31.12.1867 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo.

Ett hjertlig tack för ditt vänliga bref af den 30 dennes och för löftet att snart få se dig och Jätten med fruar här. Låt snart löftet blifva en verklighet. Om du icke kommer förr än posten hinner hit, så kan du med ett par rader låta mig veta dagen då ni kommer, på det jag må veta att vara hemma. Tag äfven med ett par flaskor punsch (derest du ej får rum för mera) ty mitt förråd af giftet har nu tagit slut och jag vet ej om jag eljest tillräckligt snart kan få det förstärkt.

Att du vid dina sträfvan|2|den att blifva direktör i Föreningsbanken ej begagnat dig af några medel hvilka skulle kunnat grumla vår vänskap, derom var jag äfven innan jag erhöll ditt bref fullkomligt öfvertygad, och kan jag derföre ej annat än af fullt hjerta lyckönska dig till den vunna framgången. Det enda som vid saken verkligen smärtade mig var att bland mina många i Helsingfors varande bekanta ej fanns en enda vän, som kunde underrätta mig om att valet skulle blifva af.

Ett hjertligt godt nytt år önskas dig och din hustru af Maria och mig. Välkomna snart ut, så att du åter skänker en stunds samspråk åt din gamle

Vän

s

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo

Sydämellinen kiitos ystävällisestä kirjeestäsi 30. päivältä ja lupauksestasi, että saan pian nähdä sinut ja Jätin vaimojenne kera täällä. Salli lupauksen toteutua pian. Jollet kuitenkaan ole tulossa ennen kuin posti ehtii sinulle, niin ilmoita minulle parilla rivillä etukäteen, minä päivänä olette tulossa, niin tiedän olla kotona. Ottakaa mukaanne myös pari pulloa punssia (jos nimittäin tavaroihinne ei mahdu enempää), sillä minun myrkkyvarastoni alkaa täällä olla lopussa enkä tiedä millä keinoin muuten saisin siihen riittävän nopeasti täydennystä.

Olin jo ennen kirjeesi saapumista täysin varma siitä, ettet ole pyrkimyksissäsi Yhdyspankin johtajaksi käyttänyt mitään sellaisia keinoja, jotka voisivat häiritä meidän ystävyyttämmte, ja siksipä en voi muuta kuin toivottaa sinulle täydestä sydämestäni onnea saavuttamasi menestyksen johdosta. Ainoa, mikä minua tässä asiassa todella suretti oli se seikka, että monien helsinkiläisten tuttujeni joukossa ei ollut yhtään sellaista ystävää, joka olisi ilmoittanut minulle tästä valinnasta.

Maria ja minä toivotamme sinulle ja vaimollesi sydämellisesti hyvää uutta vuotta. Tervetuloa pian niin, että suot sitten jutteluhetken vanhalle ystävällesi

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo.

Ett hjertlig tack för ditt
vänliga bref af den 30 dennes
och för löftet att snart få se dig
och Jätten med fruar här. Låt
snart löftet blifva en verklighet.
Om du icke kommer förr än pos-
ten hinner hit, så kan du med
ett par rader låta mig veta dagen
då ni kommer, på det jag må
veta att vara hemma. Tag äfven
med ett par flaskor punsch (der-
est du ej får rum för mera) ty mitt
förråd af giftet har nu tagit slut
och jag vet ej om jag eljest till-
räckligt snart kan få det för-
stärkt.

Att du vid dina sträfvan-
|2| den att blifva direktör i Förenings-
banken ej begagnat dig af några me-
del hvilka skulle kunnat grum-
la vår vänskap, derom var jag äfven
innan jag erhöll ditt bref fullkom-
ligt öfvertygad, och kan jag derföre
ej annat än af fullt hjerta lyck-
önska dig till den vunna fram-
gången. Det enda som vid saken
verkligen smärtade mig var att bland
mina många i Helsingfors varande
bekanta ej fanns en enda vän, som
kunde underrätta mig om att va-
let skulle blifva af.

Ett hjertligt godt nytt år
önskas dig och din hustru af Ma-
ria och mig. Välkomna snart
ut, så att du åter skänker en
stunds samspråk åt din gam-
le

Vän

s

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil