10.2.1871 Sven Sköldberg–LM

Svensk text

|1|

B BBäste Broder!

Tack för ditt bref, som jag just nu bekom. Då stillhet och försigtighet medförde så god verkan sista gången, får jag äfven nu obetingadt tillråda samma regime. Mitt råd för framtiden är att du öfverger din upphöjda ståndpunkt 3 trappor upp och sänker dig och framför allt din Fru till stoftets|2| låga men lugnare regioner. ”Procul a Jove, procul a fulmine.”lat. Långt från Jupiter, långt från blixtar.

Vattenomslag om magen tror jag voro allt skäl att begagna, och dessutom kan din Fru försöka sittbad (+30° –+25° under 5 à 10 minuter) och fortsätta dermed hvar eller hvaranna afton, såvida hon deraf finner sig väl.

Hvad den oregelbundna menstruationen beror på, är naturligtvis omöjligt för mig att på afstånd bedömma, men|3| det är ej otänkbart att denna oregelbundenhet kan bero på en börjande graviditet. Detta kommer tiden snart att utvisa. Jag hoppas snart åter få höra af dig och vi få då afgöra, hvad som skall göras till våren.

Helsa din Fru och din lilla flicka från

din tillgifne

Sven Sköldberg

Finsk text

Hyvä Veli!

Kiitos kirjeestäsi, jonka sain juuri. Kun hiljaisuudesta ja varovaisuudesta oli viime kerralla niin hyvät seuraukset, suosittelen nytkin ehdottomasti samaa järjestelyä. Tulevaisuuden varalta neuvoisin, että luopuisit komeasta 3 portaan korkuisesta asemastasi ja laskisit itsesi ja etenkin vaimosi alaville mutta rauhallisemmille maille. ”Procul a Jove, procul a fulmine.”kaukana Jupiterista, kaukana salamasta

Mielestäni kannattaisi käyttää vesikääreitä vatsan ympärillä, ja lisäksi rouvasi voisi kokeilla istumakylpyjä (5–10 minuutin ajan +30o – +25o) ja jatkaa niitä jokaisena tai joka toisena iltana, jos ne tuntuvat hänestä hyviltä.

Matkan päästä on mahdotonta sanoa, mistä epäsäännölliset kuukautiset johtuvat, mutta epäsäännöllisyys voi hyvin johtua alkavasta raskaudesta. Sen aika näyttää pian. Ilmoitathan taas pian itsestäsi, niin voimme päättää, mitä keväällä pitää tehdä.

Sano terveisiä rouvallesi ja pikkutytöllesi,

uskollinen ystäväsi

Sven Sköldberg

Original (transkription)

|1|

B BBäste Broder!

Tack för ditt bref, som
jag just nu bekom.
Då stillhet och försigtighet
medförde så god verkan
sista gången, får jagtillagt äfven
nu obetingadt tillråda
samma regime. Mitt
råd för framtiden är att
du öfverger din upphöjda
ståndpunkt 3 trappor upp
och sänker dig och fram-
för allt din Fru till stoftets
|2| låga men lugnare regioner.
”Procul a Jove, procul a ful-
mine.”

Vattenomslag om magen tror
jag voro allt skäl att begag-
na, och dessutom kan din
Fru försöka sittbad (+30°
–+25° under 5 à 10 minuter)
och fortsätta dermed
hvar eller hvaranna afton,
såvida hon deraf finner
sig väl.

Hvad den oregelbundna
menstruationen beror
på, är naturligtvis omöj-
ligt för mig att på af-
stånd bedömma, men
|3| det är ej otänkbart att den-
na oregelbundenhet kan
bero på en börjande gra-
viditet. Detta kommer
tiden snart att utvisa.
Jag hoppas snart åter
få höra af dig och vi
få då afgöra, hvad som
skall göras till våren.

Helsa din Fru och
din lilla flicka från

din tillgifne

Sven Sköldberg

Dokumentet i faksimil