1859 Var glad så länge du är ung

Svensk text

|1|

Var glad så länge du är ung,
Var glad och sjung!
Ty flyktig är ju lifvets vår,
Den snart förgår.

Var glad och lefnadsfrisk och varm,
Haf mod i barm!
Då kan du trotsa allt försåt
På verldens stråt.

Var alltid öppen, fri och sann,
Så höfs en man.
I mörkret må förtalet gå
Och lögnen rå.

Men framförallt var glad och sjung
När du är ung!
För sången svinna sorg och natt
och allt blir gladt.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Var glad så länge du är ung,
Var glad och sjung!
Ty flyktig är ju lifvets vår,
Den snart förgår.

Var glad och lefnadsfrisk och varm,
Haf mod i barm!
Då kan du trotsa allt försåt
lifvetsstruket verldenstillagt stråt.

Var alltid öppen, fri och sann,
Så höfs en man.
I mörkret må förtalet gå
Och lögnen rå.

Men framförallt var glad och sjung
När du är ung!
För sången svinna sorg och natt
och allt blir gladt.

Dokumentet i faksimil