16.7.1871 Emilie Björkstén–LM

Svensk text

|1|

Nu just erhöll jag Herr Magisterns bref, och skyndar att aflemna svar, hvilket knappast mera torde hinna fram till d: 18de dennes; men om så är, lemnar jag bestämmandet af honorariet fullkomligt åt Magister Mechelins eget bestämmande, och förklarar mig på förhand belåten med det arfvode jag får oberäknadt det 10 tal friex:friexemplar hvilka Herr Magistern godhetsfullt torde accordera åt mig. Men nu har jag en bön, en varm bön: förlåt mig, såsom jag uppriktigt ber derom mina påminnelser och tvifvel! Joriginal: jag blygs nu för min otålighet och min oro – men min natur är sådan, huru kunna bli herre öfver mig sjelf! Att Herr Magistern funnit sig förnärmad af mitt sista bref, undrar jag ej på – men glöm det för all del, och tro på min ånger öfver att en minatt ha’ misskännt en person som så verkligt lofvat mig sitt biträde, och som midt under sina mångfaldiga göromål intresserat sig för min sak, – medan jag innom mig varit orolig öfver er tystnad|2| som jag ansett härröra af glömska. Om jag engång kunde stå till återtjenst, gjorde jag det mer än gerna; men kan jag det icke, skall jag altid känna mig varmt tacksam, för en godhet, som jag på intet sätt förtjen’t. Edlunds bref följer. Anna E: heims lär förkommit jemte brefvet af d. 20de Juni.

Med aktning och vänskap

Emilie Björkstén

Finsk text

Sain äsken herra maisterin kirjeen, ja kiiruhdan kirjoittamaan vastauksen, joka tuskin enää ehtii perille tämän kuun 18. päiväksi; mutta jos niin käy, jätän tekijänpalkkion kokonaan maisteri Mechelinin itsensä päätettäväksi ja kerron olevani jo etukäteen tyytyväinen saamaani palkkioon sekä niihin kymmenkuntaan tekijänkappaleeseen, jotka herra maisteri hyväntahtoisesti tilannee minulle. Mutta nyt minulla on pyyntö, harras pyyntö: kun vilpittömästi pyydän, antakaa minulle anteeksi muistuttamiseni ja epäilyni! Häpeän nyt kärsimättömyyttäni ja huolestumistani – mutta tällainen olen luonteeltani, minkäs minä itselleni voin! En ihmettele, että herra maisteri on ollut loukkaantunut viimeisestä kirjeestäni – mutta unohtakaa se kaikin mokomin, ja saatte uskoa, että kadun sitä että epätoivon hetkenä olen arvioinut väärin ihmistä, joka todella on luvannut auttaa minua ja joka monien tehtäviensä keskelläkin on ollut kiinnostunut minun asiastani – kun taas minä olen mielessäni huolestunut teidän vaikenemisestanne, jonka olen kuvitellut johtuneen unohtamisesta. Jos voisin joskus tarjota vastapalveluksen, tekisin sen mielihyvin; mutta ellen siihen pysty, tulen aina tuntemaan lämmintä kiitollisuutta hyvyydestä, jota en mitenkään ollut ansainnut. Liitän mukaan Edlundin kirjeen. Anna E:heimin kirje lienee joutunut hukkaan kesäkuun 20. päivän kirjeen mukana.

Kunnioituksella ja ystävyydellä

Emilie Björkstén

Original (transkription)

|1|

Nu just erhöll jag Herr Magisterns bref, och
skyndar att aflemna svar, hvilket knappast me-
ra torde hinna fram till d: 18de dennes; men
om så är, lemnar jag bestämmandet af honorariet
fullkomligt åt Magister Mechelins eget bestäm-
mande, och förklarar mig på förhand belåten med
det arfvode jag får oberäknadt det 10 tal friex:friexemplar
hvilka Herr Magistern godhetsfullt torde accor-
dera åt mig. Men nu har jag en bön, en varm
bön: förlåt mig, såsom jag uppriktigt ber derom
mina påminnelser och tvifvel! jag blygs nu för
min otålighet och min oro – men min natur är
sådan, huru kunna bli herre öfver mig sjelf!
Att Herr Magistern funnit sig förnärmad af
mitt sista bref, undrar jag ej på – men glöm det
för all del, och tro på min ånger öfver att en mi-
natt ha’ misskännt en person som så verkligt
lofvat mig sitt biträde, och som midt under sina
mångfaldiga göromål intresserat sig för min sak, –
medan jag innom mig varit orolig öfver er tystnad
|2| som jag ansett härröra af glömska. Om jag
engång kunde stå till återtjenst, gjorde jag
det mer än gerna; men kan jag det icke,
skall jag altid känna mig varmt tacksam,
för en godhet, som jag på intet sätt förtjen’t.
Edlunds bref följer. Anna E: heims lär förkom-
mit jemte brefvet af d. 20de Juni.

Med aktning och vänskap

Emilie Björkstén

Dokumentet i faksimil