8.2.1863 Amanda Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Ett hjärtligt tack för Ditt kära brev! Det är alltid en stor glädje för oss att höra att Du är frisk och när det finns andra bra saker därutöver blir vi överlyckliga. – Torsten anlände klockan nio på kvällen i fredags. Hela veckan hade jag väntat honom och nu är han här. Gud vare tack! Han bor bra och är helt ostört som en herre. Igår hade han huvudvärk men det blev bättre mot kvällen så att vi alla kunde gå på teater. Man spelade Die Hochzeitsreisety. Bröllopsresan och Lilla Julia – idag ges Kärlek och upptåg.

Beträffande Milis resa så vore det bra om hon kunde åka med Torsten. Nu beror det på var Du kan placera henne. Hos Törnegren vore det säkert bra. Ifall hon har en piano. Att hyra en blir annars för dyrt – käre Leo, ta reda på detta nu och besluta efter bästa övertygelse.

Hur skulle det vara med Gyldéns? De har ju alltid haft någon hos sig och svärmar ju för konsten. Mili kommer inte att söka nöjen den här gången – bara studera flitigt och göra ett besök nu och då. – Alla utgifter som inte är tvingande nödvändiga måste undvikas – bröderna får inte vara älskvärda denna gång – hon måste ”sköta sig självsv”. Gör vad Du kan, käre Leo, och vi skulle måsta få svaret så snart som möjligt för att bli klara i tid. Du kan säga att Mili inte har stora pretentioner och att hon är van vid ett mycket enkelt levnadssätt. – Annars har jag ingenting att berätta. Pappa är inte helt pigg och Adu har också varit lite krasslig. Men alla andra är raska och friska. – Alla hälsar hjärtligt, så också Din

Mamma

P.S. Ibland kan jag inte alls skriva, vilket definitivt är fallet idag.

Skrivet av Gustaf Mechelin.Beslutet angående pianon överlåter jag till dig. Också hur M-s [...]oläslig/saknad text är beskaffad. Du känner väl henne. Jag beklagar att vi måste besvära dig och att vi upptar din tid! Bilagan till det senaste brevet kom lämpligt. Tack.la Den annoterades som ett riktigt rättesnöre på mitt konto. – Din fina profetia: ”av Er kommer Hon ändå att bli det!” låter alldeles för ljuvligt också i mina öron! Från din mun till Guds öra!fi

– Och därmed: Gud bevare Dig och din kraft och tålamod! –

Din härlige pojke – måtte du leva, ha kraft och blomstrala – etcetera.

Pappa

(approbatur cum laude – godkänd med beröm)

Tack för Ahlqu. opus. Det är inte ogenomtänkt! Språket är i hans våld. – Men vilka –? Men detta kan inte också bli en lärd och ålderdomlig finska! Samtidigt dör den finska anden sannerligen ut, i strävan att göra den brådmogen och lärd-andlig. Förnyare! Ni skall frukta nybörjare!la Förtidsbörd går vanligtvis en tidig död till mötes. Detta som konststyckedet är en annan sak!fr

Finsk text

Rakkahin Leo!

Sydämellinen kiitos rakkaasta kirjeestäsi! Meille on aina suuri ilo kuulla, että olet terveenä, ja kun sen lisäksi tulee vielä muitakin hyviä asioita niin olemme ylionnellisia. Torsten tuli perjantai-iltana kello yhdeksän. Olin odottanut häntä koko viikon, ja nyt minulla on hänet täällä. Jumalalle kiitos! Hän asuu hyvin ja on aivan omassa rauhassa kuin herra ikään. Hänellä oli eilen päänsärkyä, joka kuitenkin tuli paremmaksi illalla, niin että pystyimme menemään kaikki teatteriin. Siellä näyteltiin Hochzeitsreisea ja Lilla Juliaa – tänään esitetään Kärlek och upptåg. Mitä Milin matkaan tulee, ei olisi pahitteeksi jos hän voisi matkustaa Torstenin kanssa. Se on nyt siitä kiinni, mihin voit sijoittaa hänet. Törngrenin luona olisi varmasti hyvät oltavat, jos tällä on piano, mutta muuten sellaisen vuokraaminen tulee liian kalliiksi – teepä nyt tiedusteluja, rakas Leo, ja tee päätös parhaan käsityksesi mukaan.

Miten olisi Gyldéneillä? Heillähän on aina ollut joku luonaan ja he ovat taiteenystäviä. Mili ei tällä kertaa hae mitään huvituksia – vain ahkeraa opiskelua ja välillä vierailuja. Kaikkia kuluja, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä, tulee välttää – veljien ei pidä tällä kertaa olla niin ystävällisiä, hänen pitää ”huolehtia itsestään”! Tee nyt voitavasi, rakas Leo, ja meidän pitäisi saada vastaus niin pian kuin mahdollista ollaksemme ajoissa valmiina. Voit sanoa, ettei Milillä ole mitään suuria vaatimuksia ja että hän on tottunut hyvin yksinkertaiseen elämäntapaan. Enempää minulla ei ole kerrottavaa. Isä ei ole ihan kunnossa ja Adukin hiukan sairastellut, mutta kaikki muut ovat virkeitä ja terveitä. Kaikilta sydämelliset terveiset, niin myös minulta.

