21.1.1868 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Käre broder!

Samtidigt som jag tackar dig för brevet av den 16 denna månad måste jag besvära dig med ett litet uppdrag som på intet sätt kommer att roa dig, jag vet, men som ändå behöver göras. Jag måste ovillkorligen skriva till greve Berg, och van som han är att få välredigerade brev från mig måste jag ännu en gång vädja till din godhet för att inte överraska honom med de fel som du utan tvekan hittar i det bilagda utkastet. Slutet av brevet har därtill behov av att kompletteras i överensstämmelse med den svenska text som du hittar där. Eftersom det är sensmoralen i mitt arbete önskar jag att redigeringen görs så försiktigt som möjligt, därför ber jag dig ta dig an uppgiften om du kan offra mig några minuter. I den fatala situation jag befinner mig,|2| på grund av att min bataljon dragits in, vill och bör jag inte missa något tillfälle att skapa mig något slags framtid; jag hyser inga stora förhoppningar på greve Berg, men jag vill inte hindra honom från att vara mig till nytta om han det önskar.

Den 5 februari påbörjar jag en resa i Nylands län för att delta i de sista ”likvidationsmötena” i min bataljon. Den 12 på kvällen hoppas jag anlända till Helsingfors, där jag stannar två dagar. Eftersom Alma och Hilda lovat att tillbringa en tid i Borgå hoppas jag att de kommer lite före min avfärd och att de fortfarande är kvar när jag återvänder från min resa, vilket sker kring den 22. –

Allt är bra hos oss.

I väntan på brevkorrekturet och definitiva beskedet om hästarna jag bad dig om sänder jag Er alla innerliga hälsningar från min lilla fru och din bror

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas veli!

Samalla kun kiitän Sinua tämän kuun 16. päivänä kirjoittamastasi kirjeestä, minun täytyy tänään kiusata Sinua eräällä pienellä tehtävällä, joka ei ensinkään huvita Sinua, tiedän sen, mutta jonka täytyy kuitenkin tulla tehdyksi. Minun täytyy ehdottomasti kirjoittaa kreivi Bergille, ja koska hän on tottunut saamaan minulta hyvin korjattuja kirjeitä, minun täytyy vielä kerran luottaa hyväntahtoisuuteesi, jotta en hämmästytä häntä virheillä jotka Sinä epäilemättä löytäisit oheisesta luonnoksesta. Kirjeen loppuosaa täytyy jopa täydentää ruotsinkielisen tekstin mukaan. Koska olen tehnyt yhteenveto työni opetuksesta toivon että editointia tehtäisiin niin huolellisesti kuin mahdollista. Siksi pyydän Sinua ystävällisesti ryhtymään tähän, jos voit uhrata minulle muutaman minuutin. Siinä kohtalokkaassa tilanteessa, jossa|2| olen pataljoonani hajottamisen johdosta, en halua enkä saa laiminlyödä yhtään tilaisuutta luodakseni itselleni jonkinlaisen tulevaisuuden. En odota kovinkaan paljoa kreivi Bergiltä, mutta en tahdo estää häntä olemasta itselleni hyödyksi, mikäli hänellä on siihen halua.

Helmikuun 5. päivänä aloitan matkan Uudenmaan läänissä viedäkseni loppuun viimeiset selvitykset pataljoonassani. Illalla 12. päivänä toivon saapuvani Helsinkiin, jossa viivyn kaksi päivää. Koska Alma ja Hilda ovat luvanneet minulle tulla joksikin aikaa Porvooseen, toivon heidän saapuvan vähän ennen lähtöäni ja jäävän siksi, kunnes palaan matkaltani suunnilleen 22. päivänä. –

Meillä on kaikki hyvin.

Odotellessani kirjeeni korjausta ja pyytämiäni hevosia koskevia lopullisia tietoja, lähetän Teille kaikille lämpimät terveiset pikku vaimoltani ja veljeltäsi

Torstenilta.

Original (transkription)

|1|

Cher frère !

En te remerciant de la lettre du 16
de ce mois je dois aujourd’hui t’importuner
avec un petit travail qui ne t’amusera
nullement, je le sais, mais qui devrait
pourtant être faite. Je dois absolument
écrire au Comte Berg et, habitué qu’il
a été de recevoir de ma part des lettres
bien corrigées, je dois encore une fois
avoir recours à ta bienveillance afin de
ne pas l’étonner par les fautes que tu
trouveras sans doute dans le brouillon ci-
joint. La fin de la lettre a même besoin
d’être complétée en harmonie avec le texte
suédois que tu y trouveras. Comme c’est le
sens moral de mon œuvre, je voudrais bientillagt que
la rédaction eu fût aussi gentille que possible,
c’est pourquoi je te prie de vouloir bien t’en
charger si tu peux me sacrifier quelques
minutes. Dans la fatale position où je me
|2| trouve à cause de la reduction de mon
bataillon, je ne veux et ne dois rien né-
gliger pour me créer un avenir quelconque ;
je n’espère pas beaucoup du Comte Berg
mais je ne veux pas l’empêcher de
m’être utile s’il en a le désir. –

Le 5 Février je commencerai un voyage
dans le gouvernement de Nyland pour assister
aux derniers ” liqvidationsmöten ” dans mon
bataillon. Le 12 au soir j’espère arriver
à Helsingfors où je resterai deux jours.
Alma et Hilda m’ayant promis de
venir passer quelque temps à Borgå, j’espère
qu’elles arriveront un peu avant mon départ
et qu’elles y resteront encore après mon retour
du voyage qui aura lieu environs le 22. –

Tout va bien chez nous. –

En attendant la correction de ma lettre
et des nouvelles définitives sur les chevaux
que je t’ai demandés je Vous envoie à Vous
tous les compliments sincères de ma petite
femme et de ton frère

Torsten.

Dokumentet i faksimil