14.1.1869 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Till min stora glädje var Robert på bangården vid min ankomst hit. Gustaf Adolf är bättre, och han ville derföre hålla sitt löfte. Efter en väl tillbragd natt i Roberts stadsvårtyttsqvarter, skola vi nu om en half timme resa åstad. Byggmästaren Nylund far med sakerna i skjutssläden och Robert och jag tillsammans i egen släde.

Jag tror det kommer att göra min kropp och själ rätt godt, att vistas i fria luften utan några ”brådskor”.

Emellertid är jag dock icke|2| utan oro för din skuld! Måtte du nu kunna hålla dig rätt stilla och sålunda undgå hvarje svårare kur! Och kom ihåg, älskade vän, att du allsicke bör lyfta lilla Cely. Det är nästan farligare än att gå några steg. –

Jag sökte fabrikör Grönqvist 2 ggrgånger de sista dagarna, men förgäfves. Jag börjar nemligen tro, att det dock är klokare att beställa en vanlig bansvårtyttsläde, än en täckt, emedan de äro så ovana att göra heltäckta – och 200 marks skillnad i pris dock är att taga i betraktande. Vill du derföre vara så snäll och genast skicka inne|3|liggande lapp till Grönqvists.

Nu måste jag skynda.

Farväl! Sköt om dig, och var öfvertygad att vi skola må godt på resan. Pussa lilla Cely från hennes pappa

din

Leo. M

Robert skickar hjertliga helsningar till Gumman min och Cely.

Säg Mili att Alma kommer med mig om måndag

Finsk text

Rakas ystävä!

Suureksi ilokseni Robert oli asemalla vastassa, kun saavuin tänne. Gustaf Adolf voi paremmin ja hän haluaa siksi pitää lupauksensa. Vietettyämme yön mukavasti Robertin kaupunkiasunnolla, aiomme nyt lähteä matkaan puolen tunnin kuluttua. Rakennusmestari Nylund matkustaa tavaroiden kanssa kyytireellä ja Robert ja minä yhdessä omalla reellä.

Uskon, että ruumiilleni ja sielulleni tekee oikein hyvää oleskella raittiissa ilmassa ilman mitään kiireitä.

En voi silti olla tuntematta huolta sinun puolestasi! Kunpa nyt malttaisit pysytellä aloillasi ja säästyisit siten rankemmilta kuureilta! Ja pidä mielessä, rakas ystävä, ettet saa lainkaan nostella pikku Celyä. Se on melkeinpä vaarallisempaa kuin kävellä muutamia askelia. –

Etsin tehtailija Grönqvistiä 2 kertaa viime päivinä, mutta turhaan. Olen nimittäin alkanut uskoa, että on sittenkin viisaampaa tilata tavallinen kulkureki kuin katettu, koska he eivät ole yhtä tottuneita tekemään katettuja – ja 200 markan hintaero on toki otettava huomioon. Olisitko siis ystävällinen ja lähettäisit heti oheisen lapun Grönqvistille.

Nyt pitää kiiruhtaa.

Hyvästi! Pidä huolta itsestäsi, ja voit olla varma siitä, että voimme hyvin matkalla. Suukkoja isältä pikku Celylle

sinun

Leo. M

Robert lähettää sydämelliset terveiset Eukolleni ja Celylle.

Kerro Milille, että Alma tulee kanssani maanantaina.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Till min stora glädje var
Robert på bangården vid
min ankomst hit. Gustaf
Adolf är bättre, och han ville
derföre hålla sitt löfte. Efter
en väl tillbragd natt i Roberts
stadsvårtyttsqvarter, skola vi nu om
en half timme resa åstad. Bygg-
mästaren Nylund far med sa-
kerna i skjutssläden och Robert
och jag tillsammans i egen släde.

Jag tror det kommer att
göra min kropp och själ rätt
godt, att vistas i fria luften
utan några ”brådskor”.

Emellertid är jag dock icke
|2| utan oro för din skuld! Måtte
du nu kunna hålla dig rätt
stilla och sålunda undgå hvarje
svårare kur! Och kom ihåg,
älskade vän, att du allsicke
bör lyfta lilla Cely. Det är
nästan farligare än att gå några
steg. –

Jag sökte fabrikör Grön-
qvist 2 ggrgånger de sista dagarna,
men förgäfves. Jag börjar
nemligen tro, att det dock är klo-
kare att beställa en vanlig bansvårtytt-
släde, än en täckt, emedan
de äro så ovana att göra hel-
täckta – och 200 marks skillnad
i pris dock är att taga i be-
traktande. Vill du derföre vara
så snäll och genast skicka inne-
|3| liggande lapp till Grönqvists.

Nu måste jag skynda.

Farväl! Sköt om dig, och
var öfvertygad att vi skola må
godt på resan. Pussa lilla
Cely från hennes pappa

din

Leo. M

Robert skickar hjertliga
helsningar till Gumman min
och Cely.

Säg Mili att Alma
kommer med mig om måndag

Dokumentet i faksimil