22.2.1868 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo.

I dag hade jag nöjet inhändiga ditt bref af i går, innehållande qvitto öfver å mitt kreditif insatta Fmsfinska mark silver 204, och äro våra liqvider nu på rent, ty jag måste erkänna att jag öfverdebiterat dig på två mark.

Det väsendtliga af din skuldsedel medföljer härjemte.

Du tyckes ha haft ett tråkigt äfventyr vid bevakandet af F. BsFöreningsbankens fordran. Måtte saken slutas lyckligt.

Jag har här varit öfverhopad med göromål, dels för egen dels för kommunens räkning. Till|2| bolagstämman torde jag inkomma och få vi då litet lugnare språka med hvarandra. Till dess lef väl och glöm ej din

gamle Vän

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo!

Minulla oli ilo saada eilen kirjeesi, jossa oli kuitti minun tililleni laitetusta 204 markasta, ja meidän tilimme ovat nyt tasan, sillä minun täytyy tunnustaa että olen veloittanut sinulta kaksi markkaa liikaa.

Velkakirjasi olennainen osa seuraa ohessa.

Sinulla mahtoi olla ikävä seikailu valvoesssasi Yhdyspankin saatavia. Toivottavasti asia päättyy onnellisesti.

Minä olen ollut aivan ylikuormitettu osin kunnan, osin omista töistäni. Aion saapua yhtiökoukseen ja silloin vomme puhua keskenämme hieman rauhallisemmin. Voi hyvin siihen saakka äläkä unohda

vanhaa ystävää

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo.

I dag hade jag nöjet inhän-
diga ditt bref af i går, innehållan-
de cheque å 204struket qvitto öfver
å mitt kreditif insatta Fmsfinska mark silver 204,
och äro våra liqvider nu på
rent, ty jag måste erkänna att
jag öfverdebiterat dig på två
mark.

Det väsendtliga af din
skuldsedel medföljer härjemte.

Du tyckes ha haft ett
tråkigt äfventyr vid bevakandet
af F. BsFöreningsbankens fordran. Måtte sa-
ken slutas lyckligt.

Jag har här varit öfverhopad
med göromål, dels för egen dels
för kommunens räkning. Till |2| bolagstämman torde jag inkomma
och få vi då litet lugnare språ-
ka med hvarandra. Till dess
lef väl och glöm ej din

gamle Vän

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil