24.7.1869 Robert Björkenheim–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt vänliga besök. A. Lagerborg önskar afskrift af värderingsinstrumentet öfver Orimattila egendomarne, såsom innehafvare af inteckning i Paavola och Tuppala hemman. Var god Heders vän och allt med det första möjliga tillställa honom en sådan afskrift af origenalet, som ligger i För. bankFöreningsbanken eller af den afskrift du eger. Ursäkta besväret. Din broder

Robert.

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos ystävällisestä käynnistäsi. A. Lagerborg toivoo jäljennöstä Orimattilan tilojen arviointiasiakirjasta, koska hänellä on kiinnitykset Paavolan ja Tuppalan taloihin. Ole kelpo ystävä kiltti ja toimita hänelle mahdollisimman pian jäljennös alkuperäisestä, joka on Yhdyspankissa tai siitä kopiosta, joka sinulla on. Anteeksi vaivannäkö. Veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt vänliga besök.
A. Lagerborg önskar afskrift af vär-
deringsinstrumentet öfver Orimattila
egendomarne, såsom innehafvare af
inteckning i Paavola och Tuppa-
la hemman. Var god Heders vän
och allt med det första möj-
liga tillställa honom en sådan
afskrift af origenalet, som ligger i
För. bankFöreningsbanken eller af den afskrift du
eger. Ursäkta besväret. Din broder

Robert.

Dokumentet i faksimil