15.6.1865 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre vän,

Vi kan inte fullfölja planen på att åka till Tavastehus förrän den 20, eftersom Robert är upptagen av inspektionen på måndag och tisdag. Jag hoppas kunna utverka lov att vara frånvarande från senaten på onsdag och torsdag; – och vår resa måste i varje fall inskränka sig till Tavastehus med omgivningar, för det är omöjligt för mig att stanna så många dagar som skulle fordras för att åka ända till Tammerfors. Robert uppmanade mig att be dig komma med oss dit, samt att meddela dig|2| vilken dag vi bestämmer oss för att resa. Det senare gör jag så snart som möjligt, antagligen på söndag, eftersom du kan komma hit. Jag har så mycket arbete att jag inte kan tillbringa lördag och söndag på Botby. Därmed hittar du mig och Adu om du kommer, och vi kan på söndag åka till middagen på Botbyden Lindrooska egendomen. – Min lilla och hennes mor är sedan i måndags i staden, de åker i morgon till landet och systrarna följer efter på lördag.

Herr Åbergs förfrågan kan inte fullständigt tillmötegås. Säg honom att gamle Frestadius skriver antagligen i slutet av månaden,|3| verkar det som enligt breven. Vi får telegram från Åbo om hans avfärd därifrån, han måste stanna en eller två dagar där och då kan jag ge närmare upplysningar till herr Åberg.

Oerhört trött måste jag nu gå och lägga mig. På återseende! Tusen hälsningar och så vidare.

Din

Leo M

Tack för cigarrerna!

Finsk text

Rakas ystävä,

Emme pysty toteuttamaan suunnitelmaa mennä Hämeenlinnaan ennen 20. päivää, sillä Robert on maanantain ja tiistain kiinni tarkastuksessa. Toivon voivani hankkia luvan olla poissa senaatista keskiviikkona ja torstaina; ja matkamme on joka tapauksessa rajoituttava Hämeenlinnaan ja lähiympäristöön, sillä minun ei ole mahdollista jäädä niin moneksi päiväksi kuin tarvitsisi Tampereelle asti menemiseen. Robert antoi tehtäväkseni pyytää Sinua tulemaan meidän kanssamme hänen luokseen, samoin kuin ilmoittaa päivä, joka sovitaan matkaksi. Viimeksi mainitun hoidan niin pian kuin mahdollista, todennäköisesti sunnuntaina, koska voit tulla tänne. Minulla on niin paljon töitä, etten voi viettää lauantaita ja sunnuntaita Puotilassa. Tapaat siis minut ja Adun, jos tulet, ja voimme lähteä sunnuntaina Puotilaan päivälliselle. Pikkuiseni ja hänen äitinsä ovat olleet maanantaista asti kaupungissa, he tulevat huomenna maalle ja sisaret perästä lauantaina.

Åbergin pyyntöä ei voi tarkalleen täyttää. Sano hänelle vain, että vanha Frestadius kirjoittaa luultavasti tämän kuun lopulla, kirjeistä päätellen. Saamme sähkösanoman Turusta hänen lähdöstään sieltä, missä hänen on määrä viipyä päivän tai kaksi, ja sitten voin antaa tarkat tiedot Åbergille.

Olen äärimmäisen uuvuksissa ja nyt pitää mennä vuoteeseen. Näkemiin! Tuhannet terveiset jne.

Sinun

Leo M

Kiitos sikareista!

Original (transkription)

|1|

Cher ami,

Nous ne pouvons pas réa-
liser le projet d’aller à Thus, avant
le 20, vu que Robert est occupé
lundi et mardi par l’inspection.
J’espère pouvoir me procurer la
permission d’être absent du Sénat
le mercredi et jeudi; – et notre voyage
doit en tout cas se borner à Thus
et environs, car il m’est impossible
de rester autant de jours, qu’il fau-
drait pour aller jusqu’à Tfors. Robert,struket
m’a chargé de te prier de venir avec
nous chez lui, ainsi que de t’avertir
|2| sur le jour qui sera fixé pour le
voyage. Ce dernier, je le ferai le
plus tôt possible, probablement dimanche,
puisque tu peuves venir ici. J’ai
tant de travail que je ne pourrai pas
passer le samedi et dimanche à Botby.
Ainsi tu me trouveras, moi et Adu
si tu viens, et nous pourrons partir
dimanche
pour le diner à Botby. – Ma petite et
sa mère sont en ville depuis lundi,
elles se rendent demain à la campagne
et les soeurs suivront samedi.

La demande de M. Åberg ne peut
pas être exactement satisfaite. Dis
lui seulementtillagt que le vieux Frestadius ecrivera
probablement à la fin de ce mois,
|3| à juger d’après les lettres. Nous aurons
télegram de Åbo quand ilstruket sur son
départ de là,
où il doit rester un jour ou deuxtillagt
et alors je pourrai
donner des renseignements précis à
M. Åberg.

Extrêmement fatigué, je dois mainte-
nant au coucher. Au revoir!
Mille choses etc.

Ton

Leo M

Merci pour les cigarres!

Dokumentet i faksimil