade vänner,
är minst lika stark som er.

Tack för att du i hvarje
bref meddelar om kurens
gång, det är dock den vig-
tigaste af alla de frågor som
förnärvarande sysselsätta
tankarne. –

I fråga om qvarteret i PburgSankt Petersburg
är jag alldeles af din åsigt,
och hoppas att kunna få
ett sådant för skäligt pris.

|4|

Henrika har jag ännu
icke vidtalat, emedan jag
ej önskar att flyttningen skall
bli känd innan det är alldeles
säkert, och man icke af tjenste-
folket pretendera fullständig
tystlåtenhet i en sådan fråga.

Nu skyndar jag så att det
blir oläsligt, derföre farväl
mina allra raraste pior ända
tills nästa ångbåt, då
ni skall få fullständiga
berättelser om landtbruks-
mötet och annat.

Jag omfamnar er af allt
hjerta. Roa dig, förströ ditt
sinne, sitt ej för mycket i ens-
lighet!

Din egen

Leo.

Min helsa har varit utmärkt, var ej orolig deröfver.

Dokumentet i faksimil