23.8.1865 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Till Alexandra. (D. 23. Aug.Augusti)

En gåta är dig lifvet än –
Du mäter dina krafters mått
Och tror du ej kan läsa dem
Och deraf sorg du fått.

O, frukta ej att lifvets strid
Skall blifva dig för stor och svår
Se, jag skall vårda ömt din frid
och torka hvarje tår.

Och räds ej att hvad du förmår,
Och verka kan, för litet är:
När hjertat utaf kärlek slår,
Man lätt det högsta lär.

O du min älskling, orons natt
Skall skingras snart, och det blir dag
Ty allt är ljust och godt och gladt
Der harmonin är lag.

Hvad nu är mörkt, det då blir klart,
Och tviflet mäktar ingenting, –
Och blicken vidgas underbart
Och skådar fritt omkring.

|2|

I våra hjertans rena glöd
Skall oförgänglig sällhet gro
Ty kärlek är dess bästa stöd –
Det är min fasta tro.

Finsk text

Alexandralle (23. elokuuta)

On elon polku outo tää:
kun voimiasi mittailet,
et tiedä mik’ on riittävää,
ja siitä murehet.

Vaan älä pelkää, että tuo
ois sulle liian vaikeaa.
Mä kyllä kyyneleesi nuo
voin kaikki kuivattaa.

Ei ole liikaa raskas työ,
sä pystyt siihen varmasti:
kun rakkaudesta sydän lyö,
niin oppii helposti.

Oi rakkain, yö lie tuskainen;
pian päivä koittaa kuitenkin
ja ilo pois jo häätää sen,
on aika rauhaisin.

Tää synkkyys piankin hälvenee,
vie epäilykset mennessään
ja näköala laajenee
taas uuteen elämään.

Jos puhdas hehku sydänten
vie meitä aina eteenpäin,
se turvaa meille rakkauden –
lujasti uskon näin.

Original (transkription)

|1|

Till Alexandra. (D. 23. Aug.Augusti)

En gåta är dig lifvet än –
Du pröfvarstruket mätertillagt dina krafters mått
Och tror du ej kan läsa dem
Och deraf sorg du fått.

O, frukta ej att lifvets strid
Skall blifva dig för stor och svår
Se, jag skall vårda ömt din frid
och torka hvarje tår.

Och räds ej att hvad du förmår,
Och verka kan, för litet är:
När hjertat utaf kärlek slår,
Man lätt det högsta lär.

O du min älskling, tvifletsstruket oronstillagt natt
Förvandlasstruket Skall skingrastillagt snart, till ljusastestruket och det blirtillagt dag
Tystruket Tytillagt Ochtillagtstruket allt gstruketär ljust och godt och gladt
Der harmonin är lag.

Hvad nu är mörkt, det då blir klart,
Och [...]oläslig/saknad text tviflet mäktar ingenting, –tillagt
Och blicken vidgas underbart
Och skådar fritt omkring.

|2|

I våra hjertans rena glöd
Skall oförgänglig sällhet gro
Ty kärlek är dess bästa stöd –
Det är min fasta tro.

Dokumentet i faksimil