3.3.1868 Karl Collan–LM

Svensk text

|1|

Broder Mechelin!

I stället för att, såsom jag ämnat, i dag infinna mig med 250 FMsfinska mark silver, finner jag mig nödsakad fråga dig om du möjligen kunde skänka mig en ytterligare Galgenfrist af några veckor? Förföljd af otur måste jag nemligen för ett alldeles opåräknadt ändamål disponera större delen af mitt i dag utfallande löneqvartal hvarföre jag ville be att få taga ditt tålamod i anspråk till efter Påsk, h. e. till medlet af April, då jag med större lätthet än nu kan prestera prestanda, hvilket dock äfven kan ske inom denna vecka, ifall uppskofvet tillskyndar dig olägenhet. Låt budet medföra några rader till svar, men framför allt, ursäkta vänligen

din alltid tillgifna

K. Collan

Finsk text

Veli Mechelin!

Sen sijaan, että kuten tänään aioin olla saapuvilla 250 markan kera, minun onkin pakko kysyä sinulta, voisitko vielä antaa minulle muutaman viikon lykkäyksen. Huonon onnen vuoksi minun täytyi nimittäin käyttää suurin osa tänään maksettavasta neljännesvuosipalkastani täysin ennalta odottamatonta tarkoitusta varten ja siksi minun täytyy pyytää sinulta kärsivällisyyttä pääsiäiseen eli huhtikuun puoliväliin saakka, jolloin voin helpommin kuin nyt suorittaa maksuni. Se voi kuitenkin tapahtua jo tällä viikolla, jos lykkääminen aiheuttaa sinulle haittaa. Anna lähetin tuoda muuta rivi vastaukseksi, mutta ennen kaikkea suo anteeksi

sinun alalti uskolliselle

Karl Collan

Original (transkription)

|1|

Broder Mechelin!

I stället för att, såsom jag ämnat,
i dag infinna mig med 250 FMsfinska mark silver,
finner jag mig nödsakad fråga dig
om du möjligen kunde skänka mig
en ytterligare Galgenfrist af några
veckor? Förföljd af otur måste jag
nemligen för ett alldeles opåräknadt
ändamål disponera större delen af
mitt i dag utfallande löneqvartal
hvarföre jag ville be att få taga
ditt tålamod i anspråk till efter
Påsk, h. e. till medlet af April, då
jag med större lätthet än nu
kan prestera prestanda, hvilket
dock äfven kan ske inom denna
vecka, ifall uppskofvet tillskyndar
dig olägenhet. Låt budet medföra
några rader till svar, men framför
allt, ursäkta vänligen

din alltid tillgifna

K. Collan

Dokumentet i faksimil