15.11.1869 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leopold!

Må det vara mig tillåtet att dagen till ära teckna Ditt namn sålunda, samt derjemte för tid och evighet önska Dig allt möjligt godt!

Dina bref af den 6te och 11te dennes erhöll jag hvardera på en gång med posten i går. Då jag sålunda icke sammanträffade med Dig i Thus är det min afsigt att om någon tid personligen infinna mig i Helsingfors|2| föratt bland annat inlemna låneansökan till Banken och beredas Dig tillfälle att öfvertyga mig om det ”ingen sorg tär på djupet af Din själ”!

Vanajavesi och Mallasvesi sjöar lade sig natten emot den 13 November under 15o köld. Straxt derpå inträffade snö som nu betäcker isarna, så att de länge hålla sig svaga. – Tröskningen af råg fortgår oafbrutet.

Mera framdeles af Din broder

Robert

Finsk text

Rakas Leopold-veli

Sallittakoon minulle että tämän päivän kunniaksi kirjoitan nimesi tällä tavalla samalla kun toivotan sinulle nyt ja ikuisesti kaikkea hyvää!

Sain 6. ja 11. päivän kirjeesi eilisessä postissa, samalla kertaa. Koska en siis tavannut sinua Hämeenlinnassa, tarkoitukseni on jonkin ajan kuluttua saapua henkilökohtaisesti Helsinkiin, muun muassa jättämään pankkiin lainahakemusta ja antaakseni sinulle tilaisuuden vakuuttaa minut siitä, että ”sielusi syvyyksissä ei mitään surua lie”.

Vanajavesi ja Mallasvesi jäätyivät 13.11. vastaisena yönä 15 asteen pakkasessa. Pian sen jälkeen tuli lumi, joka nyt peittää jäätä niin, että se pysyy pitkään heikkona. Rukiin puinti jatkuu kaiken aikaa, lisää toisella kertaa

veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leopold!

Må det vara mig tillåtet
att dagen till ära teckna Ditt
namn sålunda, samt derjemte
för tid och evighet önska Dig
allt möjligt godt!

Dina bref af den 6te och 11te
dennes erhöll jag hvardera
på en gång med posten i går.
Då jag sålunda icke sam-
manträffade med Dig i Thus
är det min afsigt att om
någon tid personligen samstruket
infinna mig i Helsingfors
|2| föratt bland annat inlemna
låneansökan till Banken
och beredas Dig tillfälle att
öfvertyga mig om det ”ingen
sorg tär på djupet af Din
själ”!

Vanajavesi och Mallasvesi
sjöar lade sig natten emot
den 13 November under 15o
köld. Straxt derpå inträffa-
de snö som nu betäcker
isarna, så att de länge hålla
sig svaga. – Tröskningen af råg
fortgår oafbrutet.

Mera framdeles af Din
broder

Robert

Dokumentet i faksimil