1.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Erkännande ditt senaste af den 19 poförra månaden med åtföljande 2ne remissvexlar å sammanlagdt msmark silver 7 000 samt ett lifqvitto & brandstodsbolagets qvitto får med detta endast stadfästa innehållet i mitt senaste d. 28 poförra månaden, hvilket jag hoppas att idag kommit Dig tillhanda. Märkvärdig institillagt av utgivarentution dender Statsbanken och oförbätterlig om än den årligen skulle erhålla ny ordförande. Jag undrar ingalunda öfver att det sjöd inom Dig vid alla dessa trakasserier och kan endast önska att icke nya svårigheter måtte uppstå för det insända gravationsbevisets skull. – Att bevisen icke förr ingingo berodde af att P-pé var bortrest och då han återvände hade han så mycket annat arbete att han först om onsdagen kunde börja med genomgåendet af sina domböcker. Då ditt telegram anlände var således allt i görningsvårtytt redan för bevisens afsändande om fredagen, hvilket dock möjliggjordes endast genom att han satte endel af fredags natten till. –

Emotseende din nästa afräkning bifogar jag, för den händelse att Du ännu icke gjort uppbörd hos Edlund, en anvisning å msmark silver 1 921: 36. samt förblifver

din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Sain edellisen kirjeesi viime kuun 19. päivältä sekä mukana tulleet 2 postivekseliä, yhteensä 7 000 hopeamarkkaa, sekä henkivakuutuskuitin & palovakuutusyhtiön kuitin, joten vahvistan tässä vain edellisen, viime kuun 28. päivän kirjeeni sisällön, toivottavasti sait kirjeen käsiisi tänään. Merkillinen laitos tuo Valtionpankki, eikä siitä parane, vaikka puheenjohtaja vaihtuisi vuosittain. En suinkaan ihmettele, että mielessäsi kiehui kaikkia näitä rettelöitä seuratessasi, ja täytyy toivoa, ettei lähetetystä rasitustodistuksesta tule uusia vaikeuksia. – Todistuksia ei saatu lähetetyksi aikaisemmin siitä syystä, että P–pé oli matkoilla, ja kun hän palasi, hänellä oli niin paljon muuta työtä, että hän pääsi aloittamaan tuomiokirjojensa läpikäynnin vasta keskiviikkona. Sähkeesi saapuessa oli näin ollen jo valmistauduttu lähettämään todistukset perjantaina, mutta hän joutui käyttämään siihen osan perjantain vastaisesta yöstä.

Odotan seuraavaa tilitystäsi, ohessa 1 921,36 hopeamarkan osoitus siltä varalta, ettet ole vielä perinyt rahoja Edlundilta, edelleen

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Erkännande ditt senaste af den 19 poförra månaden med åtföljande
2ne remissvexlar å sammanlagdt msmark silver 7 000 samt
ett lifqvitto & brandstodsbolagets qvitto får med detta endast
stadfästa innehållet i mitt senaste d. 28 poförra månaden, hvilket jag
hoppas att idag kommit Dig tillhanda. Märkvär-
dig instution dender Statsbanken och oförbätterlig
om än den årligen skulle erhålla ny ordförande.
Jag undrar ingalunda öfver att det sjöd inom
Dig vid alla dessa trakasserier och kan endast
önska att icke nya svårigheter måtte uppstå för
det insända gravationsbevisets skull. – Att bevisen
icke förr ingingo berodde af att P-pé var bort-
rest och då han återvände hade han så myc-
ket annat arbete att han först om onsdagen kunde
börja med genomgåendet af sina domböcker. Då
ditt telegram anlände var således allt i görningsvårtytt redan
för bevisens afsändande om fredagen, hvilket dock
möjliggjordes endast genom att han satte endel af
fredags natten till. –

Emotseende din nästa afräkning bifogar jag,
för den händelse att Du ännu icke gjort uppbörd hos
Edlund, en anvisning å msmark silver 1 921: 36. samt förblifver

din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil