29.6.1865 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Lieber Bruder Leo!

Tack för gårdagens bref! Din resa till Petersburg är så hastigt besluten och utföres så tidigt att jag icke kan besluta mig föratt följa med. – I går hade jag pålyst sammanträde för Beklädnads-Direktionen, der bland andra äfven frågan om uppköp af materialier i Petersburg skulle afgöras, men efter vanligheten uteblef rotmästarena från sammanträ|2|det, hvarföre det uppsköts till den 12 Julii, då frågan först kan komma före. Nog vet jag likväl på förhand att den blir sålunda afgjord att materialierna skola upphandlas i Petersburg och kunde under vanliga förhållanden således uppgöra affären, i Petersburg utan att afvakta utslaget, men jag skulle ogerna resa till Petersburg utan att hafva meddelat detta|3| åt min gynnare Inspektörn, hvilken icke torde hinna återkomma till Helsingfors i så god tid att han före den 2 Julii skulle hinna ge sitt bifall till resan och utfärda nödig tillståndsbillet. Embetsmännen vid Stats-Secretariatet torde väl alla hafva anskaffat möbler i PbrgPetersburg och kunna följaktligen vara i tillfälle att bistå med råd och dåd, men om det låter sig göra, så vore mitt råd att Du i PbrgPetersburg såg Dig om efter någon finne som sjelf|4| vore snickare, eller arbetat på någon verkstad i Petersburg – ty en sådan är den som bäst kan afgöra varans duglighet och hållbarhet och torde derjemte veta hvilka försäljare äro bäst att vända sig till. Önskande Dig en lycklig och angenäm resa bifogar jag allas våra hjertligaste helsningar till Dig och de Dina.

Din vän och Broder

Robert.

Om du vill vända Dig till Julius Lindfors i lägret vid Krasnoje Selo, så erhåller Du i honom en pålitlig rådgifvare.

Finsk text

Rakas veli Leo!

Kiitos eilisestä kirjeestäsi! Sinun matkasi Pietariin päätettiin niin kiireisesti ja toteutuu niin varhain, että en voi päättää lähteä seuraksi. Olin kutsunut eiliseksi koolle vaatetusjohtokunnan, jonka oli määrä muiden asioiden ohella päättää myös materiaaliostoista Pietarissa, mutta ruotumestarit jäivät tavalliseen tapaan pois kokouksesta, joka siitä syystä siirtyy 12:lle heinäkuuta ja asia voi tulla esille aikaisintaan silloin. Tiedän kyllä etukäteen päätöksen olevan se, että materiaalit ostetaan Pietarista ja tavallisissa oloissa kauppa siten voitaisiin tehdä jo etukäteen Pietarissa ilman että odottaa päätöstä, mutta en mielellään matkusta Pietariin niin, etten ilmoita siitä etukäteen suosijalleni tarkastajalle, joka taas ei ehdi palata Helsinkiin niin hyvissä ajoin, että hän ennen 2. heinäkuuta ehtisi antaa suostumuksensa ja laatia tarvittavan matkalipun. Ministerivaltiosihteeristön virkamiehet ovat luultavasti kaikki hankkineet huonekaluja Pietarista ja siksi he voisivat olla valmiit tarjoamaan apua niin neuvojen kuin tekojenkin muodossa, mutta jos sallit, niin minun neuvoni olisi, että Pietarissa etsisit jonkun suomalaisen, joka on itse nikkari tai työskentelee jossain työpajassa Peietarissa – sillä sellainen osaa parhaiten arvioida tavaran kelvollisuutta ja kestävyyttä ja myös tietää, kenen myyjän puoleen olisi parasta kääntyä. Toivotan onnellista ja mukavaa matkaa ja liitän tähän meidän kaikkien terveiset sinulle ja sinun väellesi.

Ystäväsi ja veljesi

Robert

Jos käännyt Krasnoje Selon leirillä olevan Julius Lindbergin puoleen, niin saat luotettavan neuvonantajan.

Original (transkription)

|1|

Lieber Bruder Leo!

Tack för gårdagens bref!
Din resa till Petersburg är
så hastigt besluten och utföres
så tidigt att jag icke kan
besluta mig föratt följa med. –
I går hade jag pålyst sam-
manträde för Beklädnads-
Direktionen, der bland andra
äfven frågan om uppköp
af materialier i Petersburg
skulle afgöras, medstruket men
efter vanligheten uteblef
rotmästarena från sammanträ-
|2| det, hvarföre det uppskjstruketöts
till den 12 Julii, då frågan
först kan komma före.
Nog vet jag likväl på
förhand att den blir så-
lunda afgjord att materi-
alierna skola upphandlas
i Petersburg och kunde un-
der vanliga förhållanden
således uppgöra affären struket
förhandstruket, menstruket i Petersburg
utan att afvakta utslaget,
men jag skulle ogerna
resa till Petersburg utan
att hafva meddelat detta
|3| åt min gynnare Inspektörn,
hvilken icke torde hinna
återkomma till Helsingfors
i så god tid att han före
den 2 Julii skulle hinna
ge sitt bifall till resan och
utfärda nödig tillståndsbillet.
Embetsmännen vid Stats-Secre-
tariatet torde väl alla haf-
va anskaffat möbler i PbrgPetersburg
och kunna följaktligen vara
i tillfälle att bistå med råd
och dåd, men om det låter
sig göra, så vore mitt råd
att Du i PbrgPetersburg såg Dig om
efter någon finne som sjelf
|4| vore snickare, eller ar-
betat på någon verkstad
i Petersburg – ty en sådan
är den som bäst kan afgö-
ra varans duglighet och
hållbarhet och torde der-
jemte veta hvilka försäl-
jare äro bäst att vända
sig till. Önskande Dig en
lycklig och angenäm resa
bifogar jag allas våra
hjertligaste helsningar till
Dig och de Dina.

Din vän och Broder

Robert.

Om du vill vända Dig till Julius Lindfors i lägret vid
Krasnoje Selo, så erhåller Du i honom en pålitlig rådgifvare.

Dokumentet i faksimil