30.9.1868 H. G. Boije–LM

Svensk text

|1|

Min gode Broder!

Din skrifvelse af den 26 dennes jemte inneliggande postremissvexel à 1 366,66 har jag haft nöjet få emottaga, och får jag endast härmed hjertligen tacka dig för din godhet att hjelpa mig med denna affair. Med sann vänskap tecknar

Din tillgifne

Hans Gustaf Boije

Finsk text

Hyvä veljeni!

Minulla oli ilo saada kirjeesi 26. päivältä ja sen mukana postiosoitusvekseli 1 366,66, niin että saan ainoastaan sydämellisesti kiittää sinua hyvyydestäsi, jolla autoit minua tässä asiassani. Todellisessa ystävyydessä

sinun uskollinen

Hans Gustaf Boije

Original (transkription)

|1|

Min gode Broder!

Din skrifvelse af den 26 dennes jemte inneliggan-
de postremissvexel à 1 366,66 har jag haft nöjet få emot-
taga, och får jag endast härmed hjertligen tacka dig
för din godhet att hjelpa mig med denna affair.
Med sann vänskap tecknar

Din tillgifne

Hans Gustaf Boije

Dokumentet i faksimil