6.4.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för dina rader af den 5 dennes, af hvilka jag med ledsnad ser att du ej är vid god helsa. Jag hoppas dock att det ej är farligt härmed. Vore ej Maria nu litet illamående skulle jag i morgon resa till dig; nu vill jag invänta närmare underrättelser. Låt derföre snart åter mig få höra huru det är med dig. Ty på ett eller annat sätt måste vi träffas. Jag väntar nu här på en penningeremiss efter hvars inhändigande afdellsvårtyttningen snart torde ske, troligen nästa onsdag.

Jag sände detta bref till Frosterus, då jag ej vet hvar du bor. Mera hinner jag nu ej tillägga då jag måste bort på en bjudning. Helsa din hustru från din tillgifne

Vän

Ernst Linder

Angående den sorgliga underrättelse du meddela mig, har jag intet säga. Jag har ej fått någon kunskap härom.

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos riveistäsi 5. päivältä, huomaan niistä surukseni, että terveytesi ei ole hyvä. Toivon kuitenkin, että ei ole mitään vaarallista. Jos Maria ei olisi hieman huonovointinen, matkustaisin huomenna sinun luoksesi, mutta nyt minun täytyy odottaa tarkempia tietoja. Lähetä siis minulle heti tietoa siitä, mikä sinun laitasi on. Sillä tavalla tai toisella meidän täytyy tavata. Odotan nyt rahalähetystä, jonka saapumisen jälkeen pitäisi tehdä jakoa, luultavasti ensi keskiviikkona.

Lähetin tämän kirjeen Frosterukselle, sillä en tiedä missä asut. En ehdi nyt enempää sillä täytyy mennä kutsuille.

Terveiset rouvallesi uskolliselta

ystävältäsi

Ernst Linderiltä.

Surullista uutistasi koskien en osaa sanoa mitään. Minulla ei ole tietoa asiasta.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för dina rader af den 5
dennes, af hvilka jag med ledsnad ser
att du ej är illamåendestruket vid god helsa.
Jag hoppas dock att det ej är farligt
härmed. Vore ej Maria nu litet illa-
mående skulle jag i morgon resa till
dig; nu vill jag invänta närmare under-
rättelser. Låt derföre snart åter mig
få höra huru det är med dig. Ty på
ett eller annat sätt måste vi träffas.
Jag väntar nu här på en penningere-
miss efter hvars inhändigande afdellsvårtytt-
ningen snart torde ske, troligen näs-
ta onsdag.

Jag sände detta bref till Fros-
terus, då jag ej vet hvar du bor.
Mera hinner jag nu ej tillägga då
jag måste bort på en bjudning.
Helsa din hustru från din till-
gifne

Vän

Ernst Linder

Angående den sorgliga underrättelse
du meddela mig, har jag intet säga. Jag har
ej fått någon kunskap härom.

Dokumentet i faksimil