3.11.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Af allt hjerta tackar jag Dig för att Du, ehuru sängliggande, velat personligen lugna mig och de mina genom meddelanden ang.angående Ditt helsotillstånd! Måtte ingen vidare operation behöfvas! Beslutet att genast återtaga arbetet förefaller i alla fall, på långt håll betraktadt, såsom vågadt. – Den vanlig postbrådskan som stegras allt efter som föret försämras, hindrar mig att nu tillägga annat än ett upprepande af min försäkran att våningen i HforsHelsingfors med största nöje står till Ditt och Alexandras förfogande såväl nu, som efter vår inflyttning till staden, som kommer att ske, derest intet hinder mellankommer, den 15de dennes på aftonen. Om Du icke då är bortrest till Botby, likasom jag för 7 år sedan var rest till Versailles då Du anlände till Paris,|2| så hoppas jag ännu få nöjet gratulera Dig på Din namnsdag. Hjertliga helsningar från Jenny och Adu genom Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Ang.Angående Adu vill jag ej underlåta att tillägga att han, äfven sedan tjenstgöringen börjats, inge allt hopp om tillfredsställelse åtminstone från min sida – och sjelf synes belåten med sin början. – Mera härom muntligen!

Finsk text

Rakas Leo!

Kiitän Sinua kaikesta sydämestäni siitä, että vaikka olet vuoteenomana, olet halunnut henkilökohtaisesti rauhoittaa minua ja perhettäni terveydentilaasi koskevalla ilmoituksella! Kunpa ei tarvittaisi mitään lisäoperaatiota! Päätös tarttua heti taas työhön vaikuttaa joka tapauksessa kauempaa katsottuna uskalletulta. Tavanomainen postikiire, joka lisääntyy sitä mukaa kuin keli huononee, estää minua kuitenkin nyt kirjoittamasta aiheesta muuta kuin että toistan vakuutukseni, että Helsingin huoneisto on mielellään Sinun ja Alexandran käytettävissä niin nyt kuin kaupunkiin muuttomme jälkeenkin, mikä tapahtuu tämän kuun 15. päivän iltana, jollei ehdi tulla mutkia matkaan. Ellet sitten ole silloin matkustanut Puotilaan, kuten minä seitsemän vuotta sitten olin matkustanut Versailles’hin, kun Sinä saavuit Pariisiin. Niinpä toivon yhä, että saan ilon onnitella Sinua nimipäivänäsi. Sydämelliset terveiset Jennyltä ja Adulta välittää

veljesi

Torsten.

P.S. Mitä Aduun tulee, en voi olla lisäämättä, että hän herättää myönteisiä toiveita myös näin työn alettua, ainakin minun mielestäni, ja hän näyttää itsekin tyytyväiseltä nyt alussa. Enemmän tästä suullisesti!

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Af allt hjerta tackar jag Dig för att Du,
ehuru sängliggande, velat personligen lugna
mig och de mina genom meddelanden ang.angående
Ditt helsotillstånd! Måtte ingen vidare operation
behöfvas! Beslutet att genast återtaga arbetet
förefaller i alla fall, på långt håll betraktadt,
såsom vågadt. – Den vanlig postbrådskan
som stegras allt efter som föret försämras,
hindrar mig att nu tillägga annat än ett
upprepande af min försäkran att våningen
i HforsHelsingfors med största nöje står till Ditt
och Alexandras förfogande såväl nu, som
efter vår inflyttning till staden, som kommer
att ske, derest intet hinder mellankommer, den
15de dennes på aftonen. Om Du icke då är
bortrest till Botby, likasom jag för 7 år sedan
var rest till Versailles då Du anlände till Paris,
|2| så hoppas jag ännu få nöjet gratulera
Dig på Din namnsdag. Hjertliga helsningar
från Jenny och Adu genom Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Ang.Angående Adu vill jag ej underlåta
att tillägga att han, äfventillagt sedan tjenstgöringen
börjats, inge allt hopp om tillstruket tillfredsställelse
åtminstone från min sida – och sjelf synes
belåten med sin början. – Mera härom munt-
ligen!

Dokumentet i faksimil