2.1.1864 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Ditt erbjudande kändes för mig som manna från himlen. Medan jag tackar dig av hela mitt hjärta måste jag bekänna att jag inom några dagar har mer än 150 rubel att betala. Att hitta dem här skulle kosta mig mycket tid och bekymmer. – Jag hoppas för övrigt kunna återbetala dig summan redan den 9 genom Sparbanken i Borgå, eftersom jag bestämt mig för att be dem om ett lån på 2 000 mark. I och med att Ekroos sade att styrelsen godkänner lån till dem som lägger fram den bästa borgen har jag vänt mig till Emil Forselles och bett honom, om han går med på att underteckna reversen, att sända denna till dig ... Det gäller alltså att hitta en till borgensman.|2| Om du ville kröna den godhet du visat mig genom att gå i borgen skulle ingen vara mera tacksam än jag ... Jag tror också att ditt namn skulle värderas högt i denna affär, med tanke på att du är bosatt i Borgå, och att du är en framstående person där.

Om Forselles inte går med på detta sänder han reversen till Helsingfors, – och då blir det antagligen inget av denna affär. – I varje fall kommer du att få tillbaka de pengar som du är villig att låna mig nu så snart du behöver dem.

Herr Nyman, som jag äntligen har fått tag på, bad mig behålla pappret hos mig fram till den 15, eftersom han på banken deposerat en kassa med alla värdepapper och han har svårt att gå dit och leta fram din revers under bankens revision.

|3|

Jag har letat efter en datumvisaresv hos alla bokhandlare i Helsingfors, men förgäves. Hos Frenckell väntar man på att få in dem; om de kommer sänder jag dig genast ett exemplar. Jag sänder i dag en svart brosch åt Mili; jag vet inte om hon kommer att vara nöjd med mitt val – men det var den bästa som fanns. – Bostaden hos Velène passar inte oss, så vitt jag kan se. Tamburen är för trång och den är inte på huvudvåningen, utan på första eller nedersta våningen. Lägenheterna är ändå ganska stora, – men jag har ännu inte haft tillfälle att grundligare gå igenom bostadens detaljer.

|4|

I onsdags var jag på Meissners soaré, där jag var oerhört irriterad, eftersom där inte fanns det jag hade hoppats finna. – I dag ska jag göra några artighetsvisiter, i går gick jag inte ut förrän på kvällen.

Adjö! Tusen hälsningar åt vår kära familj – från din

bror och vän

Leo Mechelin

I och med att jag inte har en 8 kopekskarta sänder jag med nästa post en fullmakt för att lyfta pengar på Sparbanken.

Finsk text

Rakas Torsten,

Tarjouksesi vaikutti minuun kuin olisi satanut mannaa taivaasta. Kiitän Sinua koko sydämestäni tästä hienosta asiasta – täytyy tunnustaa, että minun pitää muutaman päivän kuluessa maksaa yli 150 ruplaa. Säästäisin paljon aikaa ja vaivaa, jos löytäsin ne täältä. Toivon muuten, että summa maksetaan Sinulle takaisin jo 9. päivä Porvoon Säästöpankista, sillä olen päättänyt anoa sieltä 2 000 markan lainaa. Ekroos kertoi, että johto myöntää lainoja henkilöille, joilla on esittää paras takaus, joten käännyin Emil Forsellesin puoleen ja kysyin, suostuisiko hän allekirjoittamaan velkakirjan ja lähettämään sen Sinulle... Nyt on siis löydettävä vielä toinen takaaja.

Jos haluaisit viedä huippuunsa minua kohtaan osoittamasi hyväntahtoisuuden ja antaa tämän takauksen, en voisi olla kiitollisempi... Uskon myös, että nimelläsi olisi asiassa paljon painoarvoa, kun asut Porvoossa ja olet siellä eturivin ihmisiä. Ellei Forselles suostu, hän lähettää velkakirjan Helsinkiin – ja silloin tästä asiasta ei luultavasti tule mitään. Saat joka tapauksessa rahan, jonka nyt haluat lainata minulle, heti kun sitä tarvitset.

Herra Nyman, jonka lopulta tavoitin, pyysi minua säilyttämään asiakirjan itselläni 15. päivään asti, koska hän on tallettanut pankkiin lippaan, jossa ovat kaikki arvopaperit, ja sinne on hankala mennä hakemaan Sinun velkakirjaasi pankin tilintarkastuksen aikana.

