13.11.1869 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre vän och broder!

Trots den smärta jag känner varje gång jag måste besvära dig med mina affärer, ty jag är övertygad om att du har för mycket att ta hand om, måste jag ännu i dag ösa ur denna källa av välvillighet för dina vänner, som aldrig kommer att sina. Jag hoppas att detta är det sista ärende som kunde orsaka dig besvär och olägenhet. –

Jag tillsänder Dig neml. härmedelst ett s. k. Förmyndare-bevis, som jemte Prestbevis (hvilket jag hoppas att Jenny tillställer Dig) ännu skulle behöfvas|2| till kompletterande af mina handlingar rörande låneansökning ur Militärfonden. – Men detta förm. bevisförmyndarebevis torde vara af noll och intet värde, då jag ännu ej är inskrifven i Urdiala och prestbeviset ej är från samma ort. Detta kom jag i brådskan ej att besinna vid vårt senaste sammanträffande. nu skulle således behöfvas antingen

1o) ett dyligt bevis utfärdadt af Helsinge Häradsrätt eller kanske Hfors Rådstufvu rätt och dertill dessförinnan ett protokollsutdrag af Tilgmann om att jag ej mera är kurator,

eller

2o) återigen en borgen, équivalent àfr. motsvarande ifrågavarande förmyndare bevis. –

|3|

Emedan jag är osäker om att slippa till Hfors under denna månad och allra senast i så god tid att jag sjelf skulle hinna anskaffa dokumentet, måste jag be Dig göra det, och, om jag ej anländer dit åtminstone 2 dagar före 1 Decbr, inlemna låneansökningen till Banken. – Förlåt nu igen detta besvär! Och nu lägger jag bort pennan och väntar om icke posten hemtar några rader från Dig. –

Ganska riktigt! Tack för brefvet, lef väl och helsa de Dina från Din bror,

Torsten.

P. S. Jag skrifver äfven till Jenny.

Finsk text

Rakas ystävä ja veli

Riippumatta siitä tuskasta jota joka kerta tunnen, kun joudun häiritsemään sinua asioillani, sillä olen varma että sinulla on sinulla on liikaa huolehdittavana, olen pakotettu tänään jälleen ammentamaan tästä ystävillesi ehtymättömästä hyväntahtoisuuden lähteestä. Toivon, että tämä on viimeinen asia, joka sinulle aiheuttaa vaivaa ja häiriötä.

Lähetän nimittäin sinulle tässä niin sanotun holhoojantodistuksen, sitä tarvitaan papintodistuksen ohella (jonka Jenny toivoakseni toimittaa sinulle) täydentämään asiakirjojani sotilashuonerahaston lainan hakemista varten. Mutta kyseinen todistus lienee täysin arvoton, koska minua ei vielä ole kirjattu Urjalaan ja koska papintodistus on eri paikkakunnalta. Tämä ei tullut siinä kiireessä mieleeni, kun viimeksi tapasimme, ja nyt siis tarvitaan lisäksi joko

1) Helsingin hovioikeuden tai kenties Helsingin raastuvanoikeuden antama vastaava todistus sekä sitä ennen lisäksi Tilgmannilta pöytäkirjaote siitä, että en enää ole pesänhoitaja.

tai

2) jälleen takuu, joka vastaa mainittua holhoojantodistusta.

Koska olen epävarma siitä, ehdinkö Helsinkiin tämän kuun aikana tai ainakaan niin hyvissä ajoin, että itse ehtisin hankkia dokumentin, minun täytyy pyytää sinua tekemään se, ja jollen saavu sinne viimeistään kahta päivää ennen joulukuun 1. päivää, niin jätä lainahakemus pankkiin. Anteeksi nyt taas tämä vaivannäkö! Ja nyt laitan kynän pois ja odotan, mahtaako posti tuoda joitain rivejä sinulta.

Aivan oikein! Kiitos kirjeestä, voi hyvin ja terveiset perheellesi

veljesi

Torsten

P.S. Kirjoitan tänään myös Jennylle

Original (transkription)

|1|

Mon cher ami & frère!

Malgré la peine que j’éprouve
chaque fois que je dois t’importuner
de mes affaires, car je me suis per-
suadé que tu en as trop à soigner,
je dois encore aujourd’hui puiser
dans cette source de bienveillance
pour tes amis, qui ne sera jamais
épuisée. J’espère que ce sera la
dernière affaire qui pourra te prouver
quelque peine & embarras. –

Jag tillsänder Dig neml. härmedelst
ett s. k. Förmyndare-bevis, som jemte
Prestbevis (hvilket jag hoppas att Jenny
tillställer Dig) ännu skulle behöfvas
|2| till kompletterande af mina handlingar
rörande låneansökning ur Militär-
fonden. – Men detta förm. bevisförmyndarebevis torde
vara af noll och intet värde, då jag
ännu ej är inskrifven i Urdiala och
prestbeviset ej är från samma ort.
Detta kom jag i brådskan ej att besinna
vid vårt senaste sammanträffande.
nu skulle således behöfvas antingen

1o) ett dyligt bevis utfärdadt af Helsinge
Häradsrätt eller kanske Hfors Rådstufvu
rätt och dertill dessförinnan ett protokolls-
utdrag af Tilgmann om att jag ej mera
är kurator,

eller

2o) återigen en borgen, équivalent à
ifrågavarande förmyndare bevis. –

|3|

Emedan jag är osäker om att slippa
till Hfors under denna månad och allra
senast i så god tid att jag sjelf skulle
hinna anskaffa dokumentet, måste
jag be Dig göra det, och, om jag ej an-
länder dit åtminstone 2 dagar före 1 Decbr,
inlemna låneansökningen till Banken. –
Förlåt nu igen detta besvär! Och nu
lägger jag bort pennan och väntar om
icke posten hemtar några rader från
Dig. –

Ganska riktigt! Tack för brefvet,
lef väl och helsa de Dina från Din bror,

Torsten.

P. S. Jag skrifver äfven till Jenny.

Dokumentet i faksimil