21.7.1869 Alexander Lavonius–LM

Svensk text

|1|

Värdaste Herr Magister!

Tillåt mig nu återigen besvära med – något, på sätt och vis – mindre behagligt. Ernst har gått i borgen för en, som jag tror, af herrarnes gemensamma vänner. Magister August Andelin för en summa stor 700 Rubel. Fordringsägarinnan Fru Doktorinnan Karin Rosell har uppsagt lånet till inbetalning. Jag ber Magr Andelin i hosgående bref att arrangera sin affaire med Fru Rosell, men som jag icke känner honom, icke ellersvårtytt hans adress eller närvarande vistelse-ort är jag så fri att anhålla, det Herr Magistern täckes så begå, att – mitt bref kommer honom med det första tillhanda. Kan Herr Magistern inverka på sin vän Andelin är jag förvissad att Magistern gör sitt.

Allt detta på Maria’s begäran. Hon ber om sin helsning till herrskapet och jag är med högaktning och vänskap

Herr Magistern’s tillgifne

A. Lavonius

P. S. På avisorne står att Torsten blifvit stor ”Gutsbesitzer”ty. godsägare. Jag önskar honom lycka och framgång af hela mitt hjerta.

Finsk text

Arvoisa herra Maisteri!

Sallikaa minun jälleen vaivata eräällä – tavallaan – vähemmän miellyttävällä asialla. Ernst on mennyt takuuseen eräälle herralle, jonka oletan olevan yhteinen ystävänne, maisteri August Andelinille, suuresta 700 ruplan summasta. Velkoja, tohtorinna Karin Rosell on irtisanonut lainan maksettavaksi. Oheisessa kirjeessä pyydän maisteri Andelinia hoitaman asiansa rouvan kanssa, mutta koska minä en tunne häntä, enkä tiedä hänen osoitettaan tai nykyistä olinpaikkaansa niin pyydän herra maisteria toimimaan niin, että tämä kirje päätyisi hänelle ensi tilassa. Jos herra maisteri voi vaikuttaa Andeliniin, niin olen vakuuttunut, että maisteri tekee voitavansa.

Kaikki tämä tapahtuu Marian pyynnöstä. Hän lähettää terveisensä herrasväelle ja minä olen kunnioittavasti herra maisterin ystävyydessä

uskollisesti

A. Lavonius

P.S. Lehdistä näen, että Torstenista on tullut suurmaanomistaja. Toivon hänelle onnea ja menestystä koko sydämestäni.

Original (transkription)

|1|

Värdaste Herr Magister!

Tillåt mig nu återigen besvära med – något,
på sätt och vis – mindre behagligt. Ernst har gått i borgen
för en, som jag tror, af herrarnes gemensamma vänner.
Magister August Andelin för en summa stor 700
Rubel. Fordringsägarinnan Fru Doktorinnantillagt Karin Rosell har upp-
sagt lånet till inbetalning. Jag ber Magr Andelin
i hosgående bref att arrangera sin affaire med Fru
Rosell, men som jag icke känner honom, icke ellersvårtytt
hans adress eller närvarande vistelse-ort är jag så fri att
anhålla, det Herr Magistern täckes så begå, att –
mitt bref kommer honom med det första tillhanda.
Kan Herr Magistern inverka på sin vän Andelin är jag
förvissad att Magistern gör sitt.

Allt detta på Maria’s begäran. Hon ber om sin
helsning till herrskapet och jag är med högaktning och vänskap

Herr Magistern’s
tillgifne

A. Lavonius

P. S. På avisorne står att Torsten
blifvit stor ”Gutsbesitzer”. Jag önskar
honom lycka och framgång af hela mitt
hjerta.

Dokumentet i faksimil