13.8.1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min rara, saknade vän!

För en half timme sedan återvände jag från Upsala. Och då ångbåt afgår i natt skyndar jag att ännu sända dig en liten aftonhelsning.

Min Upsalafärd var ganska nyttig, bland annt lofvade prof.professor Rydin mig en samling handskrifna dokumenter som kunna bli af stort värde.

Thore Fries var vänlig och snäll som alltid, de öfriga likaså. Han och Nyström sände dig sina komplimenter.

Hvad min helsa angår, så har|2| den varit temligen bra. Det säkraste medlet att hindra verken tyckes vara, att hvarje qväll intaga Morrisons piller. Diet måste naturligtvis också hållas.

Emellertid har jag nu fått ledsamt efter dig och lilla Cely och det rätt grundligt. Också är jag litet orolig, emedan jag icke fått något bref af dig! Månne det kommit på villovägar?

Celys födelsedag firade jag igår afton med en längre promenad utåt skogen. Det var en bland de få vackra aftnarne.

Såvidt jag nu kan bedöma bör jag hinna bli resfärdig till fredagen. Det gäller visst att|3| ännu få åtskilliga afskrifter ombesörjda såväl från biblioteket som riksarkivet, men med Wieselgrens tillhjelp låter sig möjligtvis göra, att få allt expedieradt tilldess. Skulle jag likväl icke hinna få det nödiga ombesörjdt – så är det väl klokare att jag dröjer till följande ångbåt än att jag efteråt finner mig hafva lemnat något på hälft.

Jag skrifver dock nu till Jernström, att han om lördag e. m.eftermiddag skall skicka Pihl till staden. Om jag då der får underrättelse af dig att du kommer samma dag på aftonen till Malm så far jag från staden ½ 10 och möter dig vid Malm.

I hopp om ett snart och efterlängtadt återseende omfamnas du i tankarne af din gubbe

Leo.

Finsk text

Rakas, kaivattu ystäväni!

Palasin Upsalasta puoli tuntia sitten. Ja koska höyrylaiva lähtee tänä yönä, kiiruhdan vielä lähettämään sinulle pienen iltatervehdyksen.

Upsalan-matkani oli sangen hyödyllinen, muun muassa professori Rydin lupasi minulle kokoelman käsin kirjoitettuja asiakirjoja, jotka voivat osoittautua hyvin arvokkaiksi.

Thore Fries oli ystävällinen ja kiltti kuten aina, samoin muut. Hän ja Nyström lähettivät sinulle kohteliaisuutensa.

Mitä terveyteeni tulee, se on ollut aika hyvä. Varmin tapa estää kipuja näyttäisi olevan se, että otan joka ilta Morrisonin pillereitä. Ruokavaliota täytyy tietenkin myös noudattaa.

Minulle on nyt kuitenkin tullut ikävä sinua ja pikku Celyä, ja vieläpä toden teolla. Olen myös vähän huolissani, koska en ole saanut sinulta kirjettä! Olisikohan se voinut joutua hukkateille?

Juhlistin Celyn syntymäpäivää eilen illalla pitkällä kävelyretkellä metsään. Se oli yksi harvoista kauniista illoista.

Sikäli kuin voin nyt arvioida, minun pitäisi ehtiä lähtövalmiiksi perjantaihin mennessä. Vielä pitää kuitenkin hankkia muutamia kopioita niin kirjastosta kuin valtionarkistostakin, mutta Wieselgrenin avulla lienee mahdollista, että kaiken saa toimitetuksi siihen mennessä. Jos kuitenkaan en ehdi saada tarpeellisia asioita hoidetuksi – on kai viisaampaa että tulen vasta seuraavalla höyrylaivalla kuin että huomaan jälkeenpäin jättäneeni asioita puolitiehen.

Kirjoitan nyt kuitenkin Jernströmille, että hän lähettää lauantaina iltapäivällä Pihlin kaupunkiin. Jos saan samalla sinulta tiedon, että tulet saman päivän iltana Malmille, lähden kaupungista ½ 10 ja tapaan sinut Malmilla.

Pikaisen ja kaivatun jälleennäkemisen toivossa sinua syleilee ajatuksissaan oma ukkosi

Leo.

Original (transkription)

|1|

Min rara, saknade vän!

För en half timme sedan
återvände jag från Upsala.
Och då ångbåt afgår i natt
skyndar jag att ännu sända
dig en liten aftonhelsning.

Min Upsalafärd var ganska
nyttig, bland annt lofvade
prof.professor Rydin mig en samling
handskrifna dokumenter som
kunna bli af stort värde.

Thore Fries var vänlig och
snäll som alltid, de öfriga likaså.
Han och Nyström sände dig
sina komplimenter.

Hvad min helsa angår, så har
|2| den varit temligen bra. Det
säkraste medlet att hindra
verken tyckes vara, att hvarje
qväll intaga Morrisons piller.
Diet måste naturligtvis också
hållas.

Emellertid har jag nu fått
ledsamt efter dig och lilla Cely
och det rätt grundligt. Också
är jag litet oroligtstruket, emedan jag
icke fått något bref af dig!
Månne det kommit på villo-
vägar?

Celys födelsedag firade jag
igår afton med en längre pro-
menad utåt skogen. Det var en
bland de få vackra aftnarne.

Såvidt jag nu kan bedöma
bör jag hinna bli resfärdig till
fredagen. Det gäller visst att
|3| ännu få åtskilliga afskrifter
ombesörjda såväl från biblioteket
som riksarkivet, men med Wie-
selgrens tillhjelp låter sig möj-
ligtvis göra, att få allt expe-
dieradt tilldess. Skulle jag
likväl icke hinna få det
nödiga ombesörjdt – så är det
väl klokare att jag dröjer till
följande ångbåt än att jag efteråt
finner mig hafva lemnat
något på hälft.

Jag skrifver dock nu till
Jernström, att han om lördag
e. m.eftermiddag skall skicka Pihl till
staden. Om jag då der får un-
derrättelse af dig att du kommer
samma dag på aftonen till Malm
så far jag från staden ½ 10 och
möter dig vid Malm.

I hopp om ett snart och efterläng-
tadt återseende omfamnas du
i tankarne af din gubbe

Leo.

Dokumentet i faksimil