18.3.1866 Carl af Forselles–LM

Svensk text

|1|

.... Paris Helsingfors 11 50 18 1.47 s via Preussen = Mechelin Paris Rue Honore 221 Hotel James = fullmakten för otydlig sänd en annan innehållande uppskov på tre år och räntor tre procent. Andra villkor vid er återkomst. Godkänner du i betalning successivt aktier i fabriksspinneri enligt nominellt värde av 2 000 mark? Aktierna gav förra året åtta procent

= Forselles

Finsk text

….. PARIISI HELSINKI 11 50 18 1.47 S PREUSSIN KAUTTA = MECHELIN PARIISI RUE HONORE 211 HOTEL JAMES = VALTAKIRJA LIIAN EPÄSELVÄ, LÄHETTÄKÄÄ TOINEN, JOSSA ON KOLME VUOTTA LYKKÄYSTÄ JA KOLMEN PROSENTIN KORKO. MUUT EHDOT SAATTE PALATTUANNE. HYVÄKSYTTEKÖ VÄHITTÄISMAKSUKSI PELLAVAKEHRÄÄMÖN OSAKKEITA 2 000 MARKAN NIMELLISARVOSTA? OSAKKEET TUOTTIVAT VIIME VUONNA KAHDEKSAN PROSENTTIA. = FORSELLES.

Original (transkription)

|1|

….. PARIS HELSINGFORS 11 50 18 1.47 S VIA PRUSSE = MICHELIN PARIS RUE HONORE
211 HOTEL JAMES = PROCURATION TROP VAGUE ENVOYEZ AUTRE CONTENANT DELAI DE
TROIS ANS ET INTERETS TROIS POUR CENT AUTRES CONDITIONS A VOTRE RETOUR ACCEPTEZ VOUS
EN PAYMENT SUCCESSIVEMENT ACTIONS DE FILATURE LINIERE APRES VALEUR NOMINELLE
2 000 MARK ? ACTIONS ONT DONNE ANNEE PASSEE HUIT POUR CENT = FORSELLES.

Dokumentet i faksimil