22.5.1859 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Hedersvän!

Hjertlig tack för ditt länge efterlängtade bref! Det strömmade emot mig som en varm flägt ur dessa rader. Jag skulle redan förr hafva besvarat dem, om icke de sista veckorna här varit något bedröfliga, så att äfven min sinnesstämning något lidit deraf. Min älskvärda grefvinna har varit sjuk och är det alltännu, – läkarna förstå sig icke på hennes lidande och hafva bedt henne resa utrikes, – men detta låter af många skäl icke göra sig. Tiden lär väl kurera henne. Emellertid måste det inverka på trefnaden i ett hus, om själen|2| i detsamma är sjuk och betryckt. Jag för min del – när jag märker att jag behöfver mera lefnadslust och mod – reser in till staden och dricker sällhet der ur ett par qvinnoögon, vackra som dagen och uttrycksfulla som stjernenatten .....

Ja, broder, jag förstår dig nu om möjligt bättre än förut, – jag kan nu så tydligt tänka mig hvilka känslor måste hafva bestormat ditt bröst för par veckor sedan då det gällde att säga farväl, – farväl kanske på lång tid. Och jag beundrar dig, om du då icke lät något varmt ord halka öfver dina läppar, –någon fråga, hvars svar möjligen gjort för dig skiljsmessan blott till en salig förbidan.

|3|

I Birkala har du således slagit ned dina bopålar för sommarn, – i sanning icke illa valdt, enligt hvad jag hört om den nejdens naturskönheter. Du är då åtminstone i det afseendet bättre lottad än jag, som bor på en af Finlands fulaste egendomar; – men fantasin med sina framtidsdrömmar kan väl ersätta till någon del hvad som brister i verkligheten. När har man här i lifvet allt efter sin önskan? Och består icke lifvets djupaste gåta och mäktigaste retelse just i denna ständiga konflikt emellan ideal och verklighet, mellan kunna och vilja, önska och få? Det behöfs filosofi eller religion för att kunna trygg framgå på denna dua|4|lisms gyllene medelväg, – eller kärlek, lycklig kärlek, för att allt måtte gestalta sig efter idealets drömmar. – Hvarföre har så mången skald sjungit blott i ungdomens och kärlekens dagar? Att hans lyra stummades sedan, var det väl ett bevis på att han aldrig verkligen var poet? O, nej! Hans inspiration kunde vara fullkomligt sann, – men hans poetiska ådra ändå försina, när lifvets prosa svepte sin dimmslöja kring hans ungdomsdrömmar och -känslor, – när dagens qvalm och dam förtorkade den kastaliska källan i hans inre. Detta manar åter, att icke bygga på luftslott och drömmar blott, – men att låta dem blott gjuta sitt rosenskimmer|5| kring den fasta grund af lefnadsvishet och sedligt vetande, man måste resa sig, för att bestå som en man när lifvets stormar skaka på illusionerna, – när det kräfves att man skall vara medborgare och man. – Har man försummat detta, då blir man en olycklig varelse, en ”Weltschmerzler” som anklagar hela verlden för hvad dock blott är hans eget fel.

Men – nog af sådant allvar nu! Jag vill vara glad idag och jag är det – redan stampar hästen för dörren, den skall föra mig till staden, der jag vill fira min Söndag i Amors|6| tjenst. Och på vägen skall jag lyssna till fåglarnes morgonsånger, der de under Guds klara himmel fira sina ungmorskalaser, – jag skall låta mina ögon njuta af björkarnes förtjusande unga grönska, der de stå och skälfva i sina skära drägter, liknande ungmör som ämna sig till konfirmationen eller – till sin första bal, – och jag skall anlända till staden glad och säll och toujours.

Skrif snart till din vän

L Mechelin

Finsk text

Kunnon ystävä!

