25.3.1864 Frans af Björksten–LM

Svensk text

Broder Leo!

Nu är det mig en innerlig glädje att få lyckönska dig till öfverstånden examen och granna vitsord. Ja! Nu har du rigtigt tagit på dig vetandets sjumilsstöflar och de gifva allt goda garantier att du på embetsmanna banan skall uppnå höjderna, för att derifrån bäst bli i tillfälle att strö din nationalekonomiska manna ut öfver land och rike. Pengar, mera pengar och ännu mera pengar är dagens lösen öfverallt, men ett nödrop i vårt kära fädernesland. Derföre heder och tack åt den som genom bank och kredit väsendets rationella ordnande öppnat gladare vyer för affärs lifvet, heder och tack åt alla dem, som sprida sunda finansprinciper, som bygga broar och jernvägar, låta vattenhjulen snurra och ångmaskinerna pusta, tappa massor och plantera allehanda ätbara varor för meniskor och fänad, göra barn och befolka våra öde bygder etc. Hos hvarje folk bör företagsamheten framhållas såsom en hög patriotisk dygd, framför allt hos ett trögt och mediterande, som blandar sitt bröd med tallskogens bark, men ledsamt att konkurserna äro så moderna, att köpmannenBrevfragmentet slutar här.

Finsk text

Veli Leo!

Nyt on minulla ilo voida sydämellisesti toivottaa sinulle onnea suoritetusta tutkinnosta ja hyvistä arvosanoista. Aivan! Sinä olet nyt todella astunut tiedon seitsemän peninkulman saappaisiin ja ne antavat takuun siitä, että sinä tulet virkamiesurallasi kohoamaan korkealle, jotta sieltä voit parhaalla mahdollisella tavalla levittää kansantaloudellista mannaa maahan ja valtakuntaan. Rahaa, lisää rahaa ja vielä enemmän lisää rahaa on päivän iskulause kaikkialla, mutta meidän köyhässä maassamme se on hätähuuto. Kiitos ja kunnia siksi sille, joka luottolaitoksen ja pankkilaitoksen järkevän järjestelemisen avulla avaa liike-elämälle iloisempia näköaloja. Kiitos ja kunnia kaikille niille, jotka levittävät terveitä taloudellisia periaatteita, niille jotka rakentavat teitä ja rautateitä, antavat vesirattaiden pyöriä ja höyrykoneiden puhista, hävittävät soita ja istuttavat kaikenlaisia syötäviä tarvikkeita ihmisiä ja kotieläimiä varten, tekevät lapsia ja kansoittavat autiota maatamme jne. Yritteliäisyyttä tulee kaikkien kansojen pitää erittäin isänmaallisena hyveenä, ja aivan erityiseti hitaan ja mietiskelevän kansan, joka sekoittaa leipäänsä männynkuorta, mutta surulllista, että konkurssit ovat niin muodissa, että kauppiaatKirjefragmentti päättyy tähän.

Original (transkription)

Broder Leo!

Nu är det mig en innerlig glädje
att få lyckönska dig till öfverstån-
den examen och granna vitsord.
Ja! Nu har du rigtigt tagit på dig
vetandets sjumilsstöflar och de
gifva allt goda garantier att du
på embetsmanna banan skall
uppnå höjderna, för att derifrån
bäst bli i tillfälle att strö din
nationalekonomiska manna ut
öfver land och rike. Pengar, mera
pengar och ännu mera pengar
är dagens lösen öfverallt, men
ett nödrop i vårt kära fädernes-
land. Derföre heder och tack åt den
som genom bank och kredit vä-
sendets rationella ordnande öpp-
nat gladare vyer för affärs lifvet,
heder och tack åt alla dem, som
sprida sunda finansprinciper,
som bygga broar och jernvägar,
låta vattenhjulen snurra och ång-
maskinerna pusta, tappa massor
och plantera allehanda ätbara
varor för meniskor och fänad,
göra barn och befolka våra öde
bygder etc. Hos hvarje folk bör före-
tagsamheten framhållas såsom en
hög patriotisk dygd, framför allt
hos ett trögt och mediterande, som
blandar sitt bröd med tallskogens
bark, men ledsamt att konkurserna
äro så moderna, att köpmannen

Dokumentet i faksimil