16.5.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

Magister Mechelin
Helsingfors.

Handlingarne afsända i dag per posto i registreradt bref. Uttag genast efter ankomsten.

Idestam.

Finsk text

Maisteri Mechelin
Helsinki.

Asiakirjat lähetetty tänään postissa kirjattuna kirjeenä. Nosta rahat heti niiden saavuttua.

Idestam

Original (transkription)

Magister Mechelin
Helsingfors.

Handlingarne afsän-
da i dag per posto i
registreradt bref. Uttag genast
efter ankomsten.

Idestam.

Dokumentet i faksimil