21.11.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Emedan jag i år hade missvext på korn, kan jag icke afstå mera än 20 tunnor, som af mig skola levereras å Hyvinge station så snart slädföret stadgar sig och isarna lägga sig, hvilken tid förmodligen först inträffar omkring Jul. – För resten har jag intet af intresse att meddela, utan tackar för lånet af inneliggande bok, samt sänder många helsningar från Voipala.

Din broder Robert.

Finsk text

Rakas Leo!

Koska minulla oli tänä vuonna ohrasta katovuosi, en voi luovuttaa enempää kuin 20 tynnyriä, jotka toimitetaan Hyvinkään asemalle heti kun rekikelit vakiintuvat ja järvet jäätyvät, mikä luultavasti on vasta joulun tienoilla. Muuta kiinnostavaa minulla ei ole kertoa, vaan kiitän oheisen kirjan lainasta sekä lähetän monet terveiset Voipaalasta

veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Emedan jag i år hade missvext på
korn, kan jag icke afstå mera än 20
tunnor, som af mig skola levereras å Hy-
vinge station så snart slädföret stadgar
sig och isarna lägga sig, hvilken tid
förmodligen först inträffar omkring Jul. –
För resten har jag intet af intresse att
meddela, utan tackar för lånet af inne-
liggande bok, samt sänder många hels-
ningar från Voipala.

Din broder Robert.

Dokumentet i faksimil