26.6.1869 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|1|

Bästa Farbror!

Till min stora ledsnad fick jag icke råka Farbror på återresan till Norge. Strängt upptagen af mina diverse förrättningar på olika platser, återvände jag först midsommaraftonen kl. ½ 9 till hemmet i det grönskande Botby, der jag Gudilof fann alla vid god helsa.

Huru skola nu de stora befordringsfrågorna utveckla sig?

Till StSankt Michel lärer Öfverste Kraemer nu vara definitivt utnämndt till t. f.tillförordnad – Blir Farbror nu Senator eller icke? Örn påstod ännu igår med bestämdhet att detta|2| icke är något tvifvel underkastadt. Enfin – il y aura bientôt quelque chose – et j’éspère ne pas être le dernier qui aura de vos nouvelles dans cette affaire.fr. Nåja - det hörs snart - och jag hoppas inte vara den sista som får veta hur det går för er i denna fråga.

Jag är som hastigast inrest till staden för affärer. På bordet fann jag då närlagde bref hvars kuvert jag borttog för att lättare befordra det vidare. Skrifvande nästan sagdt på stående fot, blir jag denna gång icke mångordig. Jag tillägger blott den anhållan att Farbror vid tillfälle ville remittera till mig à conto för mina utgifter för Oskar circa 1 000 mark. Ifall Farbror har i behåll min förra redovisning (afgifven förlidne sommar) önskade jag få uppgift om det saldo|3| mig till favör, hvarmed densamma afslutas, ty jag har på något sätt förlagt den bok jag då förde öfver Oskars affärer.

Till Farbror och studiosen Oskar framföras från alla de mina hjertliga helsningar genom Farbrors tillgifne

L. Mechelin

i bref till Torsten d. 13 Juli 1869.

Finsk text

Setä hyvä!

Suureksi surukseni en saanut saattaa Setää paluumatkalle Norjaan. Olin aivan varattu erilaisissa asioissani eri paikoissa ja palasin vasta juhannusaattona klo ½ 9 kotiin vehreään Puotilaan, josta luojankiitos tavoitin kaikki terveinä. Mitenkähän suuret nimityskysymykset nyt mahtavat edetä? Eversti Kraemer kuuluu nyt varmasti nimitettävän viransijaiseksi Mikkeliin. – Tuleeko sedästä nyt senaattori vai ei? Örn väitti eilen täysin varmasti, että siitä asiasta ei ole epäilystäkään.

Olen tullut aivan pikaisesti kaupunkiin asioille. Pöydällä huomasin siihen jättämäni kirjeen, jonka kuoren otin pois, jotta olisi helpompi jatkaa sitä eteenpäin. Kun nyt kirjoitan melkeinpä seisovilta jaloilta, en ole kovin monisanainen. Lisään vain sen pyynnön, että setä tilaisuuden tullen lähettäisi rahasiirtona minulle laskun mukaisesti Oskarin kuluista noin 1 000 markkaa. Jos Sedällä on tallessa edellinen selvitykseni (tehty viime kesänä), niin haluaisin tietää, mikä sen saldo minun hyväkseni on, silä olen jotenkin kadottanut sen kirjan, jossa pidin kirjaa Oskarin kuluista.

Sedälle ja ylioppilas Oskarille sydämelliset terveiset meiltä kaikilta välittää Sedän uskollinen

L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Bästa Farbror!

Till min stora ledsnad
fick jag icke råka Farbror
på återresan till Norge. Strängt
upptagen af mina diverse
förrättningar på olika platser,
återvände jag först midsommar-
aftonen kl. ½ 9 till hemmet i
det grönskande Botby, der jag
Gudilof fann alla vid god helsa.

Huru skola nu de stora be-
fordringsfrågorna utveckla sig?

Till StSankt Michel lärer Öfverste
Kraemer nu vara definitivt ut-
nämndt till t. f.tillförordnad – Blir Farbror
nu Senator eller icke? Örn påstod
ännu igår med bestämdhet att detta
|2| icke är något tvifvel under-
kastadt. Enfin – il y aura
bientôt quelque chose – et j’éspère
ne pas être le dernier qui aura
de vos nouvelles dans cette affaire.

Jag är som hastigast inrest
till staden för affärer. På bordet
fann jag då närlagde bref hvars
kuvert jag borttog för att lättare
befordra det vidare. Skrifvande
nästan sagdt på stående fot, blir
jag denna gång icke mångordig. Jag
tillägger blott den anhållan att Far-
bror vid tillfälle ville remittera
till mig à conto för mina utgifter
för Oskar circa 1 000 mark. Ifall
Farbror har i behåll min förra
redovisning (afgifven förlidne sommar)
önskade jag få uppgift om det saldo
|3| mig till favör, hvarmed densamma
afslutas, ty jag har på något
sätt förlagt den bok jag då
förde öfver Oskars affärer.

Till Farbror och studiosen
Oskar framföras från alla
de mina hjertliga helsningar
genom Farbrors tillgifne

L. Mechelin

Sändt afskr.avskrift af conto kurant för 1867–68 till Leop.Leopoldtillagt senare
i bref till Torsten d. 13 Juli 1869.tillagt

Dokumentet i faksimil