14.9.1868 Constantin Linder–LM

Svensk text

|1|

B. B.Bästa Broder

Jag fick löfte af HrrHerrar Direktörer uti Finlands Bank, att ur nämda Bank erhålla ett lån i Fmsfinska mark silver 18 000, emot inteckning uti min gård, hvilken [...]oläslig/saknad text inteckning aflidna StatsRådinnan Hising haft att fordra och af hennes arfvingar blifvit uppsagd. Sistlidne Lördag inlemnades alla handlingar, och jag gaf fullmakt åt Major Hising att lyfta beloppet, anseende affären sålunda vara slut; emellertid hade han i dag varit i min gård och bedt underrätta mig att jag i morgon måste komma till staden, emedan handlingarna i BkenBanken icke voro i ordning utan att TitTitulusherr Hising likvisst närmare|2| meddelade mig, hvaruti bristfälligheterna bestodo. som jag ej är road att onödigtvis resa in, så vore jag dig särdeles tacksam om du ville gå upp på BkenBanken för att fråga orsaken hvarföre lånet ej blifvit beviljat, och underrätta mig derom. Skulle orsaken vara den att den intecknade skuldsedeln gå blott med 5 %, så haf godheten för min räkning betala i förskott 1 % om saken dermed kan arrangeras samt skicka ett bud till Major Hising (Souranders gård vid Kasern Torget) att lånet står att lyftas. Om du till Söndagen kunde skaffa mig 160 rbrubel Ryska sedlar så vore ja särdeles förbunden.

Förlåt besväret beder din tillgifne

Constantin Linder

Finsk text

Hyvä veli

Sain Suomen Pankin herroilta johtajilta luvan lainata ko. pankista 18 000 markkaa tilani kiinnitystä vastaan, joka kiinnitys oli edesmenneellä valtioneuvoksetar Hisingillä ja jonka hänen perillisensä ovat sanoneet irti. Jätin lauantaina sisään kaikki asiakirjat ja annoin majuri Hisingille valtakirjan summan nostamiseksi, olettaen asian olevan sillä selvä. Hän oli kuitenkin käynyt tilallani eilen ja pyytänyt ilmoittamaan, että minun täytyy aamulla tulla kaupunkiin, koska asiakirjat pankissa eivät olleet kunnossa. Hra Hising ei kuitenkaan tarkentanut, mitä puutteet olivat. Koska minua ei huvita tarpeettomasti matkustaa, olisin erittäin kiitollinen, jos sinä menisit pankkiin ja kysyisit syytä, miksi lainaa ei ole minulle myönnetty ja ilmoittaisit sen sitten minulle. Jos syynä on se, että kiinnitetty velkakirjan korko on vain 5 %, niin ole hyvä ja maksa etukäteen minun puolestani 1 %, jos asia voidaan sillä hoitaa, ja lähetä sana majuri Hisingille (Souranderin talo, Kasarmitori), että laina on nostettavissa. Jos voisit sunnuntaiksi hankkia minulle 160 ruplaa venäläisinä seteleinä, olisin hyvin kiitollinen.

Pyydän anteeksi vaivannäköä, sinun uskolllinen

Constantin Linder

Original (transkription)

|1|

B. B.Bästa Broder

Jag fick löfte af HrrHerrar Direktörer
uti Finlands Bank, att ur nämda
Bank erhålla ett lån i Fmsfinska mark silver 18 000,
emot inteckning uti min gård,
hvilken [...]oläslig/saknad text inteckning aflidna
StatsRådinnan Hising haft att
fordra och af hennes fstruket arfvingar uppsägastruket
blifvit uppsagd. Sistlidne Lördag
inlemnades alla handlingar, och jag
gaf fullmakt åt Major Hising
att lyfta beloppet, anseende affären
sålunda vara slut; emellertid hade
han i dag varit i min gård och bedt
underrätta mig att jag i morgon måste
komma till staden, emedan handlingarna
i BkenBanken icke voro i ordning utan
att TitTitulus Hising likvisst närmare
|2| meddelade mig, hvaruti bristfällig-
heterna bestodo. som jag ej är road
att onödigtvis resa in, så vore
jag dig särdeles tacksam om du
ville gå upp på BkenBanken för att fråga
orsaken hvarföre lånet ej blifvit
beviljat, och underrätta mig derom.
Skulle orsaken vara den att den inteck-
nade skuldsedeln gå blott med
5 %, så haf godheten för min
räkning betala i förskott 1 % om
saken dermed kan arrangeras
samt skicka ett bud till Major
Hising (Souranders gård vid Kasern
Torget) att lånet står att lyftas.
Om du till Söndagen kunde skaffa
mig 160 rbrubel Ryska sedlar så
vore ja särdeles förbunden.

Förlåt besväret beder din tillgifne

Constantin Linder

Dokumentet i faksimil