Äiti

P.S. Välillä en voi kirjoittaa lainkaan, kuten tänäänkään. Jätän sen pianoa koskevan päätöksen kokonaan Sinulle. Myös sen M–s [...]oläslig/saknad text hankkimisen. Sinähän tunnet hänet. Harmi että meidän on vaivattava Sinua tähän aikaan! Viime kirjeen liite tuli juuri sopivasti. Kiitoksia. Se merkittiin minun kontolleni oikeaksi ohjenuoraksi. – Hieno ennustuksesi: ”Teistä hän kuitenkin siksi tulee!” kuulostaa minunkin korvissani liiankin suloiselta! Sinun suustasi Jumalan korvaan! – Ja niin ollen: Jumala Sinua varjelkoon ja säilyttäköön voimasi ja kärsivällisyytesi! – Hieno poika – elä, ole vahva, kukoista – etc.

Isä

(approbatur cum laude)

Kiitos Ahlqvist-opuksesta. Se ei ole hätiköity! Hänellä on kieli hallussa. Mutta mikä –? Eihän tästäkin voi tulla oppinutta ja vanhahtavaa suomen kieltä! Samanaikaisesti suomalainen henki todellakin kuolee pyrkimyksissä tehdä siitä varhaiskypsää ja kirjanoppinutta. Uudistajat, varokaa vasta-alkajia! Ennenaikaisesti syntyneet kokevat tavallisesti varhaisen kuoleman. Tämä taideteoksena – se onkin eri asia!

Original (transkription)

Liebster Leo!

Herzlichen Dank für Deinen
lieben Brief! Es ist immer
eine große Freude für uns
zu hören daß Du gesund bist
und wenn dazu noch anderes
Gutes kommt so sind wir über-
glücklich. – Torsten kam Frei-
tag Abends um neun Uhr.
Die ganze Woche hatte ich ihn
erwartet und nun hab ich
ihn. Gott sei Dank! – Er wohnt
gut und ist ganz ungestört
wie ein Herr. Gestern hatte
er Kopfschmerzen die doch Abends
beßer wurden so daß wir
alle im Theater sein konnten
man spielte die Hochzeitsreise
und lilla Julia – heute wird
Kärlek och Upptåg gegeben.
Was Milis Reise betrifft,
wäre es nicht übel, wenn
|2| sie mit Torsten fahren könnte.
Es hängt nun davon ab wo
Du sie placiren kannst. Bei
der Törnegren wäre es gewiß
gut, wenn sie ein piano hat
aber sonst wird es zu theuer
eins zu miethen – erkundige
Dich nun lieber Leo und beschließe
nach bester Überzeugung.
Wie wäre es bei Gyldéns? sie
haben ja immer jemand bei
sich gehabt und schwärmen
ja für die Kunst. Mili wird
dieses Mal keine Vergnü-
gungen suchen – nur fleißig
studieren und zuweilen einen
Besuch machen. – Alle Ausga-
ben die nicht drängend noth-
wendig sind, müßen vermie-
den werden – die Brüder
dürfen nicht dieses Mal lie-
benswürdig sein – sie muß
”sköta sig sjelf.” Thu nun was
|3| Du kannst lieber Leo, und so bald
wie möglich müßten wir die
Antwort haben um zur rechter
Zeit fertig zu werden. Du
kannst sagen daß Mili keine
große pretentionen hat, und
an sehr einfacherstruket Lebensart
gewohnt ist. – Weiter hab’ ich
nichts zu erzählen. Papa ist
nicht ganz rasch und Adu
hat auch etwas gekränkelt
aber alle die andere sind
rasch u gesund. – Alle grüßen
herzlich so auch Deine

Ma

P. S. Zuweilen kann ich gar
nicht schreiben wie es heute
nur zu sehr der Fall ist. –

Die Entscheidung wegen des Piano’s
überlaße ich dir ganz. Auch über die
beschaffenheit von M-s Prtentiosinnensvårtytt.
Du kennst sie wohl. Schade daß
wir dich um diese Zeit bemühen
müßen! Die Beilage zum letzten
|4| Briefe kam richtig. Gratias. Sie ist
in meinem Conto richtig zur Richt-
schnur annotirt. – Deine schöne Pro-
phezeihung: ”von Euch wird Sie es
doch werden”! klingt gar zu
lieblich auch in meinen Ohren! Si-
nun suustasi Jumalan korvaan!
– Und somit: Gott erhalte Dich
und deine Kraft und Geduld! –
Herrlicher Junge – vivas, vigeas,
floreas – etc.

P

(approb. c. laude.)

Danke für Ahlqu-s opus. Es ist
nicht ohne Hand und Fuß! Die Spra-
che hat er in seiner Gewalt. –
Aber welche –? Doch diese kann
nicht auch ein gelehrtes altmo-
disches Finnisch werden! Indeß
stirbt der finnische Geist wahrlich
aus unter den Bemühungen ihn
frühreif und gelehrt-geistig zu
machen. Cavento novitii – novatores!
Frühgeburten sind gewöhnlich dem
frühen Tode geweiht. Dieses als
Kunststück – c’est une autre chose!

Dokumentet i faksimil