Olen etsinyt kaikista Helsingin kirjakaupoista pöytäpäivyriäsv, mutta turhaan. Frenckellille odotetaan niitä; jos niitä tulee, lähetän heti Sinulle yhden. Lähetän tänään Milille mustan rintarossin; en tiedä onko hän tyytyväinen valintaani, mutta eipä missään ollut parempiakaan. Se asunto Velènellä ei nähdäkseni sovellu meille. Sisäänkäynti on kovin ahdas, eikä asunto sijaitse toisessa vaan ensimmäisessä tai siis pohjakerroksessa. Huoneet ovat kuitenkin melko suuria – mutta minulla ei ole vielä ollut tilaisuutta tarkastella kunnolla asunnon yksityiskohtia.

Olin keskiviikkona Meissnerin iltamissa, missä oli todella ikävystyttävää, sillä siellä ei ollut sitä, jonka toivoin tapaavani. Tänään teen muutaman sovinnaisen visiitin, eilen en mennyt ulos kuin illalla.

Näkemiin! Tuhannet terveiset rakkaalle perheellemme –

veljesi ja ystäväsi

Leo Mechelinin nimissä

Kun minulla ei ole täällä 8 kopeekan leimapaperia, lähetän Sinulle seuraavan postin mukana valtakirjan rahan nostamiseksi Säästöpankista.

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Ton offerte a fait sur moi
l’effet d’un manna tombant du ciel.
En te remerciant de tout mon coeur de
cette délicatesse, je dois avouer que
dans quelques jours j’ai à payer plus de
150 roubles. Les trouver ici me coûterais
beaucoup de temps et de chagrin. – J’espère
du reste que la somme te sera remboursée
déjà le 9 par la banque d’épargnes de
Borgå, vu que je me suis décidé d’en
demander un emprunt de 2 000 Marks. Ekroos
m’ayant dit que la direction accordera
des emprunts à ceux qui présentent la
meilleure caution, je me suis adressé
à Emil Forselles, le priant, s’il consent
à signer le revers, de t’envoyer celuici ....
Il s’agit donc de trouver l’autre cautionnaire.
|2| Si tu voulais mettre le comble à tes
bontés envers moi, en prêtant cette caution,
je t’en serai on ne peut plus reconnaissant
...... Je crois aussi que ton nom serait
d’une grande voleur dans cette affaire,
vu que tu demeures à Borgå, et que tu
y es une des premières personnes.

Si Fselles ne consent pas, il m’en-
verra le revers à Hfors, – et alors
probablement il ne sera rien de cette
affaire. – En tout cas tu auras
l’argent, que tu veux me prêter maintenant,
aussitôt que tu en auras besoin.

Monsieur Nyman, que j’ai enfin trouvé
m’a prié de garder le papier chez moi
jusqu’au 15, parcqu’il atillagt déposé dans
la Banque une caisse avectillagt tous les papiers de valeur,
et qu’il est difficile d’y aller chercher
ton revers pendant la revision de la Banque.

|3|

J’ai cherché un ”datumvisare”
chez tous les libraires de Helsingfors,
mais en vain. Chez Frenckell
on en attand; s’il en arrive je t’en-
verrai tout de suite une exemplaire.
J’envoie aujourd’hui une brôche
noire à Mili; je ne sais pas si elle
sera contente de mon choix –
mais il n’y avait nulle part de meil-
leures. – Le logement chez Velène
ne nous conviendra pas, à ce qu’il me
semble. L’entrée est très mesquine,
et il ne se trouve pas dans le bel-
étage, mais au premier, ou rez-de-chaussé.
Les appartements sont pourtant assez
grands, – mais je n’ai pas encore
eu l’occasion de bien examiner les
détails du logement.

|4|

Mercredi j’ai été à la soirée de
Meissner, où je me suis copieusement
ennuyé, car il n’y avait pas ce que
j’esperai y trouver. – Aujourd’hui
je ferai quelques visites de convenance,
hier je ne suis sorti que le soir.

Adieu! Mille choses à notre
chère famille – de la part de ton

frère et ami

Leo Mechlin

N’ayant pas chez moi une 8 kopekskarta, je
t’enverrai avec la post prochaine une fullmakt
pour lever l’argent de Sparbanken.

Dokumentet i faksimil