22.3.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt bref af den 20. dennes med inneliggande skuldsedel. Bra att man sålunda sluppit en björn åtminstone. Den ännu återstående räntan skall så snart denna nu pågående mästerliga penningstransaktion blifvit utfördsvårtytt behörigen inbetalas.

Under väntan på att alla ristare hunnit anteckna sina namn å skuldsedeln som redan börjat cirkulera samt sålänge tills sedan penningar å densamma utfallit skulle jag emellertid vara i högsta behof af en 1𠈏000 mark ungefär. – Kunde Du möjligen åstadkomma dessa på en par veckor? – En obeskrifligt stor tjenst gjorde Du mig åtminstone derigenom, emedan jag sålunda kunde börja grundläggningen i forsen så|2| länge vattenmassan der ännu icke alltför mycket förstorats. – Skulle också endast 500 till en början stå att disponera af mig vore redan något dermed åstadkommit, isynnerhet om ett annat 500 om en tie dagar åter kunde påräknas. – Hvad Du till detta svarar ber jag Dig med den om Fredagen afgående posten meddela och hoppas helst naturligen att det blir så vidt möjligt gynnsamt. –

Till mästaren har jag i dag afsändt skrifvelsen om antagandet af hans honnetta propositioner med afseende å vår inledda låneaffär och ehuru jag tillagt några obetydliga å min sida hoppas jag nog han kommer att blifva min hjelpande fé i denna högvigtiga penningefråga.

|3|

Emedan posttimman slår slutar jag med helsningar från min kära Majken genom

din tillgifne vän

Fedda Im.

Ursäkta slarfvet, heders bror!

Finsk text

Veli Leo!

Kiitokset kirjeestäsi 20. päivältäsekä mukana tulleesta velkakirjasta. Hyvä, että sillä käsiteltiin ainakin yksi karhu. Vielä jäljellä oleva korko tulee asianmukaisesti maksetuksi niin pian kuin tämä nyt meneillään oleva mestarillinen rahaliike sen sallii.

Odotellessani, että kaikki asianosaiset piirtävät nimensä velkakirjaan, joka on jo alkanut kiertää, ja siihen asti kunnes olen saanut rahaa sitä vastaan, tarvitsisin kipeästi vielä ainakin noin 1 000 markkaa. – Voisitko mahdollisesti järjestää sellaisen parissa viikossa? – Tekisit minulle sanoinkuvaamattoman suuren palveluksen ainakin sillä, että siinä tapauksessa voisin aloittaa perustojen laskemisen koskeen niin kauan kuin vesimassat siinä eivät ole kasvaneet liian suuriksi. Ja jos minulla olisi aluksi käytössäni edes 500, niin silläkin saisin jo jotain aikaan, etenkin jos voisin luottaa saavani ne loput 500 noin kymmenen päivän sisällä. Mitä tähän vastaatkin niin toivon, että lähetät sen jo perjantain postissa ja toivon luonnollisesti, että vastaus olisi mahdollisimman myönteinen.

Mestarille olen tänään lähettänyt hänen reiluja ehdotuksiaan koskevan kirjeen ja vaikka olen lisännyt jotain pientä omalta puoleltani, niin tovon että hänestä tulee minun apuhenkeni tässä niin tärkeässä raha-asiassa.

Koska posti on menossa kiinni lopetan terveisiin rakkaalta Majkeniltani

uskollisen ystäväsi

Fedda IM:n kautta.

Anteeksi sotkut, kelpo veli!

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt bref af den
20. dennes med inneliggande skuldsedel.
Bra att man sålunda sluppit
en björn åtminstone. Den ännu
återstående räntan skall så snart
denna afstruket nu pågående mäster-
liga penningstransaktion blifvit
utfördsvårtytt behörigen inbetalas.

Under väntan på att
alla ristare hunnit anteck-
na sina namn å skuldsedeln som redan börjat cirkuleratillagt
samt sålänge tills sedan pen-
ningar å densamma utfallit
skulle jag emellertid vara i
högsta behof af en 1𠈏000 mark
ungefär. – Kunde Du möjligen
åstadkomma dessa på en
par veckor? – En obeskrifligt
stor tjenst gjorde Du mig åt-
minstone derigenom, emedan
jag sålunda kunde börja grund-
läggningen i forsen så
|2| länge vattenmassan der
ännu icke alltför mycket
förstorats. – Skulle också
endast 500 till en början
stå att disponera af mig
vore redan något dermed
åstadkommit, isynnerhet om
ett annat 500 om en tie
dagar åter kunde påräk-
nas. – Hvad Du till
detta svarar ber jag Dig
med den om Fredagen
afgående posten meddela
och hoppas helst natur-
ligen att det blir så
vidt möjligt gynnsamt. –

Till mästaren har
jag i dag afsändt skrifvelsen
om antagandet af hans hon-
netta propositioner med
afseende å vår inledda
låneaffär och ehuru jag tillagt
några obetydliga å min sida
hoppas jag nog han kom-
mer att blifva min hjelpan-
de fé i denna hög-
vigtiga penningefråga.

|3|

Emedan posttimman
slår slutar jag med
helsningar från min
kära Majken genom

din tillgifne vän

Fedda Im.

Ursäkta slarfvet, heders
bror!

Dokumentet i faksimil