Sydämellinen kiitos kauan kaivatusta kirjeestäsi! On kuin lämmin tuulahdus olisi virrannut minuun sen riveistä. Olisin jo aiemmin vastannut, elleivät nämä viime viikot olisi ollet täällä niin surumielisiä, että mielialani ovat hieman kärsineet siitä. Rakastettava kreivittäreni on sairastellut ja sairastaa edelleen. Lääkärit eivät ymmärrä hänen vaivojaan ja ovat pyytäneet häntä matkustamaan ulkomaille, – mutta se ei monesta syystä käy päinsä. Aika varmaankin parantaa hänet. Mutta talon tunnelmaanhan se kyllä vaikuttaa väistämättä, jos sen sielu on sairas ja allapäin. Minä puolestani, – kun huomaan tarvitsevani hieman elämänvoimaa ja reippautta – matkustan kaupunkiin ja imen autuutta tytönsilmistä, jotka ovat kauniit kuin päivä ja ilmeikkäät kuin tähtiyö.Niin, veli, minä ymmärrän nyt sinua ehkä paremmin. Voin nyt niin selvästi ajatella, millaisten tunteiden täytyi velloa sinun rinnassasi pari viikkoa sitten kun oli sanottava hyvästit – hyvästit kenties pitkäksi aikaa. Ja ihmettelen jollei huuliltasi sillon päässyt lämpimiä sanoja – tai kysymystä, johon saatu vastaus on tehnyt erosta pelkästään autuaallisen odotuksen.

Pirkkalaan olet siis kesäksi asettunut – ei todellakaan huono valinta sen perusteella, mitä olen seudun luonnonkauneudesta kuullut. Sinulla on ainakin parempi osa kuin minulla joka asun eräällä Suomen rumimmista maatiloista – mutta mielikuvitus ja tulevaisuuden unelmat voivat korvata jotain siitä, mitä todellisuudesta puuttuu. Milloin kaikki tässä elämässä on niin kuin toivoisi? Ja eikö elämän syvin arvoitus ja voimakkain kiihoke olekin juuri ristiriidassa ideaalisen ja todellisen, voimisen ja tahtomisen, toivomisen ja saamisen välillä? Kultaisen keskitien löytämiseen tässä dualismissa tarvitaan filosofiaa tai uskontoa – tai rakkautta, onnellista rakkautta, jossa kaikki muotoutuu ideaalisten unelmien mukaiseksi. Miksi niin moni runoilija on laulanut vain nuoruuden ja rakkauden päivistä? Eikö hänen lyyransa myöhempi vaikeneminen kerro siitä, että hän ei koskaan ollutkaan mikään todellinen runoilija? Ja eikö hänen lyyransa vaikeneminen myöhemmin osoita, että hän ei koskaan ollutkaan oikea runoilija? Voi ei, hänen inspiraationsa saattoi olla täysin totta, mutta hänen runosuonensa silti kuivui kun elämän proosa levitti usvapilvensä hänen nuoruudenunelmiensa ja -tunteidensa ympärille, kun päivät huolet ja pölyt kuivattivat kastaalisen lähteen hänen sisimmässään. Tämä kehottaa siihen, että ei pidä rakentaa pilvilinnojen ja pelkkien unelmien varaan, niiden pitää vain antaa valaa ruusunhohdettaan sen elämänviisauden ja siveellisen tiedon lujan perustan ympärille, joka miehen täytyy itselleen rakentaa, jotta hän kestäisi kuin mies silloin kun elämän myrskyt ravistelevat illuusioita, – silloin kun vaaditaan, että pitää olla kansalainen ja mies. Joka tämän on laiminlyönyt, hänestä tulee onneton olento, maailman tuskan kantaja, joka syyttää koko maailmaa siitä mikä on vain hänen oma vikansa.

Mutta – riittäköön tämä vakavuus nyt! Tänään haluan olla iloinen ja olenkin sitä – hevonen polkee jo jalkaa ovella, se vie minut kaupunkiin jossa vietän sunnuntaini Amorin palveluksessa. Ja matkalla kuuntelen lintujen aamulauluja kun ne Jumalan kirkkaan taivaan alla viettävät nuoruudenjuhliaan. Annan silmieni nauttia koivujen ihastuttavasta tuoreesta vihreydestä kun ne väristen seisovat puhtoisissa puvuissaan kuin neidot jotka valmistautuvat konfirmaatioon tai – ensimmäisiin tanssiaisiinsa –.ja minä saavun kaupunkiin iloisena ja onnellisena, ikuisesti.

Kirjoita pian ystävällesi

Leo Mechelinille

Original (transkription)

|1|

Hedersvän!

Hjertlig tack för ditt länge
efterlängtade bref! Det strömmade
emot mig som en varm flägt ur
dessa rader. Jag skulle redan förr
hafva besvarat dem, om icke de
sista veckorna här varit något
bedröfliga, så att äfven min sinnes-
stämning något lidit deraf. Min
älskvärda grefvinna har varit sjuk
och är det alltännu, – läkarna
förstå sig icke på hennes lidande
och hafva bedt henne resa utrikes,
– men detta låter af många skäl
icke göra sig. Tiden lär väl kurera
henne. Emellertid måste det inverka
på trefnaden i ett hus, om själen
|2| i detsamma är sjuk och betryckt.
Jag för min del – när jag märker
att jag behöfver mera lefnadslust
och mod – reser in till staden och
dricker sällhet der ur ett par
qvinnoögon, vackra som dagen och
uttrycksfulla som stjernenatten .....

Ja, broder, jag förstår dig nu
om möjligt bättre än förut, – jag
kan nu så tydligt tänka mig hvilka
känslor måste hafva bestormat
ditt bröst för par veckor sedan
då det gällde att säga farväl,
– farväl kanske på lång tid. Och
jag beundrar dig, om du då icke
lät något varmt ord halka öfver
dina läppar, –någon fråga, hvars
svar möjligen gjort för dig skiljs-
messan blott till en salig förbidan.

|3|

I Birkala har du således slagit
ned dina bopålar för sommarn, –
i sanning icke illa valdt, enligt hvad
jag hört om den nejdens natur-
skönheter. Du är då åtminstone
i det afseendet bättre lottad än
jag, som bor på en af Finlands
fulaste egendomar; – men fantasin
med sina framtidsdrömmar kan
väl ersätta till någon del hvad
som brister i verkligheten. När
har man här i lifvet allt efter sin
önskan? Och består icke lifvets
djupaste gåta och mäktigaste retelse
just i denna ständiga konflikt
emellan ideal och verklighet, mellan
kunna och vilja, önska och få? Det
behöfs filosofi eller religion för att
kunna trygg framgå på denna dua-
|4| lisms gyllene medelväg, – eller
kärlek, lycklig kärlek, för att
allt måtte gestalta sig efter idea-
lets drömmar. – Hvarföre har så
mången skald sjungit blott i
ungdomens och kärlekens dagar?
Att hans lyra stummades sedan,
var det väl ett bevis på att han
aldrig verkligen var poet? O, nej!
Hans inspiration kunde vara full-
komligt sann, – men hans poetiska
ådra ändå försina, när lifvets
prosa svepte sin dimmslöja kring
hans ungdomsdrömmar och -känslor, –
när dagens qvalm och dam för-
torkade den kastaliska källan
i hans inre. Detta manar åter,
att icke bygga på luftslott och
drömmar blott, – men att låta
dem blott gjuta sitt rosenskimmer
|5| kring den fasta grund af lefnads-
vishet och sedligt vetande, man
måste resa sig, för att bestå som
en man när lifvets stormar
skaka på illusionerna, – när
det kräfves att man skall vara
medborgare och man. – Har
man försummat detta, då blir
man en olycklig varelse, en ”Welt-
schmerzler” som anklagar hela
verlden för hvad dock blott är
hans eget fel.

Men – nog af sådant allvar
nu! Jag vill vara glad idag
och jag är det – redan stampar
hästen för dörren, den skall
föra mig till staden, der jag
vill fira min Söndag i Amors
|6| tjenst. Och på vägen skall jag
lyssna till fåglarnes morgonsånger,
der de under Guds klara him-
mel fira sina ungmorskalaser,
– jag skall låta mina ögon
njuta af björkarnes förtjusande
unga grönska, der de stå och
skälfva i sina skära drägter,
liknande ungmör som ämna sig
till konfirmationen eller – till
sin första bal, – och jag
skall anlända till staden glad
och säll och toujours.

Skrif snart till din vän

L Mechelin

Dokumentet i faksimil